خروج شریک شرکت با مسئولیت محدود | دلایل و روش های خروج شریک

در این مطلب بر آن هستیم تا خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود و صورتجلسه خروج شریک شرکت در شرکت های با مسئولیت محدود و مدارک خروج شریک از شرکت

  • انصراف یکی از اعضاء برای ادامه کار با مجموعه که موجب می شود شخصی از مجموعه خارج شود.
  • جایگزینی فرد یا افرادی از مجموعه با افراد یا فردی دیگر.
  • اضافه شدن شخص جدید به مجموعه به هر دلیلی.

باید در خرج ها دقت کرد که از تعداد افراد کمتر از حد قانونی نشود.

مدارک خروج شریک شرکت با مسئولیت محدود

مدارک خروج شریک در شرکت مسئولیت محدود به شرح زیر می باشد:

  • مدارک هویتی تمامی اعضاء (شناسنامه و کارت ملی هوشمند).
  • حضور تمامی شرکاء در جلسه تعیین شده از طرف موسسه ثبتی ذهن ناب.
  • اعلام آخرین سرمایه مجموعه و میزان سرمایه هر شخص.
  • صورتجلسه تنظیم شده برای ورود شریک و خروج شریک روی سربرگ مجموعه که توسط موسسه انجام میشود.
  • مدارک هویتی شرکت و یا موسسه غیرتجاری که توسط وکیل موسسه قبل از جلسه اعلام خواهد شد.
  • مدارک تکیملی که در موسسه اعلام می شود.

صورتجلسه خروج شریک با کاهش سرمایه بامسئولیت محدود

در صورتجلسه خروج شریک با کاهش سرمایه شرکت می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام٬ شماره ثبت٬ شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد٬ در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. سپس میزان سهم الشرکه شرکاء را بیان کنید و سپس نسبت به دستور جلسه اقدام کنید.

دستور جلسه کاهش سرمایه از طرق خروج شریک

دستور صورتجلسه را مورد نظر کاهش سرمایه از طریق خروج شریک می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

کاهش سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه / خروج شریک:

آقای/خانم/شرکت …………….. به کد ملی …………….. با دریافت مبلغ …………. ریال از صندوق شرکت سرمایه خود را از مبلغ ……………. ﷼ به مبلغ ……………….. ریال کاهش داد.

آقای/خانم/شرکت …………….. به کد ملی …………….. با دریافت مبلغ …………. ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء و شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.

بعد از موارد فوق میزان سرمایه شرکاء بعد از خروج شریک را بیان می کنید و در نهایت متن زیر را بنویسید:

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ………….. ریال به ………….. ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

سخن آخر در ارتباط با خروج شریک در شرکت های با مسئولیت محدود

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسه خروج شریک از طریق کاهش سرمایه شرکت بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم خروج شریک با کاهش سرمایه شرکت

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسه خروج شریک شرکت زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو٬ چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت تغییرات با ما تماس بگیرید

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه خروج شریک شرکت ها و موسسات غیرتجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.