در این مقاله مطالعه می کنید: اداره مالکیت معنوی چیست و اداره ثبت مالکیت معنوی چه می کند؟, سامانه مالکیت معنوی, ثبت نام مالکیت معنوی و خیلی مطالب کاربردی دیگر.

اداره مالکیت معنوی

اداره مالکیت معنوی چیست؟

اداره مالکیت معنوی ارگان و نهاد دولتی می باشد که جهت بررسی مالکیت معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی٬ بنیان نهاده شده است.

اداره ثبت مالکیت معنوی

اداره ثبت مالکیت معنوی به آدرس تهران پارک شهر (ضلع شمال شرقی) خیابان فیاض بخش ساختمان شماره ۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرکز مالکیت معنوی واقع شده است و شماره تماس آن نهاد ۰۲۱۶۳۹۲۰۰۰۰ می باشد.

اداره ثبت مالکیت معنوی

پروسه بررسی مالکیت معنوی

پروسه بررسی کلیه درخواست های اداره مالکیت معنوی به شرح زیر می باشد:

 1. استعلام جهت مجوز از صمت.
 2. طبقه بندی تقاضانامه ارسال شده توسط متقاضی.
 3. بررسی پرونده توسط کارشناس.
 4. بررسی پرونده توسط کارشناس مسئول.
 5. ابراز نظر رئیس اداره.

موارد ذکر شده به صورت کلی می باشد در مواردی شاید نیاز به تائید دانشگاه و یا ارگان دولتی و یا خصوصی دیگر نیز باشد.

ارکان اداره ثبت مالکیت معنوی

ارکان تشکیل دهنده اداره ثبت مالکیت معنوی به مانند اداره ثبت شرکت ها به صورت دوایر مختلف تقسیم بندی می شود که به شرح زیر می باشد:

 • دایره برند و علائم تجاری و لوگو.
 • دایره اختراع داخلی.
 • دایره طرح های صنعتی.
 • دایره نشانه های جغرافیایی.
 • ثبت مادرید.

دایره ثبت برند و علائم تجاری

دایره ثبت برند و علامت تجاری که زیر مجموعه اداره مالکیت معنوی می باشد مسئول رسیدگی به کلیه امور مرتبط با ثبت برند و علامت تجاری حقیقی و یا حقوقی می باشد.

دایره ثبت اختراع داخلی

دایره ثبت اختراع داخلی که زیر مجموعه اداره مالکیت معنوی می باشد مسئول رسیدگی به کلیه امور مرتبط با ثبت اختراع داخلی اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشد.

دایره طرح های صنعتی

دایره ثبت طرح صنعتی که زیر مجموعه اداره مالکیت معنوی می باشد مسئول رسیدگی به کلیه امور مرتبط با ثبت طرح صنعتی اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشد.

دایره نشانه های جغرافیایی

دایره ثبت نشانه های جغرافیایی که زیر مجموعه اداره مالکیت معنوی می باشد مسئول رسیدگی به کلیه امور مرتبط با ثبت نشان جغرافیایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشد.

سامانه مالکیت معنوی

سامانه مالکیت معنوی که تمامی موارد ذکر شده را شامل می شود به نشانی اینترنتی ipm.ssaa.ir می باشد. در سامانه ذکر شده علاوه بر تشریح کلیه موارد ذکر شده مجوز استعلام انواع مالکیت معنوی است که به شرح زیر می باشد:

سامانه مالکیت معنوی

استعلام از سامانه مالکیت معنوی

استعلام از سامانه مالکیت معنوی که از مهمترین موارد قبل از ثبت هر نوع مالکیت معنوی می باشد یکی از انواع روش های استعلام است. در مورد استعلام انواع مالکیت معنوی در مقالات جداگانه تشریح کلی داده شده است.

ثبت نام اداره مالکیت معنوی

ثبت نام در اداره مالکیت معنوی برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکانپذیر می باشد.

ثبت نام اداره مالکیت معنوی

نحوه ثبت نام اداره ثبت مالکیت معنوی

ثبت نام مالکیت معنوی برای اشخاص حقیقی با ورود و بارگذاری مدارک هویتی امکانپذیر می باشد.

مدارک ثبت نام اشخاص حقیقی مالکیت معنوی

مدارک اشخاص حقیقی ثبت نام مالکیت معنوی به شرح زیر می باشد:

 • مدارک هویتی متقاضی از جمله شناسنامه و کارت ملی.
 • آدرس ایمیل قابل دسترس و شماره موبایل به نام متقاضی.
 • کد پستی اقامتگاه و محل فعالیت شخص حقیقی.
 • تعیین شغل و رشته فعالیت شخص حقیقی.
 • مجوزی دال بر فعالیت شخصیت حقبقی جهت ثبت اظهارنامه مالکیت معنوی.

مدارک ثبت نام اشخاص حقوقی مالکیت معنوی

لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی متقاضی ثبت نام اداره مالکیت معنوی می بایست حتماً شخص حقیقی را به عنوان شخص صاحب امضاء و یا نماینده معرفی کنند. مدارک اشخاص حقوقی مالکیت معنوی به شرح زیر می باشد:

 • معرفی شخص حقیقی به عنوان نماینده و یا شخص صاحب امضاء.
 • مدارک هویتی تاسیس شخصیت حقوقی (اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس).
 • مدارک هویتی آخرین تغییرات شخصیت حقوقی که شامل آگهی ثبتی و روزنامه رسمی می باشد (آخرین تعیین سمت و وضعیت حق امضاء که دارای اعتبار باشد).
 • آدرس ایمیل قابل دسترس و شماره موبایل نماینده و یا شخص صاحب امضاء شرکت که به نام شخص مورد نظر باشد.
 • کد پستی اقامتگاه شخصیت حقوقی دارای تائیدیه اداره ثبت شرکت ها و استعلام به روز باشد.
 • موضوع اساسنامه شخصیت حقوقی با موضوع ثبت مالکیت معنوی همخوانی داشته باشد.
 • مجوزی دال بر فعالیت شخصیت حقوقی جهت ثبت اظهارنامه مالکیت معنوی.

شرکت خدمات اداری تیوان یوتاب

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اداره مالکیت معنوی می توانید با مشاورین ما در تیوان تماس بگیرید تا از مشاوره ثبت برند ما بهرمند شوید: