ثبت شرکت خصوصی – ثبت شرکت های خانوادگی و یا خصوصی جهت فعالیت اقتصادی

آشنایی کامل با ثبت شرکت خصوصی

ما در این مقاله  قصد داریم تا شما را با چگونگی به ثبت رساندن شرکت های خصوصی (ثبت شرکت خصوصی) آشنا سازیم و مدارک و شرایط مورد نیاز برای ثبت این گونه شرکت ها را به شما توضیح دهیم.

شرکت های خصوصی عبارت می باشند از شرکت هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و اشخاص حقوقی خصوصی (با سرمایه دولتی به گونه ای که تنها 49 درصد سرمایه شرکت را دارا باشد) آن ها را با مشارکت هم تشکیل می دهند. این شرکت ها با اهداف تجاری در دفتر ثبت شرکت ها با بر اساس موضوع فعالیت در یکی از قالب های شرکت های تجاری به ثبت رسانده می شوند.

انواع شرکت های تجاری خصوصی‌

شرکت های تجاری را می توان به دو گروه شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی تقسیم نمود.

  • دسته نخست که شرکت های تجاری خصوصی می باشند، این شرکت ها حاصل شراکت افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی می باشند.
  • دسته دوم شرکت های دولتی می باشند که قوانین و مقررات خاص این شرکت ها را دارند. ولی در این میان ثبت یک نوع دیگر از شرکت ها مطرح می شود که شرکت های تجاری خصوصی هستند که از سرمایه دولتی تا 49 درصد استفاده می کنند.

ثبت شرکت خصوصی

در شرایطی که اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و اشخاص حقوقی دولتی با توافق هم، اقدام به ثبت شرکت با هدفی مشترک می کتتد باید مانند دیگر افراد حقیقی و یا حقوقی ماهیت شرکت تجاری را انتخاب کرده و سپس اقدام به ثبت شرکت و طی نمودن مراحل قانونی آن کنند.

ولی دقت داشته باشید که شرکتی با توجه به داشتن سرمایه دولتی (تا 49 درصد) شرکت دولتی حساب نمی شود و تابع مقررات شرکت های خصوصی می باشد زیرا همچنان که قبلا هم اشاره کردیم قوانین در شرکت های دولتی متفاوت می باشد و این نوع ازشرکت با وجود سهمالشرکه بالای 51درصد بخش خصوصی شرکت؛ خصوصی به شمار می روند و تابع قوانین دیگر شرکت های قابل ثبت در ایران می باشند.

طریقه ثبت شرکت خصوصی

همچنان که در بالا نیز ذکر کردیم ، شرکت خصوصی را هم مانند سایر شرکت ها می توان در ایران به ثبت رساند .شرکت از هنگامی تشکیل می گردد که دو یا چند نفر با یک هدف مشترک تصمیم به تشکیل آن بگیرند. لذا قصد و نیت ایشان ملاک می باشد ولی از نظر قوانین و ضوابط اداری ، طی کردن چند مرحله برای تاسیس یک شرکت یا موسسه ضروری می باشد. به عبارت ساده تر باید بگوییم که ثبت شرکت زمانی ارزش قانونی پیدا می کند که مراحل قانونی آن طی گردد و بر روی کاغذ درج شود و در نهایت در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت شود .

مطابق قوانین و مقررات مربوط به قانون تجارت خود را به شکل یکی از شرکت های هت گانه در ماده 20 قانون درآورد.

انواع مختلف شرکت های تجاری خصوصی

  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط غیر سهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف

ثبت انواع شرکت خصوصی

عبارت می باشد از شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مستولیت هر کدام از سهامداران به میزان سهام اسمی آن ها می باشد بر اساس ( ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تجارت ) شرکت های سهامی به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می گردند.

ثبت شرکت خصوصی سهامی عام

این شرکت ها حداقل از 5 نفر تشکیل می گردند و در آن سرمایه به قطعات مساوی سهام تقسیم می گردد و مسئولیت صاحبان سهام به اندازه سهام اسمی آن ها می باشد. فقط در شرکت های سهامی عام می باشد که موسسین ان ها بخشی از سرمایه شرکت را از راه فروش سهام به مردم تامین می نمایند.

ثبت شرکت خصوصی بازرگانی

این نوع شرکت ها یک شرکت بازرگانی می باشند و سرمایه آن در زمان تاسیس نباید کمتر از یک صد هزار تومان باشد، سرمایه به سهام تقسیم شده و تمامی سهام آن توسط سهامداران تامین می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است و تعداد سهامداران نباید کمتر از 3 نفر باشد.

ثبت شرکت خصوصی با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود بر اساس ماده 94 قانون تجارت، شرکتی می باشد که مابین دو یا چن نفر جهت امور تجاری تشکیل شده و هر کدام از شرکا بی آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض تعهدات شرکت می باشند.

ثبت شرکت خصوصی تضامنی

به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکتی می باشد که تحت اسم ویژه ای جهت امور تجاری میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد. در صورتی که دارایی شرکت جهت تادیه کلیه قروض کفایت نکند، هر کدام از شرکاء مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت می باشند.

ثبت شرکت خصوصی مختلط غیر سهامی

به موجب ماده 141 قانون تجارت شرکتی می باشد که جهت امور تجاری ، تحت نام ویژه ای بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ؛ بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. شریک ضامن ، مسئول تمامی قروضی می باشد که امکان دارد به غیر از دارایی شرکت پیدا گردد.شریک با مسئولیت محدود شخصی می باشد که مسئولیت تنها وی  تا میزان سرمایه ای می باشد که در شرکت آورده است. در نام شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و حداقل نام یکی از شرکای ضامن قید گردد.

ثبت شرکت خصوصی مختلط سهامی

به موجب ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی می باشد که تحت نام ویژه ای مابین تعدادی شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامت تشکیل می گردد. شرکای سهامی افرادی می باشند که سرمایه آن ها به شکل سهام یا قطعات متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آن ها به میزان سرمایه می باشد که در شرکت گذاشته اند.شریک ضامن شخصی می باشد که سرمایه او به شکل سهام درنیامده و مسئول تمامی قروضی می باشد که امکان دارد به غیر از دارایی شرکت پیدا شود.

ثبت شرکت خصوصی نسبی

به موجب ماده 183 قانون تجارت شرکتی می باشد که جهت انجام امور تجاری تحت نام ویژه ای مابین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر کدام از شرکا به میزان سرمایه ای است که به شرکت وارد کرده است.

ثبت شرکت خصوصی تعاونی و مصرف

به موجب ماده 190 قانون تجارت شرکت تعوانی تولید عبارت از شرکتی می باشد که میان عده ای ارباب تشکیل می شود و شرکاء کسب و کار خود را جهت تولید و فروش اشیا مورد استفاده قرار می دهند. و شرکت تعاونی مصرف هم شرکتی می باشد که جهت مقاصد مانند فروش اجناس مورد نیاز برای مصارف زندگانی مانند اینکه اجناس مزبوره را شرکا به وجود آورده و یا خریداری کرده باشند.

در صورتی که شما عزیزان هر گونه سوالی در مورد چگونگی ثبت شرکت های خصوصی داشته باشید می توانید با کارشناسان ما در موسسه ذهن ناب تماس برقرار کنید.

کارشناسان ما در موسسه ثبت شرکت ذهن ناب آماده ارائه مشاوره به صورت رایگان در این زمینه به شما عزیزان می باشند.