تبدیل پایه دو به پایه یک

تبدیل پایه دو به پایه یک

وکلا موضوع ماده ۱۸۷ بعد از گذشتن مدت زمان و کسب تجربه پایه دو آنها تبدیل به پایه یک می گردد و لذا وکلا می توانند در صورت جلسه ای تنظیمی از پایه دو خود را به پایه دو ارتقاء دهند.

مدارک مورد نیاز جهت تبدیل پایه دو به یک

مدارک زیر جهت تبدیل پایه دو به یک وکالت لازم می باشد:

  • مدارک هویتی شخص (شناسنامه و کارت ملی)
  • دفترچه وکالت
  • تکیمل صورتجلسه تنظیم شده در موسسه ذهن ناب.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای تبدیل پایه دو به یک ماده ۱۸۷ از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.