استعلام برند تجاری – آموزش نحوه استعلام برند از سامانه ثبتی

استعلام برند یا نحوه استعلام برند یا استعلام آنلاین برند تجاری قبل از ثبت اظهارنامه برند یکی از مهمترین اقدامات قبل از ثبت برند می باشد که با توجه به بازارسازی برند و علامت تجاری شما می بایست تحلیل گردد و همچنین هزینه استعلام برند و استعلام قابلی…

سامانه ثبت شرکت – سایت ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سامانه ثبت شرکت جهت هرگونه ثبت شرکت, ثبت تغییرات, پلمپ دفاتر و امور وابسته به ثبت می بایست به سامانه ثبت شرکت ها (https://sherkat.ssaa.ir) یا سامانه رسمی اداره ثبت شرکت مراجعه نمود. تمامی مراحل ثبت قبل از ارسال اوراق به صورت اینترنتی می باشد. ث…

استعلام شرکتهای ثبت شده – چگونگی استعلام شرکت ها و موسسات غیرتجاری

چگونه شرکتهای ثبت شده را جستجو کنیم؟ استعلام شرکتهای ثبت شده به اینصورت است که کلیه شرکت هایی که تاسیس می شوند برای رسمیت و شخصیت حقوقی پیدا کردن باید به ثبت رسانده شوند. لذا ثبت شرکت یک مسئله الزامی می باشد و دولت باید تا جایی که امکان دارد در…

استعلام شماره ثبت شرکت – پیگیری شماره ثبت شرکت از سامانه های معتبر

در پروسه استعلام شماره ثبت شرکت ها، بعد از به پایان رسیدن مراحل کارهای مربوط به ثبت شرکت، یک شماره ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها به شرکت مورد نظر اختصاص داده می شود. این شماره به عنوان شناسنامه شرکت بوده و بعد از آن دیگر شرکت با این شماره شناخته می شو…

استعلام ثبت شرکت – استعلام شرکت ثبت شده از سایت های دولتی

استعلام ثبت شرکت - استعلام شرکت – لیست اسامی شرکت های ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها: هم اکنون تنها منبعی قابل استناد جهت کلیه افراد، ارگان ها، سازمان های دولتی و خصوصی سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور است و فقط آن دسته از شرکت هایی از اعتبار برخورد…