فرم های ثبت و نقل و انتقال برند و علامت تجاری – فرم ثبت برند چگونه است؟

فرم های ثبت و نقل و انتقال برند و علامت تجاری درصورتی که تمایل به ثبت برند و یا ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقیقی را دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب دهید٬ فرم  ثبت برند و نقل و انتقال برند و علامت تجاری را پیرینت گرفته و تک…

فرم های شرکت با مسئولیت محدود | فرم تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

فرم های شرکت با مسئولیت محدود در صورتی که تمایل به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید ٫ فرم زیر را پیرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی اعضاء و شرکاء را برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه …

فرم های شرکت سهامی خاص – فرم تاسیس شرکت سهامی خاص

فرم های شرکت سهامی خاص در صورتی که تمایل به تاسیس شرکت سهامی خاص دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید ٬ فرم زیر را پیرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی اعضاء و بازرسین برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال ک…