اخذ رتبه شرکت – دریافت گرید – هزینه دریافت گرید پیمانکاری

رتبه بندی و گرید شرکت

اخذ گرید شرکت و یا اخذ رتبه شرکت در اصل یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد. رتبه بندی در واقع یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها اتخاذ می شود.

شرکت های پیکانکاری با توجه به قرارداد ها٬ امکانات و افراد امتیاز آور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند یا می توانند اخذ گرید شرکت را شامل شوند و در شرکت های مشاور از ۱ تا ۳ رتبه بندی اتخاذ می کنند.

کار شرکت های پیمانکاری بیشتر در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قرارداد های اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است ولی شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند.

اخذ رتبه

رتبه بندی یا گرید (اخذ گرید شرکت) عموماً مخصوص شرکت های فنی و مهندسی بوده بدین معنی که هرگاه سازمان دستگاه مناقصه گذار, اعم از دولتی یا خصوصی قصد انجام پروژه ای عمرانی یا فنی و یا مهندسی داشته باشد٬ اجرای پروژه را به شرکت های دارای امتیاز فنی و مهندسی تائید شده توسط استانداری و به صورت مناقصه واگذار می نماید.

طبق آئین نامه٬ یک سری پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این پارامترها و شاخص ها٬ امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می نماید. درصورتی که شرکت موفق به کسب حد نصاب امتیاز گردید و تعیین صلاحیت شد, گواهی رتبه صادر می گردد.

لزوم رتبه بندی و گرید

بسیاری از پروژه های بزرگ و دولتی و یا خصوصی به صورت مناقصه ای به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می گردند, این شرکت ها چه به صورت شرکت های پیمانکاری و چه به صورت شرکت های مشاور در این مناقصه ها شرکت می نمایند. معیار ارزیابی این شرکت ها علاوه بر قیمت های پشنهادی جهت انجام پروژه, میزان توان فنی و سوابق کاری آن ها نیز می باشد.

این میزان توان فنی و سوابق کاری که متشکل از نیروها و سوابق کاری آن ها, تجربه ی کاری و توان مالی شرکت است را با یک امتیاز از ۱ تا ۵ رتبه بندی می نمایند. رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گیرد.

در واقع رتبه بندی شرکت یا همان گرید شرکت بر اساس استانداردها و آئین نامه های موجود در این سازمان و به میزان احراز شرایط لازم به شرکت های پیمانکاری و مشاور اعطاء می شود.

شرکت ها از نظر سازمان فنی و عمران استاندارد

شرکت ها از نظر سازمان فنی و عمران استاندارد به دو دسته تقسیم می شوند:

 • شرکت هایی که به آن ها پیمانی گفته می شود.
 • شرکت هایی که به آن ها مشاور گفته می شود.

شرایط لازم جهت اخذ رتبه بندی

شرایط لازم جهت رتبه بندی به شرح زیر می باشد:

 • جهت اخذ رتبه ابتدا باید یک شرکت داشته باشید و چنانچه ندارید می بایستی یک شرکت را در حوزه کاری خود در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید.
 • نیمی از اعضاء هیات مدیره می بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
 • به کارگیری یک مهندس که دارای ۷ سال سابقه بیمه رد شده از یک شرکت دارای رتبه در هیات مدیره آن شرکت باشد.
 • دو نفر مهندس دارای سابقه بیمه و کار مرتبط به میزان ۳ سال (اگر این دو مهندس عضو هیات مدیره باشند, شرکت می تواند از دو شاخه متفاوت تقاضای رتبه بندی شرکت داشته باشد)

شرایط عمومی اخذ رتبه

شرایط عمومی جهت رتبه بندی به شرح زیر می باشد:

 • عدم سوء پیشینه شرکت که منجر به محدودیت جهت انجام پروژه ها باشد
 • عدم اشتغال در مشاغل دولتی برای مدیران شرکت

انواع رشته های پیمانکاری

انواع رشته های پیمانکاری شامل موارد زیر می شود:

 1. ساختمان و ابنیه
 2. راه و ترابری
 3. صنعت و معدن
 4. تاسیسات تجهیزات
 5. کشاورزی
 6. آب
 7. مرمت آثار باستانی
 8. کاوش های زمینی
 9. ارتباطات
 10. نفت و گاز
 11. نیرو

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

به اختصار می توان مدارک لازم جهت اخذ رتبه شرکت ۵ پیمانکاری را به شرح زیر نوشت:

 1. تهیه و تنظیم نامه درخواست گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت, شماره ثبت شرکت, شناسه ملی شرکت و کد اقتصادی و ذکر رتبه ها و رشته های مورد نظر خطاب به ریاست محترم انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران باشد.
 2. کپی برابر اصل آگهی تاسیس و روزنامه هیئت مدیره و ثبت تغییرات شرکت (کلیه آگهی های روزنامه)
 3. کپی برابر اصل تقاضانامه ثبت شرکت.
 4. کپی برابر اصل کلیه مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – آگهی تاسیس شرکت – روزنامه رسمی تاسیس)
 5. کپی برابر اصل صورتجلسه آخرین تغییرات سهامداران (آخرین تغییرات در مورد نقل و انتقال سهام و یا افزایش سرمایه شرکت)
 6. کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضاء (صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات – کارت ملی یا کارت هوشمند – کارت پایان خدمت همه افراد امتیازآور و مدیرعامل و سهامداران)
 7. کپی برابر اصل مدرک تحصیلی کلیه افراد امتیاز آور و مدیر عامل.
 8. ارائه گواهی کار از شرکت های قبلی افراد امتیازآور که در آن تاریخ شروع و پایان و ذکر جمله ی مثلا کارشناس تاسیسات برقی یا مکانیکی و کارشناس اجرائی ساختمان و ابنیه درج شده باشد.
 9. تکمیل فرم های که در موسسه ذهن ناب به شما اعلام و تکمیل می گردد.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۱ تا ۴ پیمانکاری

به اختصار می توان مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۱ الی ۴ پیمانکاری را به شرح زیر نوشت:

 • کپی برابر اصل شده مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه تاسیس – شرکتنامه – روزنامه رسمی تاسیس – آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت – روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت – میزان سهام و سهم الشرکه کلیه سهامداران و شرکاء)
 • مدارک هویتی کلیه اعضاء و سهامداران و بازرسین شرکت (شناسنامه و کارت ملی یا کارت هوشمند)
 • کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضاء امتیازآور شرکت که شامل:

الف) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.

ب) گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.

 • تصاویر آخرین صورت وضعیت تائید شده و یا اصل تائیدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرائی برای کارهای نیمه تمام و مفاصاحساب بیمه برای کارهای تمام شده
 • تصاویر کلیه موافقتنامه ها
 • دو سوم اعضاء هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند
 • اظهارنامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تائید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد

انواع رشته های مشاوران

رشته های مشاوران شامل موارد زیر می شود:

 • گروه شهرسازی و معماری
 • گروه راه و ترابری
 • گروه مهندسی آب
 • گروه مطالعات کشاورزی
 • گروه انرژی
 • گروه پست و مخابرات
 • گروه صنعت
 • گروه معدن
 • گروه نفت و گاز
 • گروه تخصص های مشترک

مدارک لازم جهت اخذ رتبه مشاوره

به اختصار می توان مدارک لازم جهت اخذ رتبه مشاوره را به شرح زیر نوشت:

 • جهت اخذ رتبه تقاضا رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه رسمی برابر باشد
 • اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت داراء بودن رتبه قبلی
 • مدارک هویتی شرکت. (اساسنامه – اظهارنامه تاسیس – شرکتنامه – روزنامه رسمی تاسیس – آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت – روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت – میزان سهام و سهم الشرکه کلیه سهامداران و شرکاء)
 • مدارک تحصیلی اعضاء امتیازآور شرکت
 • مدارک هویتی اعضاء (صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات – کارت ملی یا کارت هوشمند – کارت پایان خدمت همه افراد امتیازآور و مدیرعامل و سهامداران)
 • اصل گواهی تامین اجتماعی
 • اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و همچنین جدول سود و زیان
 • تاییدیه کارکردها (مفاصاحساب بیمه – سند ذی حسابی – آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما)
 • سابقه کار شرکت های نامبرده در استعلام تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت (همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد

تفاوت شرکت های پیمانکاری و مشاور

تفاوت های شرکت پیمانکاری و مشاوره را می توان به اختصار به شرح زیر توضیح داد:

 1. شرکت های پیمانکاری معمولاً در پروژه های عمرانی, ساخت و نظارت بر پیمانکار و به طور عموم اجرائی می باشد درصورتی که شرکت های مشاور در زمینه طرح ریزی و کارهای نظارت بر ساخت فعالیت دارند و بدین طریق واسطی میان پیمانکار و کارفرما محسوب می شوند.
 2. جهت اخذ گرید و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری امتیازها شامل امتیاز نیروی انسانی متخصص, سوابق کاری و استطاعت مالی می باشند درصورتی که در رتبه بندی شرکت های مشاور, مازاد بر نیروی فنی و مهندسی, امکانات فنی و نرم افزاری نیز بررسی می گردند.
 3. در شرکت های پیمانکاری٬ رتبه بندی گرید آن ها از ۱ (بالاترین رتبه) تا ۵ (پایین ترین رتبه) امتیاز بندی می شود درصورتی که شرکت های مشاور در پایه های ۱ و ۲ و ۳ رتبه بندی می شوند.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای رتبه بندی و اخذ گرید شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

ذهن ناب اولین در بهترین ها