کاهش سرمایه سهامی خاص – کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

کاهش سرمایه سهامی خاص: در تمامی شرکت ها قبل از ثبت شرکت, سهامداران مبلغی را معین نموده و در حساب شرکت تادیه می نمایند که این مبلغ سرمایه نقدی اولیه شرکت محسوب می شود. در این مقاله مطالعه نحوه کاهش سرمایه شرکت سهامی, مدارک کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص, هزینه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص و صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص می کنید

البته شرکت ها سرمایه غیرنقدی نیز دارند که شامل سهام، اوراق مشارکت, اوراق قرضه و املاک و ملزومات و موارد دیگر می باشد. پس از ثبت شرکت این سرمایه به عنوان اموال سهامداران تلقی نمی شود و اموال و دارایی شرکت محسوب می شود.

کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

انواع کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص به دو دسته تقسیم می شود:

 • کاهش سرمایه اختیاری
 • کاهش سرمایه اجباری

تفاوت کاهش سرمایه اجباری و اختیاری

تفاوت های کاهش سرمایه اجباری و کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد:

 1. کاهش اجباری سرمایه به دو صورت کاستن از تعداد سهام شرکت و کاستن از مبلغ اسمی سهام به صورت مساوی امکانپذیر است. اما کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاستن از مبلغ اسمی سهام به طور مساوی امکانپذیر می باشد.
 2. قانون گذار تنها یک مقرره قانونی را به کاهش سرمایه اجباری اختصاص داده است در حالی که کاهش سرمایه اختیاری به صورت کامل و مفصل در مواد ۱۸۹ و ۱۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ شرح داده شده است.
 3. کاهش اجباری سرمایه بر خلاف کاهش اختیاری, نه در بخش هشت لایحه قانونی مذکور تحت عنوان تغییرات سرمایه در شرکت بلکه در بخش شش ناظر به هیئت مدیره, قرار گرفته است.
 4. از تفاوت های دیگر این دو نوع کاهش سرمایه می توان به این نکته اشاره نمود که در کاهش سرمایه اجباری زیان های وارده بر شرکت الزاماً باعث تغییر منفی سرمایه اسمی شرکت می شود اما در کاهش سرمایه اختیاری, به دلیل بالا بودن سرمایه و بی نیازی شرکت به بخشی از آن, سهامداران تشویق به خارج نمودن بخشی از سرمایه و تقسیم آن میان خود می شوند.
 5. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش اختیاری سرمایه قابل اعتراض نمی باشد و مجمع رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی حقوقی است, اما مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش اجباری سرمایه به هیچ عنوان قابل اعتراض نیست.
 6. در کاهش اختیاری مطابق ماده ۱۹۶ هیئت مدیره مکلف است با منتشر نمودن آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مندرج در اساسنامه, کاهش سرمایه شرکت را به سهامداران اطلاع دهد و جهت گرفتن سهم خود از مبلغ کاهش یافته به شرکت مراجعه داشته باشند, که این اطلاعیه طبق همین ماده برای صاحبان سهام بانام باید از طریق پست سفارشی ارسال گردد. اما در کاهش سرمایه اجباری این اطلاعیه انتشار پیدا نمی کند زیرا پولی وجود ندارد که به صاحبان سهام عودت داده شود.

ممنوعیت کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص

برابر ماده ۱۹۵ لایحه در دو مورد کاهش سرمایه منتفی است و نباید اتفاق بیفتد:

 • پس از مطرح نمودن موضوع کاهش سرمایه، یک فرصت دو ماهه برای اعتراض به این موضوع داده می شود. چنانچه اعتراضی به این روند صورت بگیرد تا پایان اجرای حکم قطعی, کاهش سرمایه منتفی است.
 • تا هنگامی که شرکت مبلغی از سهام را در خزانه نگهداری می کند و سهامی در اختیار شرکت است, کاهش سرمایه ممنوع است.

نکته: به موجب ماده ۱۹۸ لایحه شرکت سهامی نمی تواند سهام خود را خریداری نماید زیرا این امر موجب کاهش پنهانی سرمایه شرکت می گردد اما طبق بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید استثنایی در این مورد برای شرکت های سهامی عام وجود دارد.

به موجب این بند شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و بازار خارج از بورس مجازند حداکثر ۱۰ درصد از سهام ثبت شده خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه نگهداری کنند. این سهام تا زمانی که در اختیار شرکت است فاقد حق رای خواهد بود.

مدارک لازم جهت کاهش شرکت سهامی خاص

مدارک لازم جهت کاهش سرمایه شرکت های سهامی خاص به شرح زیر می باشد:

 • ارائه مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – تقاضانامه تاسیس – آخرین تغییرات هیات مدیره – آخرین تغییرات بازرسین که دارای اعتبار و روزنامه رسمی باشد)
 • ارائه مدارک هویتی سهامداران، اعضای هیئت مدیره و بازرسین (شناسنامه و کارت ملی یا کارت هوشمند)
 • ارائه لیست کامل سهامدارن و میزان سهام هر شخص قبل و بعد از کاهش سرمایه
 • درصورت مجوزی بود موضوع, اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح
 • درصورتی که سهامداری حقوقی باشد نامه نمایندگی و معرفی شخص نماینده دارای شماره نامه و تاریخ (تنظیم شده توسط موسسه)
 • درصورتی که جلسه با حضور اکثریت سهامدارن برگزار شود آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار که به چاپ رسیده باشد (تنظیم شده توسط موسسه)

هزینه ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

هزینه ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد:

 • تنظیم و ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی
 • ورود سیستمی صورتجلسه تنظیم شده توسط موسسه
 • تنظیم و ثبت آگهی دعوت سهامداران (درصورت نیاز)
 • وکالت پرونده و پرداخت حق التمبر پرونده
 • پرداخت حق الثبت اداره ثبت شرکت در خصوص کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص
 • پرداخت روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی ثبت شده کاهش سرمایه
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثریت سهامداران
 • هزینه پست و ارسال اوراق به اداره ثبت شرکت ها

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

در صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام٬ شماره ثبت٬ شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد٬ در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید و همچنین می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

دستور جلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

دستور صورتجلسه مورد نظر کاهش سرمایه می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

الف) پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ … ریال منقسم به … سهم … ریالی به … ریال منقسم به … سهم …. ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده ۱۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. 

ب) ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.

پیوست های صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

در صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص می بایست میزان سهام سهامداران قبل از کاهش سرمایه و بعد از کاهش سرمایه مشخص شود. حتماً‌ ارزش سهام را درست بنویسید. گزارش هیات مدیره و بازرسین پیوست صورتجلسه شود و میزان کاهش سرمایه سهامداران در یک برگه نوشته شود و به تائید بازرسین, هیات مدیره و هیات رئیسه برسد.

اظهارنامه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

توجه داشته باشید اظهارنامه کاهش سرمایه را پیوست صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید.

سخن آخر در زمینه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

برای کسب اطلاع از هزینه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص و نحوه کاهش سرمایه شرکت سهامی بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو٬ چه مقدار سرمایه و چه تعداد سهامدار داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره در زمینه نحوه کاهش سرمایه شرکت سهامی با ما تماس بگیرید.

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص و مشاوره نحوه کاهش سرمایه شرکت سهامی و تکمیل مدارک کاهش سرمایه سهامی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

[iphorm id=”4″ name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]