تغییر آدرس شرکت یا اصلاح کد پستی شرکت می تواند از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر باشد و یا در یک واحد ثبتی جابه جایی صورت پذیرد. در این مقاله هزینه ها و مدارک تغییر آدرس تشریح داده می شود و نمونه صورتجلسه به همراه مدت زمان تغییر آدرس به صورت کامل و دقیقی توضیح داده می شود.

تغییر آدرس شرکت

اصلاح کد پستی شرکت

تغییر آدرس شرکت و یا کد پستی شرکت ها یا موسسات غیرتجاری به منزله جا به جایی آن شرکت و موسسه از محلی به محلی دیگر می باشد. این تغییر آدرس می تواند در یک واحد ثبتی باشد یا از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر باشد.

تغییر کد پستی شرکت, منظور همان نشانی قانونی شرکت و یا آدرس اصلی شرکت محسوب می شود که هنگام ثبت شرکت در یکی از بندهای اساسنامه (اصولاً بند ۲ یا ۳ اساسنامه) شرکت ذکر شده است. آدرس شرکت می بایست آدرس یک ملک با کاربری اداری باشد ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

اصلاح کد پستی شرکت

باید توجه داشت که از زمان ثبت شرکت تا دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری یا تجاری وقت دارید زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام کنید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی است.

تغییر آدرس شرکت طبق قانون تجارت

قانون، آدرس ثبت شده را به عنوان نشانی معتبر شرکت میشناسد و در سامانه های محتلف قابلیت استعلام دارد؛ بنابراین تغییر آدرس یا افتتاح شعبه های جدید را باید به سرعت به مراجع ذیربط اطلاع دهید.

به هر حال بعد از ثبت شرکت به هر دلیلی ممکن است که تصمیم بر تغییر آدرس گرفته شود. اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع فوق العاده عمومی است.

البته چنانچه در اساسنامه شرکت قید شود میتوان اجازه تغییر آدرس و ثبت شعبه های جدید را به هیئت مدیره سپرد.

پیشنهاد می شود که در اساسنامه به جای آدرس دقیق شرکت، شهر محل اقامت شرکت قید شود تا با هر جابه جایی مجبور به اصلاح اساسنامه نشوید.

راهنمای تغییر آدرس شرکتها

جهت تغییر آدرس باید کلیه شرکاء و یا سهامداران شرکت این تصمیم را در قالب یک صورتجلسه مکتوب اتخاذ نمایند. بدین صورت که سهامدارن شرکت (شرکت سهامی خاص) و شرکاء (در شرکت مسئولیت محدود) با تشکیل مجمع عمومی بطور فوق العاده تغییر کد پستی و آدرس شرکت را بررسی و نصب به تغییر آن اتخاذ تصمیم می نمایند.

صورتجلسه تغییر آدرس را مکتوب نموده و همگی ذیل آن را امضاء و ممهور به مهر شرکت می نمایند.

نکته: درصورتی که در بند ۳ اساسنامه اختیار تغییر آدرس به هیئت مدیره داده شده باشد, این امر می تواند توسط تصمیم هیئت مدیره نیز انجام گیرد.

تغییر آدرس در انواع شرکت ها

از آنجایی که تغییر آدرس در شرکت دارای تشریفات متفاوت می باشد به تفکیک به بررسی آنها می پردازیم.

با مراجعه به لینک های فوق می توانید نسبت به تغییر آدرس در انواع شرکت ها اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مدارک تغییر آدرس شرکت

مدارک تغییر آدرس در شرکت ها و موسسات غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

 • مدارک هویتی مدیران و شرکاء و سهامداران و بازرسین بر حسب مورد.
 • مدارک هویتی شرکت یا موسسه (اساسنامه – شرکتنامه – اظهارنامه – روزنامه تاسیس – روزنامه آخرین تغییرات سمت و امضاء)
 • آگهی دعوت سهامداران و یا شرکاء درصورت برگزاری جلسه با حضور اکثریت.
 • حضور کلیه سهامداران و شرکاء و بازرسین در جلسه از پیش تعیین شده.
 • با هماهنگی موسسه ذهن ناب تعیین جلسه و حضور تمامی یا اکثریت شرکاء و یا سهامداران در جلسه تعیین شده جهت امضاء صورتجلسه.
 • تعیین محلی جدید برای انجام فعالیت شرکت و یا موسسه غیر تجاری که دارای کد پستی معتبر باشد.

مدارک تغییر آدرس شرکت

لازم به ذکر می باشد که قبل از تغییر آدرس شرکت می بایست استعلام کد پستی و همخوانی آن با آدرس اعلام شده حتی در پلاک و واحد انجام گردد که در صورت قرارداد با موسسه این موضوع به صورت رایگان انجام می شود.

هزینه تغییر آدرس شرکت

هزینه تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت شرکت به شرح زیر می باشد:

 • تنظیم و ثبت سیستمی صورتجلسه تغییر آدرس شرکت.
 • پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت حق التمبر.
 • پرداخت حق الثبت تغییر کد پستی.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه تغییر آدرس شرکت.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • اگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار درصورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء یا سهامدارن تشکیل گردد.

هزینه تغییر آدرس شرکت

نکته:درصورت مجوزی بود موضوع اساسنامه اخذ مجوز با موکل می باشد ولی در این روند موسسه همراه شما خواهد بود.

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

در صورتجلسه تغییر آدرس شرکت می بایست ابتداء مشخصات شرکت از جمله نام٬ شماره ثبت٬ شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه (مجمع عمومی فوق العاده – هیات مدیره) که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد٬ در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. شرکت های سهامی می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

دستور جلسه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

دستور صورتجلسه را مورد نظر تغییر آدرس شرکت (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

تغییر آدرس شرکت در یک واحد ثبتی

محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس ……. به کد پستی …… انتقال یافت در نتیجه ماده …. در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

مدت زمان تغییر آدرس شرکت

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در یک واحد ثبتی زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد همچنین زمان در نظر گرفته جهت تغییر آدرس شرکت از یک واحد ثبتی به واحد دیگر زمانی بین ۱۵ الی ۳۰ روز کاری می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو٬ چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد.

نحوه تغییر آدرس شرکت

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم تغییر آدرس شرکت

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت تغییر آدرس شرکت را به ما بسپارید

جهت هرگونه مشاوره تغییر آدرس شرکت با ما تماس بگیرید

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت ها و موسسات غیرتجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

تغییر آدرس شرکت و سوالات متداول متقاضیان

تغییر آدرس شرکت در اختیار کدام مجمع می باشد؟

تغییر آدرس شرکت در اختیار مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد و درصورتی که مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار کرده باشد هیات مدیره هم می تواند تغییر آدرس را انجام دهد.

تغییر آدرس از یک واحد ثبتی به واحد دیگر چند نوبت آگهی ثبتی دارد؟

تغییر آدرس از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر ۲ نوبت آگهی ثبتی ۲ نوبت روزنامه رسمی و ۲ نوبت روزنامه کثیرالانتشار دارد. یک مورد در واحد مبداء آگهی و روزنامه می شود و یک مورد در واحد مقصد.

تغییر آدرس در یک واحد ثبتی چند روزه آگهی می شود؟

حداکثر ۱۰ روزه تغییر آدرس آگهی می شود.

بعد از تغییر آدرس چه باید کرد؟

باید به اداره مالیات و اداره بیمه مربوطه مراجعه کرد و این انتقال آدرس را اطلاع داد و داخل سامانه طرح جامع مالیاتی آن را اعمال کرد.

موسسه ثبتی ذهن ناب پیشرو در امور ثبتی

اولین در بهترین ها هستیم.

تغییر آدرس شرکت را با ما بسپارید.

فاصله ما تا شما یک کلیک می باشد.

لطفاً فرم تغییر آدرس شرکت را تکمیل و برای موسسه ثبتی ذهن ارسال نمائید تا در سریعترین زمان تغییر آدرس شخصیت حقوقی شما به انجام برسد.

[iphorm id=”4″ name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید