ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی – هزینه ثبت آگهی در روزنامه رسمی

بر اساس مفاد قوانین حاکم (قانون تجارت و نظام نامه ثبت شرکت ها) صاحبان اشخاص حقوقی که در حیطه شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشغول فعالیت می باشند، مکلف می باشند که آگهی ثبت شرکت و دیگر تغییرات بعد از ثبت را در روزنامه رسمی کشور و روزنامه های کثیرالانتشار برابر سوابق ثبتی و مفاد اساسنامه منتشر سازند یا به عبارتی ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی به همراه هزینه ثبت روزنامه رسمی.

بنابراین به علت انتشار در روزنامه رسمی و عند اللزوم روزنامه های کثیرالانتشار، صاحبان اشخاص حقویقی به موجب قوانین و تکالیف قانونی با باید با دقت به پیگیری اجرای این تکالیف، اقدامات مورد نیاز را انجام دهند تا از روبه رو شدن با مشکلات جدی جلوگیری کنند.

کسانی که می خواهند در روزنامه های رسمی آگهی منتشر سازند باید بعد از انجام دادن مراحل قانونی و به ثبت رساندن آگهی خویش در ادرات ثبت، کلیه مراحل را از راه پورتال روزنامه رسمی کشور به آدرس http://www.rrk.ir انجام داده و همچنین هزینه انتشار آگهی را نیز از به صورت اینترنتی واریز کنند.

ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

نحوه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

جهت انجام دادن این کار باید به سامانه مورد نظر مراجعه نموده و در قسمت ثبت نام کاربر جدید کلیک کنید و شماره موبایل را برای دریافت پیامک وارد سازید و در مرحله بعدی نیز ،آدرس و کد پستی خود را برای دریافت نسخه کاغذی روزنامه وارد کنید.

در مرحله بعدی هم با وارد شدن به صفحه شخصی من، روی قسمت هزینه آگهی، کلیک کرده و شماره 18 رقمی را وارد کنید و با وارد نمودن رمز دوم اطلاعات بانکی خود را وارد سازید. بعد از پراخت هزینه آگهی، شما شماره پیگیری دریافت خواهید کرد که از طریق آن می توانید بدون آنکه مراجعه حضوری داشته باشید، تمامی مراحل ثبت آگهی خود را پیگیری کنید.

بنابراین باید تا پایان انجام تمام مراحل آگهی این شماره را نزد خود نگه دارید.

وضعیت آگهی امکان دارد دارای یکی از حالت های زیر باشد

 1. دریافت شده از ثبت: به این معنی که هزینه آگهی به وسیله متقاضی پرداخت نگشته است و یا پرداخت هزینه با موفقیت انجام نشده است و باید برای چاپ آگهی ، با انتخاب نمودن پرداخت آنلاین مبلغ آگهی ، هزینه آگهی را پرداخت نمایید.
 2. آماده ارسال به چاپ: در این حالت هزینه چاپ با موفقیت صورت گرفته و برای چاپ ارسال شده است.
 3. در حال انتشار امضاء نشده: به این معنی که آگهی در حال چاپ می باشد ولی هنوز امضاءنشده است.
 4. انتشار یافته امضاء نشده: به این معنی که آگهی چاپ شده در سایت موجود می باشد اما هنوز نسخه امضاء شده آن صادر نشده است.
 5. انتشار یافته امضاء شده: به این معنی که آگهی چاپ شده است.

پس از گذشت 15 روز کاری آگهی شما در پورتال روزنامه رسمی کشور انتشار پیدا کرده و نسخه الترونکی معتبر آن را می توانید دریافت کنید. در ضمن فایل PDF آن را می توانید از قسمت پیگیری آگهی دانلود نمایید.

باید دقت شود که، دریافت نسخه کاغذی چاپ شده، مانند گذشته از راه مراجعه حضوری و یا درخواست ارسال پستی به فرد متقاضی صورت می گیرد. همینطور، کلیه آگهی اشخاص حقوقی برای اصالت سنجی به شکل رایگان در پایگاه http://agahi.ssaa.ir در دسترس می باشد.

لازم به ذکر است که مسئولیت عدم درج آگهی در روزنامه رسمی بر عهده خود متقاضی است و واحد ثبت شرکت ها و دفتر پستی هیچگونه تعهدی را در برابر عدم درج آگهی صادره نمی پذیرد.

به غیر از آگهی ثبت شرکت و آگهی عمومی فعالیت تجاری که در ابتداء کار انجام می شود، تصمیمات مجمع عمومی در مورد تغییرات سرمایه، انحلال شرکت و چگونگی تصفیه آن هم بایست در مرجع ثبت روزنامه رسمی، ثبت و انتشار پیدا کند.

ما در مطلب زیر به تعدادی از مواد قانونی در این مورد اشاره خواهیم نمود:

 • باید هیئت مدیره شرکت یا موسسه پیش از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه، تصمیم مجمع عمومی را در مورد کاهش، حداکثر ظرف 30 روز در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشر می شود، آگهی نماید (به موجب ماده 192 ل.ا.ق.ت)
 • باید تصمیم در مورد انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه نشانی آن ها با مراجعات ماده این قانون طی 5 روز از سوی مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد تا بعد از ثبت جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن انتشار پیدا می کند؛ منتشر شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار, روزنامه ای می باشد که به وسیله آخرین مرجع عمومی پیش از انحلال مشخص شده است.
 • تقسیم دارایی شرکت میان صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه بعد از آن امکان پذیر نمی باشد مگر آنکه آغاز تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً در سه مرتبه و هر مرتبه با فاصله 30 روز در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود؛ آگهی شده و حداقل 6 ماه از تاریخ انتشار نخستین آگهی سپری شده باشد.
 • مدیران تصفیه باید ظرف یک ماه بعد از پایان تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمایند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود؛ آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف شود.
 • بعد از اعلام نمودن پایان تصفیه، مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و لیست اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند را هم به آن بانک تسلیم و مراتب را بعد از آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا جهت اخذ طلب خود به بانک مراجعه نمایند. بعد از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از سوی بانک با اطلاع دادستان شهرستان (درحال حاضر دادستان عمومی و انتقلاب) محل به خزانه دولت انتقال خواهد یافت.
 • اگر مدیر تصفیه قصد استفاء از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را برای اعلام استفای خود و مشخص کردن جانشین دعوت کند. چنانچه مجمع عمومی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب نماید و نیر هر گاه مدیر تصفیه به وسیله دادگاه مشخص شده باشد مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد. در هرصورت استعفاء مدیر تصفیه تا زمانی که جانشین او به ترتیب مذکور این مداه انتخاب نشده و مراتب بر اساس ماده 209 این قانون ثبت و آگهی نشده باشد کان لم یکن است.
 • تقسیم دارای شرکت های مذکور در ماده 214 میان شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه بعد از آن ممکن نمی باشد مگر آنکه قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از انتشار نخستین اعلان در مجله گذشته باشد.
 • ابطال سند سریعاً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
 • تصمیم در مورد فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد کرد.
 • نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و بعد از ثبت در روزنامه رسمی آگهی گردد.
 • اگهی در مجله رسمی دادگستری و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مجددا به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. یک نسخه از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است ارسال می شود.
 • به محض اینکه صورت طلبکاران احتمالی موافق ماده تنظیم شود مدیر تصفیه به وسیله اعلان در مجله رسمی و حداقل یک روزنامه دیگر به طلبکاران احتمالی اخطار می کند که در مدت های زیر خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که تمامی مطالبات آن ها را معین می کند به دفتردار محکمه تسلیم نموده و قبض دریافت کنند. اعلام مزبور باید در دو مرتبه و با فاصله 5 روز منتشر گردد.
 • مدیر تصفیه می تواند دارایی تاجر را توقیف و مهرو موم کند مدیرتصفیه سریعاً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات کرده و درصورتی که لازم باشد متممی جهت صورت دارایی ترتیب می دهد. مدیر تصفیه باید سریعاً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را در صورت وجود دعوت کند که در ظرف یک ماه اسناد و مطالبات خود را جهت رسیدگی ابراز نمایند. در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که بر اساس آن مدیر تصفیه معین شده است، باید درج گردد.

پرداخت هزینه ثبت آگهی روزنامه رسمی به صورت آنلاین

جهت کسب اطلاع از هزینه ثبت شرکت و سایر هزینه های مرتبط با امور ثبتی با کارشناسان ما در موسسه ثبت برند ذهن ناب تماس بگیرید .

موسسه ثبت شرکت ذهن ناب برای ارائه خدمات به شما عزیزان در مورد ثبت شرکت و ثبت لوگو و غیره آماده می باشد لطفاً با ما تماس برقرار سازید.