ثبت شرکت تولیدی – نحوه تاسیس شرکت های تولیدی و مجوز لازمه

ثبت شرکت تولیدی, در واقع باید گفت که تولید به فرآیندی می گویند که در طی آن فرآیند ترکیب مواد اولیه با هدف به وجود آوردن چیزی جهت مصرف و برطرف کردن نیاز های مردمی (لازمه اش ثبت شرکت تولیدی می باشد)، پدید می آید.

از آنجایی که با گذشت زمان کشور در حال پیشرفت بوده و روز به روز بر تعداد افراد جامعه افزوده می شود لذا نیاز های این جمعیت رو به افزایش هم در حال افزایش می باشد. که فروشندگان با خروجی های مناسب از تولیدات جمعیت را به سمت خود جلب می نمایند.

لذا رفاه اقتصادی در یک پروسه تولید به وجود می آید. به این معنی که همه فعالیت های اقتصادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نیاز های انسان را ارزیابی می کند.

ثبت شرکت تولیدی

موضوع فعالیت شرکت تولیدی

یک تعداد از جمعیت که از تولیدات رضایت دارند این مسئله به عنوان معیار رفاه اقتصادی محسوب می گردد. شرکت تولیدی 2 ویژگی متمایز دارد که این تفاوت ها نماینگر رفاه اقتصادی می باشد. تولید کنندگان در پی بهبود کیفیفت، قیمت کالا، خدمات و افزایش درآمد حاصل از رشد تولید و تولید بازار کارآمد تر می باشند.

متقاضیان نیز جهت پیشرفت در فعالیت خود بایست کیفیت محصولات را افزایش دهند و به قیمت آن نیز دقت داشته باشند تا بتوانند یک درآمد خوبی به دست آورند. باید گفت که انواع مختلف تولید عبارت از تولید بازار ، تولید عمومی و تولید خانگی است.

مراحل ثبت شرکت تولیدی و تاسیس کارگاه

در حقیقت مشتریان با مصرف محصولات تولیدی می توانند میزان رضایت خود را بیان کنند آن هنگامی رضایت افزایش پیدا می کند که کیفیت و قیمت کالاها بهبود پیدا کند.

گفتنی است که بهبود کیفیت و قیمت کالاها یک راهکار مناسب جهت رقابت تولید کنندگان است. به خاطر رشد درآمد حاصل از رشد تولید و تولید بازار، رفاه اقتصادی افزایش پیدا می کند. تولید بازار دارای نقش فوق العاده ای در به وجود آوردن رفاه، یعنی نقش تولید کالاها و خدمات و نقش ایجاد درآمد را دارا می باشد.

به خاطر این دو نقش بازار تولید، موتور اصلی رفاه اقتصادی به شمار می رود.

دلایل ثبت شرکت تولیدی

اشخاص زیادی کسب و کار خود را در این زمینه انتخاب می کنند. تنها فرقی که شرکت تولیدی با سایر شرکت ها دارد نوع فعالیت آن است. ما در ادامه متن شرح خواهیم داد که چه مدارکی برای ثبت شرکت تولیدی نیاز می باشد و چه مراحلی را باید گذراند.

فردی یا افرادی که قصد ثبت شرکت تولیدی را دارند، نخست باید مجوز مربوطه را اخذ کرده و بعد از فرآیند هایی که در زیر بیان خواهیم کرد اقدام به دریافت پروانه بهره برداری ثبت شرکت تولیدی خود نمایند.

ثبت کارگاه شرکت تولیدی

کسانی که فعالیت خود را در یک کارگاه و یا یک واحد تولیدی با استفاده از نیروی انسانی و دتسگاه های تولیدی آغاز می نمایند باید پروانه بهره برداری دریافت کنند که جهت دریافت این پروانه داشتن تجربه و تحصیلات مربوطه ضروری می باشد این پروانه ها دو سال اعتبار دارند و جهت تمدید آن بایست تقاضانامه ای تکمیل و آن را به سازمان مربوطه تحویل داد.کارشناسان مربوطه با بازدید از محل مربوطه و تایید آن دوباره پروانه ا تمدید خواهند کرد.

می توان شرکت تولیدی را در قالب های مختلف قانون تجارت مثل سهامی خاص، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، نسبی، تعاونی، تضامنی و با مسئولیت محدود به ثبت رساند. در کشور ما ایران افراد شرکت های خود را در قالب های سهامی خاص و با مسئئولیت محدود به ثبت می رسانند که ما جهت انتخاب درست شرمت خود به توضیح هریک خواهیم پرداخت.

ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص

باید گفت که شرکت های سهامی خاص نوعی شرکت بازرگانی می باشند که سرمایه آن را سهامدارن تامین می کنند سرمایه هر کدام به سهم تقسیم شده و وظایف شرکا وابسته به مبلغ سهام می باشد. در ثبت شرکت سهامی خاص؛ پیش یا پس از نام شرکت باید سهامی خاص به کار برده شود.

ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص

 • سه عضو حداقل داشته باشد.
 • دو بازرس داشته باشد که باهم نسبت فامیلی نداشته و به سن قانونی هم رسیده باشند.
 • یک میلیون ریال سرمایه نیاز است.
 • نخست 35 درصد از سرمایه اولیه باید واریز گردد.
 • اعضا هیئت مدیره حداقل بایست دارای یک سهم باشند.

مدارک ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص

 • کپی مدارک شناسایی جهت همه افرادی که در شرکت فعالیت می نمایند.
 • کپی اقرار نامه با امضای سهامداران
 • گواهی نداشتن سوء پیشینه
 • هنگامیکه عنوان شرکت نیاز به دریافت مجوز داشته باشد ، متقاضی باید مجوز دریافت نماید.
 • هنگامی که امور ، به وسیله وکیل انجام می گردد بایست وکالتنامه ای را به نام وکیل تنظیم کرد.
 • بعد از 25 تا 30 روز کاری آگهی تاسیس شرکت تولیدی صادر می گردد.

ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود

لازم به ذکر است که ثبت شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی می باشد که جهت امور تجاری تشکیل می گردد در این نوع شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی گردد و شرکاء تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت عهده دار قروض می شوند. این شرکت ها اغالب میان اعضا یک خانواده، دوست و آشنا ایجاد می شوند. باید واژه با مسئولیت محدود در نام شرکت درج گردد.

شرایط ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود

 • این نوع  شرکت از دو یا چند نفر تشکیل می گردد.
 • یک میلیون ریال سرمایه اولیه نیاز است.
 • همه سرمایه باید به حساب بانکی واریز شود.
 • همه شرکا باید دارای سهام باشند.
 • دارا بودن آدرس و کد پستی محل کار

مدارک شرکت تولیدی با مسئولیت محدود

 • ارائه کپی مدارد شناسایی برای همه افرادی که در شرکت فعالیت می نمایند.
 • گواهی نداشتن سوء پیشینه
 • کپی اقرار نامه با امضای سهامداران
 • هنگامیکه عنوان شرکت نیاز به دریافت مجوز داشته باشد ، متقاضی باید مجوز دریافت نماید
 • ارائه کپی صورت جلسه مجمع عمومی
 • ارائه کپی شرکتنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • ارائه کپی اساسنامه ثبت شرمت با مسئولیت محدود
 • ارائه کپی تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نکته مهم:جهت ثبت نام شرکت تولیدی، قید تولیدی بودن شرکت ضروری می باشد.

[iphorm id=”3″ name=”فرم تاسیس شخصیت حقوقی”]