مطالب توسط sabtivan

اخذ و پیگیری پلمپ دفاتر شرکت 50 برگ تا دفاتر خاص سال 1403

پلمپ دفاتر مهمترین مستند اخذ شده از اداره ثبت شرکت ها جهت ارائه به اداره مالیات می باشد که می بایست قبل از شروع سال مالی اخذ شود دفاتر پلمپ ۵۰ برگ و ۱۰۰ برگ و ۲۰۰ برگ و همچنین دفاتر خاص می باشد

ثبت شرکت و راهنمای تاسیس انواع شخصیت حقوقی در ایران 1402

مطلب شامل توضیح کامل ثبت شرکت و همچنین مراحل ثبت شرکت می باشد. در این مطلب هزینه ثبت شرکت به همراه دسته بندی انواع شرکت به صورت مفصل تشریح داده شده است. مهمترین موضوع در تائید یک تاسیس مدارک ثبت شرکت می باشد.

اساسنامه شرکت مسئولیت محدود همراه تنظیم و ثبت

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تعداد حداقل ۲۵ ماده (قابل تغییر می باشد) و حداقل ۲ تبصره قابل تغییر تنظیم می شود. در کلیه اساسنامه های شرکت مسئولیت محدود مواردی وجود دارد که قابلیت تغییر دارد و مواردی وجود دارد که به موجب قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران قابلیت تغییر ندارد. بخش های اساسنامه مسئولیت […]

کاهش سرمایه سهامی خاص – کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

کاهش سرمایه سهامی خاص: در تمامی شرکت ها قبل از ثبت شرکت, سهامداران مبلغی را معین نموده و در حساب شرکت تادیه می نمایند که این مبلغ سرمایه نقدی اولیه شرکت محسوب می شود. در این مقاله مطالعه نحوه کاهش سرمایه شرکت سهامی, مدارک کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص, هزینه کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص […]

انحلال شرکت چیست – مدارک و نحوه انحلال شخصیت حقوقی

انحلال شرکت ها یا موسسات غیرتجاری به منزله پایان عمر آن شرکت و موسسه می باشد و لازمه پایان عمر شرکت یا موسسه این است که دارایی جمعی, از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. ولی قبل از این مهم باید طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند […]