نقل و انتقال برند و علامت تجاری یا لوگو ثبت شده در ایران

نقل و انتقال برند و علامت تجاری در ایران چگونه امکان پذیر است؟ مالیات و هزینه نقل و انتقال برند چقدر است؟ نحوه انتقال برند چگونه است؟ مدارک انتقال برند چیست؟ برای رسیدن به پاسخ تمام سولات خود در زمینه نقل و انتقال علامت تجاری با ادامه مطلب همراه ما باشید:

نقل و انتقال برند و علامت تجاری: برند مخصوص هر شرکت یا سازمان نیز همانند سایر اموال و اسناد می تواند به سایر اشخاص واگذار گردد. بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای ثبت برند محصولات خود، یک برند آماده و شناخته شده تهیه نمایند.

درواقع با خرید برند و علامت تجاری دیگر نیازی به طی کردن پروسه زمانبر ثبت برند نمی باشد. البته دارندگان برند می توانند به جای انتقال کامل، اجازه استفاده از آن را برای مدت معینی به اشخاص دیگر بدهند.

شرایط نقل و انتقال برند

در صورتی که شرایط نقل برند را داشته باشید می توانید نحوه انتقال برند را طی کنید:

 • برای نقل و انتقال علامت تجاری، در ابتداء اطمینان حاصل نمایید که برند مورد نظر به طور قانونی به ثبت رسیده باشد.
 • درصورتی که هر دو طرف نقل و انتقال شخص حقوقی باشد، باید مدارکی ارائه دهند که هویت و حوزه فعالیت آن ها مشخص شده باشد.
 • در زمان نقل و انتقال برند اطمینان حاصل حاصل نمایید که از اعتبار علامت تجاری نگذشته باشد.
 • یکی دیگر از شرایط مهم نقل و انتقال این است که باید طبقه و نوع کالا پس از نقل و انتقال تغییر نکند و به همان صورت قبل باقی بماند.

نقل و انتقال برند

انواع روش های نقل و انتقال برند

نقل و انتقال برند تجاری به یکی از دو روش زیر انجام می گردد:

الف) نقل و انتقال علامت تجاری به صورت جبری (غیرارادی)

واگذاری جبری در واقع به صورت غیرارادی و با فوت صاحب برند صورت می گیرد. در این شرایط وراث فرد فوت شده می توانند با ارائه مدارکی که در انتهای مقاله آمده است، برند را به مالک جدید انتقال دهند.

ب) نقل و انتقال علامت تجاری به صورت قراردادی (اختیاری)

واگذاری قراردادی برند نیز, اختیاری است و صاحب برند در هر زمان می تواند نقل و انتقال علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید را به ثبت برساند که این نقل و انتقال می تواند برای مدتی محدود یا برای مدتی نامحدود باشد. این نقل و انتقال زمانی معتبر می باشد که اجازه نامه مربوط به آن در اداره مالکیت معنوی به ثبت رسیده باشد.

نقل و انتقال جزئی علامت تجاری

در نقل و انتقال علامت تجاری این امکان وجود دارد که درصورت تمایل نقل و انتقال کامل برند انجام نگیرد و صاحب علامت بتواند بخشی از علامت و یا طبقات برند خود را به شخص دیگری واگذار نماید.

در این نوع انتقال، علامت تجاری برای بعضی از خدمات مشخص شده یا برای استفاده در یک طبقه یا منطقه خاص منتقل می گردد. به طور مثال مالک علامت مشخص می کند که حق استفاده از برند را در منطقه ای خاص به فرد دیگری اعطاء کند.

برای ثبت این مورد باید در قسمت ثبت تقاضای الکترونیک نقل و انتقال علامت تجاری برای نقل و انتقال جزئی اقدام نمود و باقی مراحل مانند نقل و انتقال قراردادی می باشد.

برابر تبصره ۱ ماده ۱۴۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، چنانچه انتقال موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد، میبایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوطه اشاره شود.

در تبصره ۲ همان ماده قانونی نیز به این موضوع اشاره شده است که درصورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع کالا مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه یا تصدیق علامت باشد.

تبصره ۳ همان ماده قانونی نیز بیان می دارد منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.

چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد، در تبصره ۴ این آیین نامه ذکر شده که مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که از قبل موعد تمدید به صورت جزئی منتقل شده اند، نخواهد بود.

تبصره ۵ این آیین نامه نیز می گوید برای این نوع نقل و انتقال، باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت (تصدیق علامت) منعکس گردد.

این مطلب را مطالعه کنید :ثبت برند در ایران

درخواست کتبی اظهارنامه نقل و انتقال علامت تجاری

موارد زیر می بایسست در اظهارنامه ذکر شود:

 1. شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
 2. اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید
 3. نام و نشانی مالک
 4. ضمیمه کردن تصدیق علامت
 5. وکالتنامه وکیل
 6. درصورتی که انتقال برند در خارج به ثبت رسیده باشد ،رونوشت تایید شده اداره ثبت علائم تجاری خارجی
 7. درصورت انتقال جزئی برند و کالا، بیان کالاها و خدماتی که برند نسبت به آن ها منتقل شده است.

مراحل نقل و انتقال برند و علامت تجاری

نحوه انتقال برند و مراحل نقل و انتقال برند به شرح زیر می باشد:

 • درمرحله اول هر دو شخص برای تنظیم سند صلح علامت تجاری به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه می نمایند.
 • دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی برای تایید سابقه علامت تجاری استعلام می گیرید.
 • امضاء سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین
 • در مرحله ی بعد مالک جدید برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی، به اداره مراجعه نموده و درخواست کتبی خود به همراه اصل اخرین گواهینامه معتبر علامت تجاری، سند انتقال علامت که به امضاء مالک قبلی و منتقل الیه رسیده باشد، مدارک نماینده قانونی (در صورت وجود وکیل)، رسید مربوط به پرداخت هزینه ها را به اداره تحویل می دهد.
 • در گام آخر نیز اگهی نقل و انتقال علامت باید در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

مدارک لازم جهت نقل و انتقال برند

مدارک انتقال برند به شرح زیر می باشد:

• مدارک هویتی مالک قدیمی
• مدارک هویتی مالک جدید
• اسناد مربوط به ثبت برند (روزنامه رسمی نوبت اول و دوم ،گواهینامه تصدیق ثبت برند)
• مجوز فعالیت مالک جدید برند در رابطه با برند ثبت شده واگذار شده
• شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز پذیرش اینترنتی
• سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
• جهت نقل و انتقال جبری یا قهری، تمامی مقررات توسط ورثه صورت گیرد و تمامی مدارک ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت رسیده باشد.
• مندرجات الزامی اظهارنامه نقل و انتقال
• رسید و فاکتور مربوط به پرداخت تمامی هزینه ها
• مدارک نماینده قانونی در صورت وجود وکیل یا نماینده

هزینه نقل و انتقال برند

هزینه نقل و انتقال علامت تجاری و یا ثبت لوگو به شرح زیر می باشد:

• هزینه اظهارنامه نقل و انتقال برند
• هزینه دفترخانه بابت سند صلح
• هزینه روزنامه رسمی بابت نقل و انتقال علامت تجاری
• هزینه وکالت پرونده و پرداخت حق التمبر وکیل
• هزینه حق الثبت نقل و انتقال لوگو و برند
• هزینه های اداره مالکیت معنوی و تحویل تصدیق نقل و انتقال لوگو

سخن پایانی در زمینه نقل و انتقال برند و علامت تجاری

درصورتی که تمایل به ثبت برند و علامت تجاری خود دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید, فرم زیر را پرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی مورد نظر برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و به بهترین کیفیت برند و علامت تجاری شما به ثبت برسد.

فرم نقل و انتقال برند و علامت تجاری

موسسه ثبتی ذهن ناب برای نقل و انتقال لوگو یا برند شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

نحوه انتقال برند را به ما بسپارید و تغییرات برند را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره نحوه انتقال برند با ما تماس بگیرید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید