, ,

انتشار روزنامه رسمی – طریقه انتشار روزنامه رسمی از سامانه

روزنامه رسمی چیست ؟ چه اطلاعاتی در روزنامه رسمی چاپ می شود و نحوه استعلام روزنامه رسمی چگونه است؟ هزینه انتشار روزنامه رسمی چقدر است؟ پرداخت روزنامه رسمی شرکت چکونه می باشد؟ و بسیاری سولات دیگر در رابطه با ثبت آگهی در روزنامه رسمی که در زیر جواب داده شده است.

انتشار روزنامه رسمی کشور یکی از سازمان های وابسته به قوه قضائیه و تنها مرجع رسمی انتشار کلیه آگهی های قانونی کشور می باشد که به صورت شرکت سهامی اداره می گردد. در این مقاله بر آن هستیم که چاپ روزنامه رسمی, هزینه روزنامه رسمی, و استعلام روزنامه رسمی را به طور کامل توضیح دهیم.

در سال 1289 شمسی دولت موظف گردید در پایتخت روزنامه ای برای دستخط های سلطنتی و احکام وزارتخانه ها و عزل و نصب کارکنان دولت و همچنین قوانین موضوعه تاسیس کند. این روزنامه با نام مجله رسمی وزارت دادگستری کار خود را شروع نمود و در سال 1392 فعالیت خود را به صورت سامانه الکترونیکی ادامه داد.

موضوع این شرکت اداره و چاپ و نشر روزنامه های رسمی کشور، انجام سفارشات چاپی مطبوعاتی موسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی، تهیه و چاپ و توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانه ای می باشد.

روزنامه رسمی

تفاوت روزنامه رسمی و کثیرالانتشار

در باب وجوه افتراق روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار می توان به نوع شخصیت حقوقی و تکالیفشان اشاره نمود. روزنامه های رسمی با تصویب یک ماده قانونی در قالب شرکت سهامی خاص به عنوان نهاد منتشر کننده قوانین و مقررات و آگهی های قانونی ثبت شرکت ها و موسسات و تصمیمات مجامع عمومی و ثبت برند ها و اختراعات، تاسیس شد.

اما روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که برای اطلاع عموم از حوادث و رویداد ها و برخی آگهی های مربوط به شرکت از جمله ثبت شرکت و صورتجلسات تغییرات جهت اطلاع عموم مردم و سهامداران منتشر می شود.

روزنامه ی رسمی منحصر بوده و تنها یک روزنامه با این و اختیارات وجود دارد. اما روزنامه کثیرالانتشار شامل بسیاری از نشریه های موجود می شود که هم در سطح ملی منتشر می شوند هم در سطح محلی. روزنامه های کثیرالانتشار به دو دسته ی کم هزینه و پر هزینه تقسیم می شود.

روزنامه ی رسمی سراسری است و در کل کشور یکتاست. اما روزنامه کثیرالانتشار برای هر شرکت و توسط موسسین در بدو تاسیس و سهامداران یا شرکاء بعد از تاسیس شخصیت حقوقی آن تعیین می شود.

روزنامه ی رسمی در باجه ها و دکه های روزنامه فروشی موجود نمی باشد اما روزنامه های کثیرالانتشار در کلیه باجه ها و روزنامه فروشی ها دیده می شود.

اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی کشور

اطلاعات منتشره شخصیت حقوقی و قایل استعلام روزنامه رسمی به قرار زیر است:

 • نام و نوع شرکت 
 • موضوع فعالیت شرکت
 • شماره ثبت و شناسه ملی شرکت
 • تاریخ ثبت شرکت 
 • مرکز فعالیت و آدرس شرکت
 • مقدار سرمایه شرکت و میزان سهم الشرکه شرکاء
 • مدت زمان فعالیت شرکت و تعیین محدود و نامحدود بودن آن
 • لیست اعضاء هیئت مدیره و سمت آن ها
 • موضوع مورد تغییر شخصیت حقوقی
 • موضوع مورد تمدید شخصیت حقوقی
 • اصلاحیات اساسنامه و صورتجلسات اعلام شده به ادارات مربوطه

و خیلی موارد دیگر که می توان از جمله آن ها به ثبت روزنامه های مالکیت معنوی, چاپ قوانین و مقررات کشوری و غیره نام برد.

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی کشور

اختیارات روزنامه ی رسمی کشور در موارد زیر می باشد:

 • انتشار خلاصه نامه شرکت ها
 • انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت
 • انتشار آگهی دعوت هیات بستانکاران موضوع ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
 • انتشار مفاد حکم قطعی راجع اعتراض به علامت ثبت شده
 • انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری
 • درج تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت 
 • چاپ و انتشار برخی آگهی قانونی قضایی مربوط به تاسیس و ثبت شرکت ها 
 • انتشار کلیه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی
 • ثبت و تمدید نام و علائم تجاری
 • ثبت طرح های صنعتی و اختراعات

ثبت شرکت در روزنامه رسمی

ثبت شرکت در روزنامه رسمی به منظور اطلاع عموم از موارد ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها از طریق انتشار آگهی می باشد. در قانون جمهوری اسلامی مطابق آیین نامه ثبت دفاتر تجارتی پیش بینی شده است که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجارتی باید جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد.

درواقع متقاضی ثبت شرکت می بایست هزینه آگهی مندرجات مفاد ثبت مورد نظر را به حساب مربوطه واریز نموده و رسید آن را به ضمیمه اسناد مورد نیاز برای اداره ثبت شرکت ها ارسال کرده تا متعاقباً پس از تحقق تشریفات اداری در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.

این مطلب را مطالعه کنید :ثبت شرکت

ثبت تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

انتشار آگهی در روزنامه رسمی تنها مربوط به ثبت شرکت نیست و مطابق قانون تجارت برخی از تغییرات شرکت ها نیز باید روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد. موارد ثبت تغییرات شرکت در روزنامه رسمی به شرح ذیل می باشد:

 • تصمیمات مربوط به انحلال شرکت به همراه اسامی مدیران و مدیر تصفیه و نشانی آنان باید ظرف مدت ۵ روز به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد  تا پس از آن برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوطه چاپ گردد.
 • تصمیمات مربوط به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید به همراه اعلامیه انتشار اوراق به صورت کتبی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد. سپس مفاد تصمیمات اخذ شده و طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد
 • مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی به چاپ برسد.
 • هیئت مدیره می بایست تصمیمات راجع به کاهش اختیاری سرمایه را حداکثر ظرف مدت یک ماه روزنامه رسمی و کثیرالانتشار به چاپ برساند .
 • تصویب ترازنامه مالی شرکت ها نیز پس از این که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید، می بایست در روزنامه رسمی آگهی گردد.
 • انتخاب مدیران و بازرسین شرکت
 • تعیین سمت و حق امضای اعضای شرکت
 • هرگونه تغییری در اساسنامه شرکت
 • افزایش سرمایه شرکت
 • تغییر محل شرکت  
 • پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام
 • تقسیم دارایی و ختم تصفیه
 • اعلام ختم تصفیه

این مطلب را مطالعه کنید :تغییرات شرکت

چاپ نقل و انتقال سهام در روزنامه رسمی

صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی, به دلیل اینکه از موارد داخلی شرکت های سهامی می باشد, در روزنامه رسمی به چاپ نمی رسد. پس به زبان ساده می توان گفت نقل و انتقال سهام در روزنامه رسمی به چاپ نمی رسد پس در نتیجه می توان گفت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی قابل استعلام روزنامه رسمی نمی باشد. 

نقل و انتقال سهام فقط به اداره ثبت شرکت ها اعلام می شود و در سامانه اداره ثبت شرکت ها با توجه به شماره پیگیری می توان نتیجه نقل و انتقال سهام را دید.

ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

مراحل ثبت و انتشار روزنامه رسمی

برای به ثبت رسیدن آگهی در روزنامه رسمی مراحلی باید طی شود که به ترتیب زیر می باشد:

 • ابتدا وارد پورتال روزنامه رسمی کشور (سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) شوید.
 • در سایت روزنامه رسمی ثبت نام خود را انجام دهید. به بخش عضویت در سایت رفته و مشخصات خود را وارد کنید. با وارد نمودن دقیق شماره همراه خود نام کاربری و گذرواژه برای شما ارسال می گردد . 
 • وارد صفحه کاربریتان شوید و درخواست آگهی بدهید. در این قسمت میبایست تمام اطلاعات مورد نیاز برای ثبت آگهی خود اعم از نوع  و متن آگهی را وارد نمایید. پس از ثبت نهایی آگهی، یک کد مکانیزه به شما داده می شود که باید آن را به خاطر بسپارید.
 • کد مکانیزه را در کادر مربوطه وارد کنید, مشخصات آگهی مورد درخواست نمایش داده می شود و در انتهای آن هزینه روزنامه رسمی با احتساب هزینه ارسال به متقاضی به صورت علی الحساب اعلام می گردد. کد پستی و آدرس را حتماً چک کنید.
 • هزینه ثبت آگهی را پرداخت کنید. این پرداخت هزینه به صورت آنلاین انجام می گردد. به بخش پرداخت هزینه انتشار آگهی رفته و شمار مکانیزه را درج کنید و مبلغ تعیین شده را پرداخت نمایید.
 • با دریافت کد پیگیری ثبت آگهی در روزنامه رسمی، می توانید از وضعیت انتشار آگهی خود مطلع شوید.

نکته: وارد نمودن کد پستی دقیق برای دریافت نسخه کاغذی روزنامه رسمی الزامی می باشد و همچنین مراحل مختلف کار از طریق پیامک و ایمیل به شما اطلاع داده می شود .

وضعیت روزنامه های رسمی بعد از پرداخت هزینه

پس از ثبت آگهی در روزنامه رسمی، ممکن است یکی وضعیت های زیر را مشاهده کنید:

 • وضعیت اخذ شده از ثبت: درخواست شما با موفقیت در سامانه ثبت گردیده اما هزینه ثبت آگهی پرداخت نشده است.
 • آماده ارسال به چاپ: هزینه روزنامه رسمی با موفقیت پرداخت شده و آگهی شما در نوبت انتشار قرار گرفته است.
 • درحال انتشار و امضاء نشده: آگهی شما در حال چاپ است اما هنوز به امضاء کارشناس یا رئیس روزنامه رسمی نرسیده است.
 • انتشار یافته و امضا نشده: آگهی شما به چاپ رسیده است و می توانید آن را در سایت ببینید اما هنوز امضاء نشده و اجازه انتشار رسمی پیدا نکرده است.
 • انتشار یافته و امضا شده: آگهی شما در روزنامه رسمی منتشر گردیده است.

نسخه اینترنتی روزنامه رسمی

بعد از پرداخت روزنامه و طی شدن مراحل ثبت و چاپ روزنامه رسمی نسخه اینترنتی روزنامه رسمی برای آدرس ایمیل متقاضی ارسال می گردد. نسخه اینترنتی روزنامه رسمی دارای اعتباری برابر با نسخه چاپی روزنامه رسمی می باشد. 

نسخه اینترنتی روزنامه رسمی حدوداً ۷ روز از زمان پرداخت برای آدرس ایمیل اعلام شده ارسال می گردد. 

نسخه چاپی روزنامه رسمی

با توجهه به این موضوع که فقط روزنامه رسمی در تهران  پارک شهر اجازه چاپ را دارد در نتیجه زمان بندی و هزینه ارسال روزنامه رسمی برای تهران و شهرستان ها متفاوت می باشد. نسخه چاپی روزنامه رسمی چاپی به دو دسته تهران و شهرستان ها تقسیم می شود.

روزنامه رسمی نسخه چاپی تهران

روزنامه رسمی نسخه چاپی برای تهران زمانی در حدود ۵ روز بعد از تحویل نسخه اینترنتی روزنامه رسمی به دست متقاضی می رسد. هزینه ارسال روزنامه رسمی در زمان پرداخت مشخص می گردد.

روزنامه رسمی نسخه چاپی شهرستان ها

روزنامه رسمی نسخه چاپی برای شهرستان ها زمانی در حدود ۱۵ روز بعد از تحویل نسخه اینترنتی روزنامه رسمی به دست متقاضی می رسد. هزینه ارسال روزنامه رسمی در زمان پرداخت مشخص می گردد.

استعلام شرکت از طریق روزنامه رسمی

برای استعلام شرکت مورد نظر به سامانه روزنامه رسمی کشور مراجعه کرده و گزینه آگهی های قانونی را انتخاب نمایید. سپس در صفحه مورد نظر یکی از موارد ذیل را وارد نمایید:

 • نام شرکت
 • شناسه ملی شرکت
 • شماره ثبت شرکت

جستجو روزنامه رسمی را انتخاب کنید و پس از آن لیست آگهی های قانونی مربوط به آن شرکت برای شما نشان داده می شود.

استعلام برند از طریق روزنامه رسمی

برای استعلام برند نیز به سایت مراجعه کنید و گزینه آگهی های قانونی را انتخاب و در صفحه جدید نوع آگهی را ثبت علامت انتخاب نمایید. در صفحه باز شده نام علامت تجاری مورد نظر را جستجو نموده و درصورتی که نام انتخابی دیده شود، باید از ثبت دوباره آن صرف نظر نموده و از اتلاف هزینه و زمان جلوگیری به عمل آورید.

این مطلب را مطالعه کنید :استعلام برند در روزنامه رسمی

استعلام اشخاص حقیقی در روزنامه رسمی

با توجه به این موضوع که تمامی افراد حقیقی و حقوقی که شرکت یا موسسه ای را به ثبت رسانده باشند و یا در تغییرات شخصیت حقوقی سمت یا سهم الشرکه داشته باشند در روزنامه رسمی به چاپ می رسد, در نتیجه می توان با جستجوی نام و نام خانوادگی اشخاص و یا جستجوی شماره ملی شخص مورد نظر مشخصات دقیقی از روزنامه رسمی به دست بیاوریم.

استعلام اشخاص حقیقی بسیار موضوع تخصصی می باشد, پس درصورت اختیاج به این موضوع با کارشناسان ثبت ذهن ناب تماس برقرار کنید.

کارتابل شخصی روزنامه رسمی

بعد از ثبت نام در سامانه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران می توان وارد سامانه شخصی خود شوید و در این سامانه به امور زیر رسیدگی کنید:

 • پرداخت هزینه آگهی روزنامه
 • پیگیری آگهی های پرداخت هزینه شده و ارسال شده برای روزنامه رسمی
 • جستجو در آگهی های به چاپ رسیده توسط متقاضی دارای سامانه
 • دانلود نسخه اینترنتی به چاپ رسیده توسط سامانه متقاضی
 • اشتراک محصولات روزنامه رسمی
 • تمدید اشتراک محصولات روزنامه رسمی
 • شارژ حساب و کنترل مبالغ پرداخت شده سامانه شخصی متقاضی

پرداخت هزینه روزنامه رسمی

با توجه به این موضوع که تمامی موارد ثبت شرکت, صورتجلسات تغییرات, ثبت برند, ثبت اختراع, ثبت طرح صنعتی و خیلی موارد دیگر می بایست در روزنامه رسمی به چاپ می رسد.

نحوه پرداخت هزینه روزنامه رسمی

به سامانه شخصی خود مراجعه کنید در قسمت پرداخت هزینه آگهی شماره مکانیزه هر یک از موارد ذکر شده را وارد کنید اعلام هزینه علی الحساب به شما نمایش داده می شود. متن آگهی و آدرس ارسالی روزنامه رسمی خود را چک کنید و پرداخت هزینه را انجام دهید. بعد از پرداخت مبلغ وارد صفحه جدیدی می شوید که رسید پرداخت به شما نمایش داده می شود.

پیگیری آگهی در روزنامه رسمی

بعد از پرداخت روزنامه رسمی مورد نظر متقاضی می تواند روند چاپ روزنامه رسمی خود را پیگیری کند. نحوه پیگیری می تواند بر اساس شماره روزنامه, تاریخ پرداخت روزنامه و تاریخ دریافت آگهی باشد. با جستجوی هر یک شما می توانید از روند پرونده مطلع شوید که وضعیت آگهی شما در چه مرحله ای می باشد. (در بالاتر توضیح داده شده است)

دانلود نسخه اینترنتی به چاپ رسیده توسط سامانه متقاضی

در صورتی که در سامانه خود روزنامه رسمی را با پرداخت هزینه به چاپ رسانده باشید می توانید نسخه اینترنتی روزنامه رسمی خود را هر زمان لازم داشته باشید مجدد به چاپ برسانید

اشتراک محصولات روزنامه رسمی

با توجه به تفکیک های روزنامه رسمی به آگهی های ثبت شرکت ها, مالکیت معنوی, ادبی و هنری و اختصاص ویژه نامه های مجزا می توانید هزینه اشتراک روزانه ای پرداخت کنید تا تمامی آگهی ها به صورت فیزیکی برای شما ارسال شود.

با توجه به اشتراک متقاضی می تواند در یک یک چند مورد از موارد ذکر شده حق اشتراک را پرداخت و کلیه روزنامه های روزانه را دریافت کند.

تمدید اشتراک محصولات روزنامه رسمی

در صورتی که اشتراک محصولات روزنامه رسمی را داشته باشید و هزینه های پرداختی را در قبال چند روز در حساب خود شارژ کرده باشید و شارژ شما به اتمام برسد می توانید با پرداخت مجدد اشتراک محصولات خود را تمدید کنید و مجدد ارسال اوراق برای متقاضی انجام می پذیرد.

شارژ حساب و کنترل مبالغ پرداخت شده سامانه شخصی متقاضی

درصورتی که ثبت و تغییرات متقاضی بیش از حد باشد و حسابدار شخصیت حقیقی و حقوقی تشخیص دهد که مبلغی را جهت شارژ حساب در روزنامه رسمی پرداخت کند تا در زمان و پروسه چاپ روزنامه تاخیری انجام نشود می توان حساب روزنامه رسمی مخصوص به خود را شارژ کنید و هر زمان روزنامه ای را بخواهید به چاپ برسانید از حساب شارژ شده متقاضی کسر مبلغ می گردد.

پاکت روزنامه رسمی

پاکت روزنامه رسمی که در سایز کوچکتر از A4 می باشد که بر روی آن مشخصات شرکت, شماره مکانیزه, تاریخ چاپ, آدرس تحویل گیرنده و از همه مهمتر شماره صفحه ای که کادر مورد نظر در آن به چاپ رسیده است ذکر شده است.

داخل پاکت روزنامه رسمی ۳ نسخه برابر و یکسان تا شده بزرگتر از سایز A4 موجود می باشد. کادر روزنامه رسمی خود را پیدا کنید و در یکی از نسخه ها دور آن را مشخص کنید و۲ نسخه دیگر را در بایگانی شرکت یا شخصیت حقوقی خود نگهداری کنید. 

سخن پایانی در زمینه انتشار آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

درصورتی که تمایل به هرگونه امور ثبتی و چاپ روزنامه های رسمی خود در تهران و شهرستان ها را دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید, مدارک هویتی مورد نظر برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و به بهترین کیفیت برند و علامت تجاری شما به ثبت برسد.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ثبت هرگونه ثبت و تغییرات شخصیت های حقیقی و حقوقی شما در تهران و شهرستان ها آمادگی همراهی را دارد.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره پرداخت روزنامه رسمی شرکت و کلیه امور مرتبط روزنامه رسمی با ما تماس بگیرید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید