اساسنامه آپارتمان مسکونی

به تدریج با افزایش جمعیت و همینطور روی آوردن مردم به زندگی شهر نشینی دیگر خانه های ویلایی و حیاط دار جوابگوی نیاز بشری به مسکن نبوده و به همین دلیل هم مجتمع های مسکونی رشد سریع السیری را پیدا نموده اند و روز به روز نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود از آنجایی که هر سبکی از زندگی دارای قوانین و شرایط خاص خود می باشد، اساسنامه آپارتمان و مشخص نمودن هزینه های مشترک آن نیز یک مسئله ضروری وپر اهمیت محسوب می شود.

درست است که مردم جامع استقبال زیادی از این تغییر سبک زندگی کرده و به سمت زندگی در این نوع مسکن ها روی آوردند ولی اکثریت آن ها شناخت اجتماعی در مورد این نوع زندگی و نداشته و اطلاعات آن ها در مورد چگونگی و نحوه زندگی در این مساکن بسیار ناچیز بوده و به همین خاطر هم با مشکلات زیادی در این ساختمان ها مواجه شده اند.

ولی امروزه خوشبختانه قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه مربوط به آن که به وسیله موسسات حقوقی به تصویب می رسد ، می تواند یک راهنمای مناسب جهت شناخت فرهنگ آپارتمان نشینی و بهبود زندگی در این مکان ها باشد.

اساسنامه آپارتمان مسکونی

ارکان اساسنامه ساختمان

هر کدام از آپارتمان های مسکونی مطابق قوانین تملک و آیین نامه مربوطه دارای اساسنامه آپارتمان می باشد که معمولاً به وسیله یک فرد حقوقی و به شکل مخصوص برای آن مجتمع مسکونی تهیه و نوشته شده است.

اساسنامه آپارتمان عبارت از مقررات و یا قرارداری می باشد که برای تنظیم روال کاری یک جمعیت مقرر و مشخص می شود.

اساسنامه ساختمان

در حقیقت در یک اساسنامه آپارتمان، فرهنگ زندگی در این مجتمع مسکونی توضیح داده شده و وظایف هر کدام از اعضاء از جمله مالک، مستاجر، مجتمع عمومی، مدیر ساختمان، چگونگی انتخاب هیئت مدیره، وظایف بازرسان و کلیه مباحث مربوز به آپارتمان نشینی در آن قید می گردد.

مثلاً نخستین آیین نامه تملک آپارتمان ها به مدیریت ساختمان مربوط می شود. چنانچه بیش از سه واحد آپارتمانی در ساختمان حضور داشته باشد باید مجمع عمومی مالکان تشکیل شده ویک یا چند مدیر برای آپارتمان مشخص شود.

اغلب مدیر ساختمان را برای مدت دو سال انتخاب می کنند که می تواند از اعضاء ساکن در ساختمان و یا خارج از آن انتخاب شود.

در اساسنامه آپارتمان ها در خصوص جلسات عمومی ساختمان، قسمت های اختصاصی و اشتراکی این مجتمع مسکونی، هزینه های مشترک و یا شرایطی جهت تغییر اساسنامه هم مطالبی قید می گردد.

قوانین تملک در آپارتمان ها

امروزه به دلایل گوناگونی از جمله زندگی پرتلاطم و شلوغ و آپارتمان نشینی جامعه، این احتمال وجود دارد همه ما روزانه شاهد اختلافات شخصی و جمعی بسیاری میان افراد در این مجتمع های مسکونی باشیم، بنابراین آشنایی با حقوق متقابل افراد در این مجتمع ها می تواند در ممانعت از بروز اغلب مشکلات حقوقی در ساختمان تاثیرات زیادی داشته باشد.

مواردی مانند تقسیم هزینه و شارژ، در نظر گرفتن هزینه های مشترک و برگزاری جلسات عمومی ساختمان و بسیاری دیگر از مسائل مرتبط می تواند کمک نماید تا مشکلات مربوط به آپارتمان نشینی بروز نکرده و یا به سهولت حل گردد.

اساسنامه آپارتمان

به رعایت صحیح و دقیق این باید و نباید های مربوط به ساختمان ها، فرهنگ آپارتمان نشینی گفته می شود که متاسفانه در تعدادی از شهرهای کشور این مسئله خیلی کند پیشرفت می کند لذا هنوز هم ما شاهد مشکلاتی در این نمونه از مجتمع های مسکونی می باشیم.

موسسه ثبتی حقوقی ذهن ناب در زیر به تعدادی از اصلی ترین نکات مربوط به قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه مربوط به آن اشاره نموده است:

در یک مجتمع مسکونی مانند آپارتمان کلیه تعهدات مربوط به اداره ساختمان برای مالک و مستاجر یکسان می باشد و کسی که در این مکان سکونت دارد چه ملک باشد چه مستاجر، نسبت به رعایت این اصول متعهد خواهد بود.

به موجب قانون تملک آپارتمان ها، در صورتی که تعداد مالکین یک مجتمع مسکونی بیش از سه خانوار باشد بایست در جلسات عمومی ساختمان مدیر یا مدیرانی به وسیله مجمع عمومی مالکین انتخاب گردد. وظایفی که مدیر ساختمان بر عهده دارد عبارت می باشد از:

اداره و حفظ آپارتمان، دریافت و پرداخت هزینه و شارژ ساختمان، بیمه آتش سوزی ساختمان، مشخص کردن سهم هر آپارتمان یا واحد در هزینه های مشترک و اعلام نمودن به ساکنین، اجتناب از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران ساختمان، مطالبه طلب از بدهکاران از راه دعوی در دادگستری و درصورت نیاز مراجعه به اداره ثبت اسناد.

به تعدادی از قسمت های مشترک آپارتمان مشاعات ساختمان گفته می شود که عبارت می باشند از زمین ملک، اسکلت ساختمان، حیاط، محوطه ای از ساختمان که بخشی از ملک حساب می شود.

حیاط خلوت، اتاق سرایدار، پشتبام، راهرو و راه پله، رختشوی خانه، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی، آساسنسور، درب و پنجره ای قسمت های عمومی ساختمان و تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش و سرمایش مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، انشعاب آب مشترک، لوله ها و سیم های برق، به صورت خلاصه هر چیزی که در جلسات عمومی ساختمان و بر اساس صورتجلسه تفکیک آپارتمان ها به آپارتمان خاصی نسبت داده نشده جزء بخش مشاع و مشترک مجتمع مسکونی بوده و کلیه مالکان و متصرفان قانونی حق استفاده از آن را خواهند داشت.

قسمت های مشترک ساختمان غیرقابل انتقال می باشند و هر یک از مالکان و مستاجران به نسبت مالکیت و مساحت آپارتمان خود در آن قسمت مشترک و مشاعی دارای سهم می باشند.

بخش هایی از ساختمان که سند مالکیت داشته و مالکی برای آن مشخص شده و یا به صورت عرفی آن قسمت ملک به یکی از مالکان اختصاص داده شده است، قسمت اختصاصی ساختمان حساب می شود.

لذا درصورتی که بخشی از پارکینگ یا انباری رسماً یا عرفاً به یک آپارتمان تعلق داشته باشد دیگران حق استفاده از آن قسمت را ندارند, ولی درصورت مشترک بودن همه ساکنین آپارتمان می توانند از آن قسمت استفاده نمایند.

نمای ساختمان، قسمتی از ورودی ساختمان و درب آن، که در ظاهر و زیبایی ساختمان دارای نقش بوده و از جمله مشاعات و قسمت مشترک آپارتمان محسوب می شود، به کلیه مالکین و ساکنین آن تعلق دارد لذا بدون موافقت کلیه مالکین نباید هیچگونه تغییر و اصلاحی در مورد آن انجام شود.

هزینه های مشترک ساختمان را به دو قسمت تقسیم می کنند که قسمتی از آن به استفاده، حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات آن بر می گردد و قسمت دیگر هم شامل هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیرات می باشد.

نکته: به موجب قانون تملک آپارتمان ها جهت ممانعت از هرگونه نزاع و اختلاف در مجتمع مسکونی باید برای هر ساختمان مدیر مشخص شود، همچنین چگونگی بهره برداری از مشاعات ساختمان و بخش اختصاصی آن، هزینه و شارژ، هزینه های مشترک و عدم پرداخت هزینه و چگونگی پیگیری جهت دریافت بدهی از بدهکاران در این قانون قید شده است.

تنظیم اساسنامه آپارتمان مسکونی

تنظیم اساسنامه آپارتمان مسکونی شامل قوانین و مقررات خاصی می باشد که هدف تنظیم آن موارد زیر می باشد:

 • با هدف اداره یک مجتمع مسکونی و حفظ و نگهداری تاسیسات و تجهیزات مرتبط؛ برای ساختمان اساسنامه تنظیم می شود که در آن وظایف هر کدام از اعضای مدیریت و همینطور مالکین و ساکنین آن قید شده است.
 • غالباً اساسنامه آپارتمان جهت هر مجتمع مسکونی به شکل اختصاصی تنظیم می شود و از چندین فصل متشکل می باشد.
 • معمولاً در فصل اول اساسنامه آپارتمان در مورد مشخصات ساختمان و زمین توضیخ داده می شود.
 • در فصل های بعدی اساسنامه آپارتمان درخصوص تشکیلات اداری، قسمت های اختصاصی و مشترک مجتمع، حقوق و وظایف مالکین و ساکنین، امور مالی مجتمع، هزینه های مشترک و اختصاصی و مقررات متفرقه مانند بازسازی، نقل و انقال و یا تغییر اساسنامه اطلاعاتی داده می شود.

تنظیم اساسنامه آپارتمان

در ادامه در خصوص فصول مختلف اساسنامه آپارتمان بحث خواهیم نمود.

مشخصات بیان شده در اساسنامه آپارتمان

مشخصات درج شده در اساسنامه آپارتمان و یا ساختمان به شرح زیر می باشد که تنظیم آن در اساسنامه ساختمان الزامی می باشد:

 • در اساسنامه آپارتمان که فصل اول در خصوص مشخصات ساختمان می باشد، نخست نام مجتمع بیان شده و سپس نشانی آن به صورت دقیق درج می شود. در ادامه نیز مدت زمان فعالیت مجتمع مسکونی و اعضاء آن بیان خواهد شد و در نهایت نیز درخصوص مجتمع شرح داده خواهد شد.
 • کلیه مالکان آپارتمان عضو مجتمع بوده و از تمام حقوق ملکیت بهره مند خواهند بود. همینطور کلیه اعضاء مجتمع در مورد اجرای کلیه تکالیف ذکر شده در اساسنامه آپارتمان و قوانین مربوط به آن باید تعهد داشته باشند.
 • در اینجا منظور از هدف مجتمع هم اداره امور و نگهداری، تامین و کنترل هزینه های مشترک مربوط به قسمت های مشاع و همچنین قسمت های اختصاصی ساختمان می باشد.

اساسنامه آپارتمان

تشکیلات اداری بیان شده در اساسنامه مجتع مسکونی

 • ارکانی که یک مجتمع مسکونی را اداره می کنند عبارت می باشند از: مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان. مالکین و ساکنین آپارتمان مجمع عمومی را تشکیل می دهند که به اعتبار مالک بود می توانند در جلسات عمومی ساختمان شرکت نموده و درخصوص موضوعات اساسی آپارتمان مانند تاسیسات، هزینه و شارژ، تصویب بودجه و ترازنامه و یا تغییر اساسنامه، انتخاب هیئت مدیره و مواردی مانند این اظهار نظر کرده و تصمیم گیری نمایند.
 • در آپارتمان ها دو نوع مجمع عمومی تشکیل می شود که عبارت می باشند از: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.
 • مجمع های عمومی را به شکل سالیانه برگزار نموده و اغلب در تاریخ مخصوص و در محلی که از قبل تعیین شده برگزار می نمایند. ساعت، روز، محل و دستور جلسه مربوط به جلسات عمومی ساختمان به شکل دعوتنامه جهت هر واحد ارسال می گردد و اغلب یک نمونه از آن در تابلو اعلانات ساختمان هم نصب می گردد.
 • اگر نیمی از مالکین و یا نمایندگان قانونی آن ها در جلسه حضور داشته باشند، در اینصورت مجمع عمومی به رسمیت شناخته می شود. بنابراین درصورتی که اکثریت ساکنین ساختمان در جلسات مجمع عمومی حضور نداشته باشند باید جلسه دوباره در تاریخ دیگری برگزار شود.
 • در نخستین جلسه از جلسات مجمع عمومی ساختمان اعضاء هیئت مدیره مشخص می گردد که متشکل از رئیس، نائب رئیس، دبیر هیئت و خزانه دار می باشد. باید اداره جلسات هیئت مدیره با حضور رئیس و در صورت غیبت وی به وسیله نایب رئیس اداره گردد و دبیر هیئت مدیره نیز وظیفه تنظیم صورتجلسات و نگهداری از آن ها، نظارت کلی بر امور دفتر، حفظ و نگهداری اوراق و پرونده ها و دفاتر هیئت مدیره را دارد.
 • هیئت مدیره ساختمان می تواند یک مدیر اجرایی را از میان مالکان و یا افرادی خارج از ساختمان جهت اداره امور اجرایی مجتمع استخدام نموده و حقوق و تکالیف وی را مشخص نماید.

نکته: از جمله وظایف هیئت مدیره آپارتمان عبارت می باشند از: اداره امور آپارتمان، ساختمان و تاسیسات، اجرای مصوبات مجامع عمومی و برآورد هزینه و شارژ، ایجاد تعهدات در حدود برنامه و بودجه تصویب شده، تنظیم برنامه کار بودجه سال آینده و بیان آن در جلسات عمومی ساختمان، تهیه آئین نامه های اجرایی مورد نیاز آن در جلسات عمومی ساختمان برای به تصویب رسیدن و خیلی موارد دیگر.

 • پس از اینکه در جلسات عمومی ساختمان، هیئت مدیره تعیین شد، یک نفر از مالکان واجد شرایط به عنوان بازرس اصلی انتخاب می گردد و یک نفر دیگر که رای بیشتری کسب کرده، باید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردد. هرموقع که بازرس اصلی استعفاء داده و یا شرایط انجام وظیفه را نداشت، بازرس علی البدل باید به جای او انجام وظیفه نماید.
 • بازرس وظیفه نظارت بر چگونگی عملکرد هیئت مدیره در مورد اجرای مصوبات مجمع عمومی و رعایت قوانین موجود در اساسنامه آپارتمان و همینطور اظهار نظر در خصوص صحت و سقم میزان دارایی های و حساب های نهایی که هیئت مدیره در جلسات عمومی ارائه می دهد، را دارد.
 • بازرس مکلف می باشد که نظرات اصلاحی در مورد وظایف خود را به صورت کتبی به هیئت مدیره اطلاع دهد و درصورتیکه پاسخ قانع کننده ای از سوی هیئت مدیره دریافت نکرد، می تواند مجمع عمومی فوق العاده را دعوت به تشکیل جلسه نماید.
 • هرموقع که هیئت مدیره یا بازرس و یا بیش از 20% کل مالکین آپارتمان تقاضاء برگزاری جلسات عمومی ساختمان را داشته باشتد، مجمع عمومی فوق العاده برگزارمی گردد که کلیه مفاد مربوط به مجمع عمومی در این مورد هم باید رعایت گردد.
 • باید تعداد اعضاء اصلی جلسات عمومی ساختمان و حقوق و وظایف آن ها در چند ماده و تبصره، به شکل کاملاً دقیق و صحیح در اساسنامه آپارتمان بیان گردد.
 • قسمت های اختصاصی به قسمت هایی از ساختمان گفته می شود که برای استفاده انحصاری برای هر مالک یا ساکن اختصاص داده شده است که شامل واحد مسکونی، انباری اختصاصی یا پارکینگ اختصاصی می باشد. کلیه دیوارها و درب های داخلی واحد مسکونی، تاسیسات داخلی جهت آب و برق و گاز، کلیه اتاق ها و سرویس های بهداشتی، قفسه و درهای داخلی، به قسمت اختصاصی ساختمان مربوط می شوند.
 • قسمت هایی از ساختمان که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم جهت کلیه ساکنین و مالکین مورد استفاده قرار خواهد گرفت به عنوان قسمت مشترک آپارتمان شناخته می گردد. زمین محوطه، پایه و اسکلت ساختمان، پوشش ها و دیوارهای بیرونی، حیاط خلوت، ورودی و پله ها و پاگردها، راهرو ها و انباری های غیراختصاصی، پارکینگ، نمای ساختمان و دیگر قسمت های ساختمان که عموم از آن ها استفاده می کنند و از بیرون واحد ها قابل رویت و دسترسی می باشد از قسمت های مشترک مجتمع مسکونی محسوب می شوند.
 • باید دقت شود که قسمت های مشترک در مالکیت مشاع کلیه مالکین می باشد و سهم هر مالک به نسبت مساحت قسمت اختصاصی وی در آپارتمان خواهد بود. توجه شود که قسمت های مشترک آپارتمان قابل فروش یا واگذاری نمی باشد و هیچکدام از مالکین حق استفاده اختصاصی از این قسمت ها را ندارند.
 • به صورت کامل و بر اساس میل خود، مالک یا مستاجر می توان از آن واحد استفاده نماید به این شرط که به حقوق دیگر ساکنان احترام بگذارد.
 • به وجود آوردن تغییرات در داخل ملک اختصاصی، اجاره دادن واحد مسکونی به یک شخص دیگر البته به مشروط نمودن مستاجر به رعایت کردن اساسنامه آپارتمان، انجام تمام تعمیرات مورد نیاز در قسمت های اختصاصی، استفاده از تمامی وسایل و لوازم زندگی با رعایت حقوق سایر ساکنین، رعایت تمام مقررات و آیین نامه هایی که به وسیله هیئت مدیره تنظیم شده است از مهم ترین حقوق و وظایف مالکین و ساکنین در قسمت های اختصاصی و مشترک ساختمان می باشد.
 • از جمله مواردی که در بخش قسمت های اختصاصی اساسنامه ساختمان به آن اشاره خواهد شد مربوط به موضوع نگهداری از قسمت های اختصاصی ساختمان می شود .
 • باید ملک اختصاصی هر واحد ساختمانی به وسیله مالک آن نگهداری شده و درصورت نیاز اشیاء فرسوده آن تعمیر یا تعویض گردد.
 • باید مراقبت مستمر از تجهیزات و تاسیسات انتقال آب در قسمت اختصاصی ساختمان با هدف ممانعت از چکه کردن آب در کانال های لوله کشی و دیگر مشکلات احتمالی، در راستای نگهداری از قسمت های اختصاصی آپارتمان انجام گردد.
 • در ضمن مالک هر واحد ساختمانی نمی تواند به حق مالکیت دیگر مالکین تعارض نماید. به عنوان مثال اجازه دادن قسمتی از واحد مسکونی، استفاده از واحد مسکونی به عنوان کارگاه یا دفتر نمایندگی یا هر محل کسب و کار دیگر، تغییر وضع نماها و نرده ها و درهای وروی واحدها و هر آنچه به هماهنگی و زیبایی ساختمان لطمه وارد می سازد حتی چنانچه در ملک اختصاصی قرار داشته باشد، قرار دادن اشیاء سنگین که وزن آن ها بیشتر از تحمل کف باشد، تقسیم آپارتمان به یک یا دو واحد، مسدود کردن راه های عمومی، پله ها و دیگر گذرگاه های مشترک و همینطور قراردادن اشیایی که سبب دشواری عبور و مروز در این امکان شود، تغییر وضع انبار یا پارکینگ و تبدیل آن به محل کار یا سکونت، استفاده اختصاصی از پشتبام و هر هدف و مواردی از این قبیل، از جمله اعمالی می باشند که سبب تعارض به حق مالکیت دیگر ساکنین و مالکین مجتمع مسکونی خواهند شد لذا باید به آن ها توجه گردد.

بررسی امور مالی و هزینه های مشترک آپارتمان مسکونی

 • امور مالی مجتمع در چارچوب بودجه مصوب به وسیله هیئت مدیره و به صورت مستقیم زیر نظر خزانه دار انجام می پذیرد.
 • وظیفه ارائه گزارش مالی مجمع که به تصویب هیدت مدیره هم رسیده از وظایف خزانه دار بوده و باید به شکل سالانه به مجمع عمومی عادی ارائه شود.
 • هزینه های مشترک به هزینه هایی گفته می شود که جهت حفظ و نگهداری ساختمان در راستای تعمیر یا تعویض تاسیسات و تجهیزات، هزینه اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می گردد. هزینه های رنگ آمیزی قسمت های مشترک ساختمان مانند دیوار راهروها، نرده ها، اتاق سرایداری و غیره به هزینه های مشترک ساختمان مربوط می گردد.
 • درست است که هزینه های اختصاصی سهم هر یک از مالکین با توجه به مساحت اختصاصی هر واحد تعیین شده و دریافت می گردد, ولی چون هزینه های مشترک مربوط به بخش مشاع ساختمان می گردد لذا از کلیه ساکنین به شکل مساوی دریافت خواهد شد.
 • درصورتی که بر اساس قانون و عرفی که امکان دارد در جلسات عمومی ساختمان مشخص گردد، بخش عمومی و مشترک ساختمان به یک یا چند آپارتمان خاص تعلق بگیرد و تنها مورد استفاده آن ها قرار گیرد لذا هزینه های آن بخش هم به عهده استفاده کنندگان آن خواهد بود. همینطور می توان قراردادی قانونی برای پرداخت هزینه ها و نحوه محاسبه سهم هر ملک بین مالکین تنظیم شود. امکان دارد مالکین میان خود به این توافق برسند که تعدادی از هزینه های ساختمانی به شکل انحصاری به وسیله گروهی از آن ها و به شکل انحصاری صورت گیرد.
 • در مجتمع های مسکونی آپارتمانی دو مالکیت اختصاصی و مشترک تعریف می گردد, لذا هزینه های مربوط به این دو قسمت هم باید به تفکیک در نظر گرفته شود. هزنه و عوارض و مالیات های قسمت های مشترک آپارتمان، هزینه نگهداری و حفاظت تاسیسات، آب، برق، فاضلاب، تلفن، هزینه نگهداری و تعمیرات درب های ورودی و دیوارها و تاسیسات محوطه و نرده ها و کنتورهای عمومی و دیگر قسمت های ساختمان به عنوان مشاع مشخص شده است، مواردی مانند حقوق مدیر داخلی و دیگر کارکنان مجتمع و دستمزتد کارگرانی که جهت انجام امور مجتمع به کار گرفته می شوند؛ هزینه آب، برق، گاز، تلفن، پرداخت هزینه آتش سوزی، زلزله، انفجار، ترکیدگی لوله ها و مانند این ها در قسمت های اختصاصی و مشترک، نگهداری و تعمیرات بخش های مشترک، مخارجی که به نظافت قسمت های مشترک مربوط می شود و مخارج مربوط به نگهبانی و حفاظت و حقوق مدیر اجرایی و هر نوع هزینه دیگری که به پیشنهاد مدیر ساختمان و تایید هیئت مدیره و یا با انعقاد قرارداد، جزو هزینه های مشترک به حساب می آید از نمونه هزینه هایی می باشد که در اساسنامه آپارتمان به عنوان هزینه های مشترک بیان خواهد شد.
 • بنا بر تجربه بزرگترین مشکلی که در آپارتمان نشینی بروز می کند و مالکین و مدیریت ساختمان همواره با آن مواجه خواهند شد، عدم پرداخت هزینه های مشترک به وسیله تعدادی از ساکنین ساختمان می باشد.
 • اغلب جهت اخد بدهی از بدهکاران، در قسمت مشترک ساختمان، فهرستی تحت عنوان فهرست بدهی، نصب می گردد تا ساکن مورد نظر در اسرع وقت اقدام به پرداخت بدهی خود بکند و یا اینکه بدهی با یک نامه ای به بدهکار ابلاغ می گردد.
 • ولی مدیر ساختمان به موجب قانون تملک در آپارتمان ها، دارای این اختیار می باشد که به دادگاه مراجعه نموده و با تنظیم اظهارنامه اقدام به اخذ بدهی از بدهکار کند.
 • چنانچه مالک یا مستاجر بدهی را پرداخت نکند و از پرداخت آن امتناع کند در این شرایط مدیر دارای این اختیار می باشد که خدمات مشترک ساختمان مثل سیستم سرمایش و گرمایش، برق و آب مشترک و مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده است, را از دسترس بدهکار خارج سازد.
 • درصورتی که مدیر نتواند خدمات مشترک را برای بدهکار قطع کند و این امکان برای او فراهم نباشد، در اینصورت می تواند درخواست عدم ارائه خدمات مشترک به بدهکار را با مراجعه به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت ارائه نماید.
 • همینطور قانون تملک آپارتمان ها این اختیار را به مدیر داده است که با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار را ارائه کند و همین طور می تواند برای تاخیر پرداخت بدهی خسارت هم از بدهکار اخذ نماید.

به صورت خلاصه می توان اینگونه تعریف کرد که اساسنامه آپارتمان مسکونی عبارت می باشد از سندی که بر اساس آن خط و مشی هیئت مدیره، مدیر یا مدیران، مجامع عمومی و بازرسان یک مجتمع مسکونی در آن مشخص شده و همینطور مدت زمان مدیریت و نحوه تعیین جانشین و دیگر مسائل مربوط به اداره آپارتمان هم در آن بیان شده است.

موسسه ثبت شرکت ذهن ناب آماده هر ارائه مشاوره و خدمات در زمینه های مختلفی ثبتی برای شما عزیزان می باشد لطفاً با ما تماس برقرار سازید.

موسسه ثبتی ذهن ناب پیشرو در امور ثبتی

اولین در بهترین ها هستیم.

جهت تنظیم و ثبت اساسنامه ساختمان و یا مجتمع تجاری و مجتمع های مسکونی با ما تماس بگیرید.

فاصله ما تا شما یک کلیک می باشد.

جهت تنظیم و ثبت اساسنامه ساختمان و مجتمع مسکونی و تجاری فرم درخواست زیر را تکمیل کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس حاصل شود:

[iphorm id=”1″ name=”فرم درخواست”]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید