قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران – A تا Z قانون تجارت آخرین نسخه

ذکر تعدادی از قوانین کاربردی قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ماده ۶- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌ مقام این دفاتر قرار‌می ‌دهد داشته باشد: دفتر روزنامه دفتر کل …

تبدیل پایه دو به پایه یک

تبدیل پایه دو به پایه یک وکلا موضوع ماده ۱۸۷ بعد از گذشتن مدت زمان و کسب تجربه پایه دو آنها تبدیل به پایه یک می گردد و لذا وکلا می توانند در صورت جلسه ای تنظیمی از پایه دو خود را به پایه دو ارتقاء دهند. مدارک مورد نیاز جهت تبدیل پایه دو به یک…