افزایش سرمایه نقدی سهامدار – افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی

افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص هر شرکت هنگام ثبت در اداره ثبت شرکت های کشور مبلغی را به عنوان سرمایه خود, ثبت می کند. این مبلغ توسط سهامداران و موسسین اولیه شرکت تامین (افزایش سرمایه نقدی سهامدار) می شود و در طول فعالیت شرکت ثابت می ماند و با افزایش سرمای…
, ,

انتشار روزنامه رسمی – طریقه انتشار روزنامه رسمی از سامانه

روزنامه رسمی چیست ؟ چه اطلاعاتی در روزنامه رسمی چاپ می شود و نحوه استعلام روزنامه رسمی چگونه است؟ هزینه انتشار روزنامه رسمی چقدر است؟ پرداخت روزنامه رسمی شرکت چکونه می باشد؟ و بسیاری سولات دیگر در رابطه با ثبت آگهی در روزنامه رسمی که در زیر ج…

ثبت شعبه داخلی شرکت یا تاسیس شعبه داخلی و تعیین مدیر شعبه

در این مقاله مطالعه می کنید: ثبت شعبه داخلی شرکت یا تاسیس شعبه داخلی شرکت, تغییر مدیر شعبه داخلی شرکت, مدارک ثبت شعبه داخلی, صورتجلسه تاسیس شعبه داخلی و نحوه ثبت شعبه داخلی شرکت. قبل از توضیح روند و ثبت شعبه داخلی شرکت توضیحی مختصر در مورد ش…

تصویب ترازنامه شرکت ها – تصویب تراز مالی شرکت – تصویب صورت مالی شرکت

در این مقاله مطالعه می کنید: تصویب ترازنامه شرکت ها یا تصویب صورت مالی شرکت, صورتجلسه ترازنامه شرکت, هزینه تصویب ترازنامه شرکت, مدارک مورد نیاز تصویب تراز مالی. یکی از بحث های مهم اقتصادی که برای ادامه حیات شرکت ها دارای اهمیت بوده و هیئت مدیر…

انتخاب بازرس شرکت – زمان انتخاب بازرسین قانونی شرکت – انتخاب حسابرس شرکت

انتخاب بازرس شرکت از رکن های تاثیرگذار و اصلی در شرکت های سهامی انتخاب بازرس می باشد که نمی توان از ان چشم پوشی نمود. سهامداران شرکت ها که صاحبان اصلی شرکت می باشند، برای مدیریت بهتر و باکیفیت تر امور شرکت، هیئت مدیره ای را منصوب می نمایند که…

تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره – انتخاب مدیران شرکت – تعیین سمت مدیران شرکت

تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره یا انتخاب مدیران شرکت و یا تعیین سمت مدیران شرکت مطابق قانون تجارت، اداره امور موسسات و شرکت ها بر عهده هیئت مدیره که متشکل از اعضاء اصلی و علی البدل است، می باشد. (در این مقاله مطالعه می کنید: هزینه انتخاب اعضاء هیئت …

تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره – افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره – کاهش تعداد اعضاء

تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره به گروهی از مدیران اطلاق می شود که اداره امور شرکت را بر عهده دارند. مدیران منتخب در جلسه مجمع توسط سهامداران و یا شرکاء انتخاب می شوند. در این مقاله به افزایش تعداد اعضاء هئیت مدیره و همچنین کاهش تعداد اعضاء هئیت مدیره …