تاسیس صرافی – ثبت صرافی در ایران – چگونه شرکت صرافی تاسیس کنیم

تاسیس صرافی ها موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.

انواع صرافی ها

از نظر دستور العملی صرافی ها به دو شکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی می شوند:

صرافی های نوع اول: صرافی هایی هستند که صرفاً به خرید و فروش نقدی ارز (غیر الکترونیک) مبادرت می نمایند و پرداختن به سایر معاملات ارزی و غیرارزی توسط این نوع صرافی ها ممنوع است.
صرافی های نوع دوم: صرافی هایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز به امر نقل و انتقال ارز در چهارچوب مقررات ارزی اشتغال می ورزند.

موارد در مورد صرافی

 • در هر دو نوع صرافی موضوع این ماده می تواند به خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره نیز اشتغال ورزند.
 • کلیه صرافی های نوع اول و دوم به جزء صرافی های موضوع ماده پنج این دستور العمل لازم است در غالب شرکت تضامنی ایجاد شوند.
 • تاسیس صرافی توسط بانک ها و موسسات اعتباری در قالب شرکت سهامی خاص امکان پذیر است.
 • صرافی های مجاز به تاسیس شعبه نمی باشند.
 • سرمایه اولیه تاسیس صرافی با توجه به نوع شهر و نوع صرافی اول و دوم متفاوت می باشد و در موسسه ثبتی ذهن ناب به متقاضی اعلام می گردد و بانک مرکزی می تواند هر زمان صلاح ببیند و با اعلام قبلی ۳ ماهه نسبت به تغییر میزان سرمایه اولیه اقدام نماید.

تاسیس صرافی

مدارک تاسیس صرافی

مدارک تاسیس صرافی به شرح زیر می باشد:

 • اخذ مجوز از بانک مرکزی (در حال حاضر سامانه بانک مرکز جهت اخذ مجوز بسته می باشد.)
 • مبلغ سرمایه پیشنهادی و نحوه تامین آن.
 • شرکتنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • اساسنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین دو نسخه.
 • مدارک هویتی موسسین و میزان سهم الشرکه آن ها (شناسنامه و کارت ملی یا کارت هوشمند).
 • اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت شرکت با وکیل صورت پذیرد.
 • گواهی عدم سوء پیشینه موسسین.
 • در مواردی که شریک حقوقی باشد برابر اصل مدارک شرکت سهامدار به همراه معرفی یک شخص حقیقی از طرف شرکت.

هزینه ثبت شرکت صرافی

هزینه ثبت شرکت صرافی شامل موارد زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل و حق الثبت شرکت صرافی.
 • تنظیم اوراق مربوط به ثبت شرکت صرافی از جلمه اساسنامه و اظهارنامه و شرکتنامه و متن صورتجلسات می باشد.
 • ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت صرافی.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
 • ثبت شرکت صرافی در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.

نکته بسیار مهم که قابل ذکر می باشد این است که مجوز صادر شده توسط مراجع ذی صلاح قابل انتقال به غیر نمی باشد  مگر در مواردی خاص که توسط موسسه اعلام می گردد.

موسسه ذهن ناب  برای ثبت صرافی و تغییرات شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.