برای ثبت شرکت بیمه یا تاسیس شرکت بیمه در ایران باید مجوز های ثبت از سوی بیمه مرکزی ایران صادر گردد. همینطور برای ثبت هر نوع تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند، باید بیمه مرکزی ایران موافقت نماید. در این مقاله مطالعه می کنید: شرایط و نحوه تاسیس شرکت بیمه

قوانین تاسیس شرکت بیمه

بر اساس ماده 8 قانون ثبت شرکت ها، شرکت های بیمه ای اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود که از سوی وزارت دادگستری تنظیم می گردد.

لازم به ذکر است که موافقت با ثبت شرکت های بیمه ای، و همچنین شرایط مربوط به ادامه عملیات انان ها وابسته به رعایت مقررات نظامنامه های مزبور خواهد بود.

به موجب ماده 9 قانون ثبت شرکت ها هم نظامنامه باید به صریح باید نسبت به مسائل زیر تعیین تکلیف کند.

 • سوالات پر تکرار ثبتی
 • ثبت شرکت های تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی
 • افرادی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
 • نکاتی که بایست در اظهارنامه قید گردد.
 • اوراق و مدارکی که بایست عین یا ترجمه مصدق آن ها ، ضمیمه اظهارنامه گردد.
 • نکاتی که در صورت تغییر بایست دوباره به ثبت برسند.
 • نحوه ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
 • اعلاناتی که باید بعد از ثبت، توسط اداره ثبت اسناد به هزینه شرکت به عمل بیاید.
 • تعرفه در مورد ترجمه و تصدیق درستی ترجمه.

تاسیس شرکت بیمه

شرایط نمایندگی ثبت شرکت بیمه

 • دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • معتقد بودن به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.
 • عدم سوء پیشینه کیفری و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر.
 • دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (خاص اقایان).
 • عدم اشتغال به کار در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی.

مدارک تحصیلی و اداری تاسیس شرکت بیمه

 1. داشتن مدرک کارشناسی در رشته بیمه و یا دیگر رشته ها با گرایش بیمه بدون نیاز به دارا بودن سابقه کار مفید.
 2. دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط (مانند حقوق، اقتصاد، امور مالی، حسابداری) با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.
 3. کارشناسی در دیگر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.
 4. دارا بودن مدرک دیپلم یا فوق دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.

شرایط ثبت شرکت بیمه

شرایط ثبت شرکت بیمه به شرح زیر می باشد:

 • لیست کامل اسامی سهامداران، مدیران و میازن سهام هر کدام از آن ها .
 • تایید اساسنامه نمایندگی به وسیله شرکت بیمه.
 • گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری مدیران
 • صورتجلسات مجمع عمومی و موسس و هیئت مدیره.
 • وجود داشتن حداقل 3 عضو هیئت مدیره.
 • منحصر بودن فعالیت به نمایندگی بیمه.
 • داشتن سرمایه اولیه 50 میلیون تومان و ارائه کردن گواهی نامه بانک حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به میزان 50 % تمامی سرمایه نماینده حقوقی.

مدارک ثبت شرکت بیمه

مدارک ثبت شرکت بیمه به شرح زیر می باشد:

 • مدارک هویتی سهامداران
 • تکمیل کردن فرم درخواست نمایندگی
 • ارائه چهار قطعه عکس سه در چهار
 • کارت پایان خدمت یا معافیت (ویژه آقایان)
 • ارائه آخرین مدرک تحصیلی
 • ارائه اصل گواهی سابقه کار بیمه ای

قوانین ثبت موسسات بیمه در مناطق آزاد

بر اساس ماده 1، در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط مورد استفاده قرار می گیرد:

 • مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
 • سایر نقاط کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران به غیر از مناطق آزاد.
 • منطقه: هر یک از مناطق آزاد.
 • سازمان: سازمان هریک از مناطق آزاد.
 • موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که بر اساس مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه هستند.
 • موسسات بیمه متقابل: موسسات بیمه ای که خدمات خویش را به شکل بیمه متقابل تنها به اعضا ارائه می کنند.
 • موسسه کارگزاری بیمه: فرد حقوقی که در برابر دریافت کارمزد، واسطه انجام معاملات بیمه و یک بیمه اتکایی مابین طرف ها بوده و شغل او تنها ارائه خدمات بیمه است.
 • شعبه: واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چهارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسولیت آن در منطقه مشغول فعالیت می باشد.
 • نمایندگی بیمه: فرد حقیقی و یا حقوقی که به موجب قرارداد نمایندگی با یکی از موسسات بیمه ای ایرانی و مقررات این آیین نامه، انجام دادن قسمتی از موضوع و وظایف موسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه عهده دار شده است.

به موجب ماده 2– عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد توسط موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان، بر اساس مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز اخذ کرده و به یکی از شکل های زیر به ثبت برسند، انجام خواهد شد:

 1. شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که تمامی سهام آن با نام باشد.
 2. موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه

به موجب تبصره 1– تاسیس موسسات بیمه با رعلیت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع می باشد.

به موجب تبصره 2- اعطای نمایندگی بیمه به افراد حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، امکان پذیر می باشد.

به موجب تبصره 3- فعالیت شعبه ها و نمایندگی های موسسات بیمه دیگر نقاط کشور در هر کدام از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چهارچوب این آیین نامه و دیگر ضوابط حاکم بر موسسات مزبور بلامانع می باشد.

سرمایه ثبت شرکت بیمه

سرمایه ثبت شرکت بیمه و نمایندگی و کارگزاری بیمه به شرح زیر می باشد:

 • موسسات بیمه مستقیم با حداقل سرمایه پانزده میلیارد (15,000,000,000) ریال تشکیل می گردند که بایست حداقل 50% آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
 • موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل 200 میلیون ریال تشکیل می گردند که حداقل باید 50% آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
 • موسسات بیمه اتکایی با حداقل سرمایه 85 میلیارد ریال تشکیل می گردند که حداقل باید 50 % آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
 • موسسات نمایندگی یا کارگزاری بیمه با حداقل سرمایه 300 میلیون ریال تشکیل می شونذ که باید حداقل 50 % آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

به موجب تبصره 1– هرگونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار، وابسته به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیئت وزیران می باشد.

به موجب تبصره 2- سهامداران خارجی موسسات مضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را بایست به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخت و یا گواهی ارز را ارائه کنند.

مطابق تبصره 3- وجوه سرمایه این ماده در یکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحا در مناطق آزاد شعبه دارند ، واریز گردد.
به موجب ماده 5- ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه، وابسته به ارائه مجوز ثبت که به وسیله بیمه مرکزی ایران صادر می گردد و ثبت هر نوه تغییرات بعدی در اساسنامه، مقدار سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند، وابسته به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد.

به موجب ماده 6- جهت دریافت مجوز ثبت، مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران ارائه شود:

1- ارائه اساسنامه موسسه.
2- ارائه میزان سرمایه موسسه، رسید یا گواهی تعهد پرداخت آن.
3- ارائه سهام نقدی یا غیر نقدی و چگونگی پرداخت آن ها
4- لیست اسامی سهامداران، بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر کدام از آن ها.
5- ارائه اسناد و مدارک سایر اطلاعاتی که معرف صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن است.

نکته: مجوز ثبت صادرشده به مدت 6 ماه دارای اعتبار می باشد. در صورت عدم ثبت موسسه طرف مهلت مذکور بایست دوباره مجوز ثبت دریافت گردد.

براساس ماده 7- بیمه مرکزی وظیفه دارد حداکثر در عرض 30 روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات درخواست شده با رعایت ماده (28) قانون نحوه ادارع مناطق آزاد تجاری (صنعتی جمهوری اسلامی ایران) مصوب 1372 و مقررات این آیین نامه نظرخود را اعم از قبول یا رد تقاضابه صورت کتبی به سازمان اعلام کند.

تبصره: چنانچه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده؛ اعتراض داشته باشد؛ می تواند در عرض 30 روز اعتراض خود را به مجمع بیمه مرکزی ایران تسلیم نماید. تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

به موجب ماده 8- بیمه مرکزی ایران با اخذ گواهی ثبت موسسه در منطقه، پروانه فعالیت جهت بیمه اتکایی، یکی یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد نمود.

نظامنامه بیمه شرکت خارجی

نظامنامه بیمه شرکت خارجی به شرکت زیر می باشد:

ماده 1- هیچ فرد یا موسسه ای نمی تواند در ایران سفارش بیمه گرفته و در خارجه آن را اجرا کند. به جز مواردی که موسسه بیمه کننده قبلاً در ایران به ثبت رسیده باشد. در این شرایط نیز باید سند بیمه صادر از خارجه، براساس مقررات و قوانین و نظامات ایران تمبر گردد.

ماده 2- در تمامی معاملات بیمه هر گاه مشتری خارجه باشد سند بیمه امکان دارد به زبان خارجه صادر گردد و ترجمه آن ضروری نخواهد بود.

به موجب ماده 3- تمامی موسسات بیمه که چه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم در ایران معامله می کنند، بایست یک نسخه از فرمول های سند بیمه که استفاده می کنند را به زبان ملی خود (یا به زبان خارجه ای که در مرکز اصلی خود استفاده می کنند) با ترجمه آن به فارسی اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

اگر اختلافی میان موسسه بیمه و مشتری پیش بیاید تنها متن و ترجمه مزبور سندیت خواهد داشت مگر اینکه میان متن و ترجمه فارسی اختلاف باشد که در این شرایط هر یک از آن ها به نفع مشتری باشد، اعتبار خواهد داشت.

هر زمانی که در مقررات سند بیمه تغییراتی ایجاد گردد بدون اینکه فرمول مربوط به آن تغییرات به اداره ثبت ارائه شود، موسسه بیمه کننده قادر نخواهد بود که به تغییرات مزبور استناد نماید ولی استناد به آن تغییرات علیه موسسه مزبور جائز می باشد.

موسسه ثبتی ذهن ناب پیشرو در امور ثبتی

اولین در بهترین ها هستیم.

ثبت شرکت و موسسات بیمه را با ما تجربه و تغییرات را به ما بسپارید.

فاصله ما تا شما یک کلیک می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید