هزینه آگهی ثبت شرکت – چگونگی محاسبه آگهی ثبتی تاسیس شرکت ها در ایران

هزینه آگهی ثبت شرکت جهت به ثبت رساندن انواع شرکت ها باید شما مراحل مختلفی را سپری کنید که آخرین مرحله از مراحل ثبت شرکت، آگهی شدن ثبت شرکت در روزنامه کثیرالانتشار رسمی کشور می باشد (پرداخت هزینه تاسیس شرکت). به موجب ماده 6 نظام نامه در مورد مواد 19…

ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی – هزینه ثبت آگهی در روزنامه رسمی

بر اساس مفاد قوانین حاکم (قانون تجارت و نظام نامه ثبت شرکت ها) صاحبان اشخاص حقوقی که در حیطه شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشغول فعالیت می باشند، مکلف می باشند که آگهی ثبت شرکت و دیگر تغییرات بعد از ثبت را در روزنامه رسمی کشور و روزنامه های کثی…

هزینه ثبت تغییرات شرکت | هزینه انواع تغییرات شرکت در سال 1400 چقدر است ؟

هزینه ثبت تغییرات شرکت چقدر است؟ آیا هزینه هر نوع تغییری در شکل مثل آدرس, نام, موضوع و دیگر موارد با هم فرق دارند؟ مدت زمان انجام تغییرات شرکت و تنظیم صورتجلسه تغییرات چقدر است؟ پاسخ سوالات زیادی که در رابطه با هزینه تغییرات اکثر متقاضیان از ما …

ثبت شرکت ارزان قیمت – ارزانترین و سریعترین ثبت شرکت در تهران

هدف ما از این مقاله این می باشد که بررسی نماییم که برای ثبت شرکت ارزان در تهران (ارزانترین ثبت شرکت یا ثبت شرکت ارزان قیمت) شما باید چه مراحلی را طی کنید و یک شرکت چگونه از طریق سامانه ثبت شرکت ها، به ثبت می رسد و میزان هزینه ای که برای فرد…

هزینه کامل ثبت برند – هزینه ثبت برند در تهران چقدر است ؟

هزینه کامل ثبت برند : واریزی ثبت برند و علامت تجاری بر اساس حقیقی و یا حقوقی بودن متقاضی متفاوت است و باید توجه داشت که هزینه های ثبت اظهارنامه قسمتی از هزینه های ثبت علامت می باشد و بعد از تائید اظهارنامه باید دو نوبت روزنامه رسمی (روزنامه نوبت اول که بعد…