سامانه ثبت شرکت – سایت ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سامانه ثبت شرکت جهت هرگونه ثبت شرکت, ثبت تغییرات, پلمپ دفاتر و امور وابسته به ثبت می بایست به سامانه ثبت شرکت ها (https://sherkat.ssaa.ir) یا سامانه رسمی اداره ثبت شرکت مراجعه نمود.

تمامی مراحل ثبت قبل از ارسال اوراق به صورت اینترنتی می باشد. ثبت موارد ذکر شده دارای هیچ هزینه ای جز تجربه نیست.

سایت ثبت شرکت ها

زمانی که به سایت اعلام شده مراجعه می کنید در قسمت منوی افقی وارد میز خدمات الکترونیک می شوید و وارد قسمت تاسیس شخصیت حقوقی می شوید.

سامانه رسمی اداره ثبت شرکت

صفحه جدیدی برای شما نمایان می شود. در صفحه جدید پذیرش درخواست تاسیس شخصیت حقوقی را انتخاب می کنید و مراحل ثبت شخصیت حقوقی خود را به ترتیب جلو می روید.

صفحه ثبت شرکت سامانه اداره ثبت

سامانه ثبت صورتجلسه تغییرات

مجدد به سایت اعلام شده مراجعه می کنید در قسمت منوی افقی وارد میز خدمات الکترونیک می شوید و وارد قسمت صورتجلسه تغییرات می شوید.

صفحه جدیدی برای شما نمایان می شود. در صفحه جدید اداره کل استان و واحد ثبتی را انتخاب می کنید و در کادر پائین آن مشخصات شرکت و یا موسسه غیرتجاری خود را وارد می کنید و به گام بعدی می روید.

صفحه تغییرات اداره ثبت شرکت ها

نکته: درصورتی که شرکت یا موسسه غیرتجاری شما دارای بدهی مالیاتی یا بدهی روزنامه رسمی یا بدهی روزنامه کثیرالانتشار باشد تا تعیین و تکلیف و پرداخت بدهی ها به گام بعدی نمی رود.

سامانه پلمپ دفاتر

مجدد به سایت اعلام شده مراجعه می کنید در قسمت منوی افقی وارد میز خدمات الکترونیک می شوید و وارد قسمت پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی می شوید.

صفحه جدیدی برای شما نمایان می شود. در صفحه جدید نوع شخصیت متقاضی می بایست مشخص شود. بعد از آن سال مالی مد نظر را مشخص می کنید و بعد از آن شخص متقاضی اخذ پلمپ دفاتر می بایست مشخصات خود را تکمیل کند.

بعد از تکمیل صفحه به گام بعدی می روید و به ترتیب گزینه ها را تکمیل می کنید.

صفحه پلمپ دفاتر اداره ثبت شرکت ها

پیگیری درخواست ثبت شرکت

بعد از تکمیل صفحات اعلام شده به صورت آنلاین و پست اوراق فیزیکی به اداره ثبت شرکت ها, می بایست منتظر نظر کارشناسان اداره ثبت شرکت ها باشید.

نظر کارشناسان اداره ثبت حدوداً ۷ تا ۱۵ روز کاری بعد از ارسال فیزیکی اوراق به اداره روی سامانه نمایان می شود.

شما جهت اطلاع از نظر کارشناسان اداره در مورد پرونده ارسال شده به آن اداره محترم می بایست به قسمت پیگیری درخواست مراجعه و نوع درخواست و شماره پیگیری خود را در آن کادر وارد کنید تا نظر کارشناس برای متقاضی نمایش داده شود.

صفحه پیگیری درخواست اداره ثبت شرکت ها

جواب کارشناسان سامانه ثبت شرکت ها

در صورتی که مدارک پرونده را به صورت فیزیکی برای اداره ثبت شرکت ها ارسال کرده باشید بعد از مدت کوتاهی یکی از جواب های زیر برای شما نمایان می شود:

جواب کارشناس سامانه ثبت شرکت

جواب کارشناس ثبت شرکت ها و زمان بندی آن در سامانه رسمی اداره ثبت شرکت به شرح زیر می باشد:

 • بعد از ارسال آنلاین جهت تعیین نام شرکت در شرف تاسیس, کارشناس ظرف مدت ۳ روز کاری (حداکثر) تعیین نام شما را تحت یک نام از نام های ارسال شده تائید یا رد می کند.
 • بعد از تائید نام می بایست تمامی مدارک (مدارک هویتی, مدارک تائید شده شرکت در شرف تاسیس, وکالتنامه در صورت لزوم و …) را تکمیل کرد و اوراق را امضاء شده برای اداره ثبت شرکت ها ظرف مدت ۲ ماه که تائید نام دارای اعتبار است ارسال نمود. زمانی که اوراق را به پست تحویل می دهید حدوداً ۲ روز کاری زمان می برد که اوراق به اداره ثبت شرکت ها برسد.
 • بعد از رسیدن اوراق به اداره ثبت شرکت ها تقریباً ۱۵ روزکاری بررسی روی پرونده انجام می شود. درصورتی که پرونده فاقد ایراد و اشتباه باشد پرونده شما آگهی می شود و در صورتی که پرونده دارای نقص باشد پرونده می بایست رفع نقص شود و در نهایت درصورتی که پرونده دارای ایراد باشد پرونده تاسیس شما رد می شود و می بایست مجدد ثبت شخصیت حقوقی را انجام دهید.
 • بعد از آگهی شدن کار به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و اوراق تائید شده توسط اداره ثبت شرکت ها و آگهی ثبتی خود را تحویل می گیرید.

[iphorm id=”3″ name=”فرم تاسیس شخصیت حقوقی”]

جواب کارشناس سامانه تغییرات شرکت

جواب کارشناس تغییرات شرکت ها و زمان بندی آن در سامانه رسمی اداره ثبت شرکت به شرح زیر می باشد:

 • بعد از تکمیل سامانه و ارسال آنلاین صورتجلسات برای اداره ثبت شرکت ها می بایست اوراق فیزیکی ظرف مدت ۷ روزکاری توسط پست برای آن اداره محترم ارسال گردد.
 • زمان تحویل اوراق توسط پست به اداره ثبت شرکت ها حدوداً ۲ روزکاری (حداکثر) می باشد.
 • بعد از رسید اوراق به اداره ثبت شرکت ها تقریباً ۱۵ روزکاری زمان بررسی پرونده تغییرات می باشد. درصورتی که پرونده فاقد ایراد و اشتباه باشد صورتجلسات بر اساس تاریخ و ساعت تشکیل آگهی می شود و آگهی ثبتی روی سامانه نمایش داده می شود.
 • درصورتی که پرونده نقص داشته باشد می بایست نواقص پرونده برای اداره ارسال تا کار آگهی گردد. درصورتی که پرونده دارای ایراد باشد پرونده برگشت می خورد و می بایست ایراد اعلام شده اصلاح (درصورت امکان) شود و مجدد برای اداره ارسال شود.

[iphorm id=”4″ name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]

جواب کارشناس سامانه پلمپ دفاتر

جواب کارشناس پلمپ دفاتر و زمان بندی آن به شرح زیر می باشد:

 • بعد از تکمیل سامانه و ارسال آنلاین پلمپ دفاتر برای اداره ثبت شرکت ها می بایست اوراق فیزیکی ظرف مدت ۳ روز کاری توسط پست برای آن اداره محترم ارسال گردد. زمان تحویل اوراق توسط پست به اداره ثبت شرکت ها حدوداً ۲ روزکاری (حداکثر) می باشد.
 • بعد از رسید اوراق به اداره ثبت شرکت ها تقریباً ۵ روز کاری زمان بررسی پرونده پلمپ دفاتر می باشد. درصورتی که مدارک کامل و پرونده فاقد ایراد باشد حدوداً ۸ روز از زمان ارسال اوراق پرونده تائید می شود.
 • درصورتی که پرونده دارای صلاحیت نباشد رد می شود و مجدد می بایست اقدام گردد. درصورتی که پرونده ارسال شده دارای نقص باشد می بایست پرونده مجدد تکمیل و نقص های اعلام شده رفع و ارسال گردد.
 • باتوجه به شماره پیگیری درخواست پلمپ وارد سامانه ثبت شرکت ها می شوید و نظر کارشناس را چک می کنید و درصورتی که نظر کارشناس مثبت بوده باشد برای شما لینک پرداخت پلمپ دفاتر ظاهر می شود و شما می بایست پرداخت هزینه دفاتر پلمپ را انجام دهید.
 • بعد از پرداخت هزینه پلمپ دفاتر, دفاتر قانوی پلمپ که شامل یک جلد دفتر روزنامه و یک جلد دفتر کل می باشد زمانی حدود ۱۰ روزکاری بعد به دست متقاضی به آدرس شخصیت حقوقی (شرکت ها و موسسات) یا آدرس اعلام شده شخصیت حقیقی (افراد) ارسال می گردد.
 • درصورتی که پلمپ دفاتر به آدرس شما ارسال گردد و شخصی آن را تحویل نگیرد و یا جهت تحویل دفاتر حضور نداشته باشد, دفاتر به پست مرکز برگشت زده می شود و متقاضی می بایست با مهر و معرفی نامه و مدارک شناسائی جهت دریافت دفاتر قانونی به اداره پست مراجعه کند.

[iphorm id=”5″ name=”پلمپ دفاتر”]

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ثبت کلیه امور مرتبط با اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره در زمینه مراجعه به سامانه ثبت شرکتها با ما تماس بگیرید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید