ثبت شرکت در اروند – مزایای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

مزایای ثبت شرکت در اروند به شرح زیر می باشد : مزایای ثبت شرکت در اروند از لحاظ قانونی معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداری برای کلیه فعالیت های اقتصادی. امکان سرمایه گذاری خارجی به هر میزان و به عبارتی تا صد در صد میزان سرمایه …

مزایای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس مزایای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس چیست ؟ مزایای ثبت شرکت در ارس به شرح زیر می باشد : مزایای ثبت شرکت در ارس از لحاظ قانونی معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداری برای کلیه فعالیت های اقتص…

ثبت شرکت در انزلی – مزایای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در آزاد انزلی

مزایای ثبت شرکت در انزلی به شرح زیر می باشد: وجود امکانات و تاسیسات بندری و حمل و نقل دریائی (امتیاز مهم منطقه). همجواری با بندر آستراخان و لاگان در روسیه ٫ کراسنودسک در ترکمنستان ٫ اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان. وجود راه های ترانزیت…

ثبت شرکت در چابهار – مزایای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار

مزایای ثبت شرکت در چابهار به شرح زیر می باشد: مزایای ثبت شرکت در چابهار از لحاظ تخفیفات تخفیف در هزینه انبارداری برای کانتینرهایی که با شناور به منطقه آزاد چابهار وارد می شوند. تخفیف در هزینه تجهیزات بندری برای کاتینرهایی که با شناور به …

مزایای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم

مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم مزایای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم چیست؟ مزایای ثبت شرکت در قشم به شرح زیر می باشد: معافیت مالیاتی ۳۰ ساله جهت شرکت های فعال در منطقه معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مو…

مزایای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش مزایای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش چیست؟ مزایای ثبت شرکت در کیش به شرح زیر می باشد: معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی. عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج اتباع غیر ایر…