قوانین ثبت شرکت سهامی خاص – خلاصه قوانین تاسیس شرکت سهامی خاص

قوانین ثبتی شرکت سهامی خاص

قوانین ثبت شرکت سهامی خاص را با این مطلب شروع می کنیم که, معمولاً چند نفر که با هم اتفاق نظر دارند با هم جمع شده و  ثبت شرکت سهامی خاص انجام می دهند و بیشتر مواقع هم این افراد باهم دارای رابطه فامیلی می باشند و کلیه سرمایه شرکت را هم موسسین شرکت تامین می کنند و از آنجایی که صدور اعلامیه و پذیره نویسی وجود ندارد تشریفات مربوط به شرکت های سهامی عام در آن ها رعایت نمی شود و تعداد سهامداران آن هم کم است. به خاطر همین مسئله هم می باشد که شرکت سهامی خاص گفته می شود.

باید اشاره نماییم که قبلاً مقررات مربوط به شرکت سهامی در مواد 21 تا 93 قانون تجارت که در سال 1311 تصویب گشته بود ذکر شده بود. ولی در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مورد شرکت سهامی خاص و عام، در قالب 300 ماده تصویب شد. بعد از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتز از قانون تجارت در سال 1347، مواد 21 تا 93 قانون تجارت دیگر در مورد شرکت های سهامی عام و خاص دارای کاربرد نمی باشد.

قوانین ثبت شرکت

درصورتی که می خواهیدبه صورت کامل با قوانین ثبت شرکت سهامی خاص آشنا شوید در ادمه همراه موسسه ثبت شرکت ذهن ناب باشید.

قوانین مربوط به ثبت شرکت سهامی خاص

قانون تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص برای ثبت حداقل مورد نیاز سهامداران خود را 3 نفر مشخص کرده است, ولی حداکثر تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص مشخص نشده است در نتیجه می توانند بی نهایت سهامدار داشته باشند.

قانون میزان سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

بر اساس ماده 5 لایحه «در زمات تاسیس؛ سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد» در این ماده  میزان حداقل سرمایه مشخص شده ولی میزان حداکثر آن مشخص نشده است.

پایین آمدن سرمایه شرکت از حداقل میزان مشخص شده قانونی

به عنوان مثال میزان سرمایه شرکت به 600 هزار ریال کاهش پیدا کند و تفاوتی نمی کند کاهش سرمایه به چه علتی باشد.

در این شرایط بر اساس ماده 5 لایجه «باید در عرض یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام گردد یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های بیان شده در قانون تجارت تغییر شکل بدهد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید. هرگاه پیش از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی شود دادگاه، رسیدگی را موقوف خواهد کرد»

بنابراین شرکت باید در عرض یک سال افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص تا حداقل مقرر قانون یا تغییر به یکی از شرکت های ماده 20 قانون تجارت مانند تضامتی یا مسئولیت محدود را انتخاب نماید. علت اختیار تغییر به یکی از شرکت های قانون تجارت این می باشد که در شرکت های قانون تجارت، حداقل سرمایه پیش بینی نگشته است.

چنانچه که حداکثر ظرف یک سال، شرکت سرمایه خود را افزایش نداده و یا شرکت خود را تبدیل نکند، هر ذینفع قادر می باشد که جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه نماید.

باید اشاره کنیم که مراجعه به دادگاه با تقاضای دینفع است و دادگاه راساً به موضوع انحلال رسیدگی نمی نماید.

قوانین ثبت شرکت سهامی خاص

قانون تعیین نام در شرکت سهامی خاص

بر اساس تبصره ماده 4 لایحه، در شرکت های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید پیش و یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به صورت واضح و خوانا قید گردد.

قانون تعیین موضوع فعالیت شرکت های سهامی خاص

بر اساس بند 2 ماده 8 لایحه «موضوع شرکت به صورت صریح و مجزی» از بند های الزامی اساسنامه است. لازم نیست که موضوع فعالیت شرکت سهامی عملیات بازرگانی ماده 2 قانون تجارت باشد چون شرکت های سهامی خاص از شرکت های شکلاً تجاری به شمار آمده و در هرصورت شرکت سهامی، شرکت بازرگانی است.

قوانین در مورد ارکان شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص دارای سه رکن می باشند که در زیر این سه رکن بیان شده است:

 • رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی)
 • رکن اداره کننده (هیات مدیره)
 • رکن کنترل کننده (بازرس یا بازرسان)

شرایط مورد نیاز برای بازرسان مجاز شرکت سهامی خاص

 • دارا بودن حسن شهرت و گواهی عدم سوء پیشینه
 • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
 • دارا بودن حداقل 5 اصل سابقه کار مفید
 • اشتغال نداشتن به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی

تکالیف سهام داران شرکت سهامی خاص چیست؟

قوانین ثبت شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 لایحه قانونی، یکی از تکالیف سهامداران تنظیم اساسنامه می باشد و آن چیزی که در این مورد دارای اهمیت می باشد این است که اساسنامه تنظیمی باید به امضاء تمامی سهامدارن شرکت برسد. از سایر وظایف آنان تنظیم اظهارنامه و درخواست ثبت شرکت می باشد. نمونه چاپی اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص را از مرجع ثبت شرکت ها خریداری و تکمیل می کنند و سپس به امضاء تمامی سهامداران می رسد.

در نهایت تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران از سایر تکالیف سهامداران می باشد که در آن تاریخ تنظیم و امضاء صورتجلسه مبتنی بر امضاء اساسنامه شرکت سهامی خاص و اظهارنامه از طرف سهامداران (موسسین) و انتخاب نخستین مدیران و بازرس یا بازرسان از سوی آنان و تحصیل قبولی نامه سمت منتخبین به مدیریت و بازرسی شرکت و مشخص کردن روزنامه کثیرالانتشار جهت هرگونه آگهی در مورد شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی مندرج می باشد.

نیاز به یادآوری می باشد که در شرکت سهامی خاص هم بر اساس ماده 28 لایحه، بعد از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، صدور گواهینامه موقت سهم، یا ورقه سهم قانوناً امکان پذیر نمی باشد و تا هنگامی که اوراق سهام صادر نگشته باشد، شرکت موظف است که به صاحبان گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت نشده آن باشد، این گواهینامه در واقع در حکم سهم می باشد.

اما به هر حال، طی مدت یک سال بعد از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهام، بایست ورقه سهام صادر شده و به صاحبان سهام تسلیم شده و گواهینامه موقت سهم هم تحویل گرفته شده و باطل شود. بر اساس ماده 27 لایحه؛ در شرکت های سهامی خاص، سهام بانام می باشد.

ضمانت عدم رعایت مقررات شرکت سهامی خاص در تاسیس شرکت

بر اساس ماده 270 لایحه «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که به وسیله هر یک از ارکان شرکت گرفته می شود رعایت نگردد بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد گشت لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در برابر اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند»

باید توجه شود که رعایت نکردن مقررات قانونی در تشکیل شرکت، همانند آن می باشد که تعداد سهامداران در شرکت از حداقل مقرر قانونی پایین تر باشد و یا اینکه سرمایه شرکت سهامی خاص از 100 هزار تومان کمتر باشد.

دیگر قوانین ثبت شرکت سهامی خاص

 • بر اساس ماده 278 لایحه «جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام باید حداقل 2 سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد»
 • بر اساس ماده 19 لایحه، چنانچه ظرف شش ماده شرکت به ثبت نرسد «هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت هزینه یا تعهد شده باشد بر عهده موسسین خواهد بود»
 • براساس ماده 23 لایحه، موسسین شرکت در مقابل تمامی اعمال اقداماتی که جهت تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند. به عنوان مثال موسسین می دانستند تمامی سهام شرکت صحیحاً تعهد نشده است، اما اعلام ننموده اند.
 • شرکت سهامی خاص نمی تواند اوراق قرضه منتشر کند.

درصورتی که شما عزیزان هر گونه سوالی در مورد نحوه قوانین ثبت شرکت های سهامی خاص داشته باشید می توانید با کارشناسان ما در موسسه ثبت شرکت ذهن ناب تماس برقرار کنید.

[iphorm id=”3″ name=”فرم تاسیس شخصیت حقوقی”]