ثبت شرکت غرب تهران | ثبت انواع شرکت در غرب تهران در سریعترین زمان

ثبت شرکت غرب تهران ما در این مقاله سعی داریم شما را شرایط و مدارک لازم و همینطور چگونگی ثبت شرکت در غرب تهران آشنا سازیم تا درصورتی که قصد به ثبت رساندن شرکتی را در غرب تهران داشتید بتوانید با آگاهی بیشتری این کار را انجام دهید. جهت شرح این موضوع بهتر می باشد که نخست یک تعریف مختصری از شرکت داشته باشیم.

شرکت در واقع قراردادی می باشد که مطابق با آن اعضاء و یا شرکاء سود به دست آمده از سرمایه را تقسیم می نمایند.

در کشور ما ایران می توان شرکت ها را در هشت گروه به ثبت رساند که این هشت گروه عبارت می باشند از:

 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت سهامی عام
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تعاونی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت های نسبی
 • شرکت تضامنی

ثبت شرکت در غرب تهران

ثبت شرکت سهامی عام غرب تهران

یک شرکت بازرگانی می باشد که سرمایه آن به سهام تبدیل شده که قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام غرب تهران

 • ارائه دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی عام
 • ارائه دو نسخه اساسنامه شرکت در سهامی عام
 • ارائه گواهی بانکی مبتنی بر واریز نمودن حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه
 • کپی شناسنامه موسسین
 • مدارک مورد نیاز برای کسب اجازه پذیره نویسی شرکت

ثبت شرکت سهامی خاص غرب تهران

شرکتی سهامی خاص می باشد که کلیه سرمایه آن به وسیله موسسین تامین می شود و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و هر یک از سهامداران به اندازه سهام خود دارای مسئولیت می باشند و متشکل از سه نفر اعضاء هیئت مدیره و دو نفر بازرس می باشد.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در غرب تهران

 • ارائه دو برگ اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص
 • ارائه دو جلد اساسنامه
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی
 • فتوکپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره
 • ارائه نمودن گواهی واریز حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آنجا باز شده است.
 • ارائه نمودن جواز چنانچه بنا به اعلام کارشناسی اداره ثبت شرکت ها

ثبت شرکت با مسئولیت محدود غرب تهران

در شرکت با مسئولیت محدود که میان دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می گردد و هر یک از شرکاء بی آنکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. تنها به مقدار سرمایه خود در این شرکت مسئولیت دارند.

مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود در غرب تهران

 • ارائه دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت ها
 • ارائه دو نسخه شرکتنامه
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره
 • کپی شناسنامه شرکا و مدیران و ارائه جواز از مراجع

ثبت شرکت تضامنی غرب تهران

شرکتی که تحت نام ویژه برای امور تجاری مابین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد.

مدارک ثبت شرکت تضامنی در غرب تهران

 • ارائه دو برگ تقضانامه
 • ارائه دو نسخه از اساسنامه
 • کپی شناسنامه کلیه شرکاء
 • کسب مجوز از مراجع مربوطه در صورت نیاز

ثبت شرکت نسبی غرب تهران

این نوع از شرکت ها برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می گردند و هر یک از شرکاء به اندازه سرمایه خود در شرکت دارای مسئولیت می باشند.

مدارک ثبت شرکت نسبی در غرب تهران

 • ارائه یک نسخه از شرکتنامه
 • ارائه یک نسخه از اساسنامه

ثبت شرکت تعاونی غرب تهران

شرکتی می باشد که کلیه و یا حداقل 51 درصد از سرمایه آن را اعضا در اختیار شرکت قرار داده باشند و هفت نفر عضو دارد که پنج نفر سهامدار و 2 نفر بازرس هستند که دو نفر از اعضاء عضو هیئت مدیره علمی دانشگاه می باشد که به یک سری مجوز نیاز دارد که از وزارت تعاون اخذ شود.

مدارک ثبت شرکت تعاونی در غرب تهران

 • ارائه صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و نخستین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیئت مدیره برگزیده و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 • درخواست کتبی ثبت
 • ارائه اساسنامه مصوب مجمع عمومی
 • ارائه طرح پیشنهادی و مجوز وزارت تعاون
 • ارائه رسید واریز مقدار لازم التادیه ی سرمایه
 • مدارک دعوت تشکیل نخستین جلسه مجمع عمومی عادی
 • ارائه نمودن موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه
 • جواز ثبت شرکت یا اتحادیه

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی غرب تهران

شرکتی می باشد که برای امور تجاری تحت نام خاصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می گردد.

مدارک ثبت شرکت مختلط غیرسهامی در غرب تهران

 • ارائه یک نسخه مصدق از شرکتنامه
 • ارائه یک نسخه مصدق اساسنامه
 • ارائه اسامی شرکت یا شرکاء ضامن که دارای سمت مدیریت می باشند.

ثبت کردن شرکت برای صاحبان کسب و کار یک مسئله ضروری می باشد زیرا ثبت شرکت در هر زمانی می تواند موجب پیشرفت شما در کسب و کارتان گردد. این کار سبب می شود تا فرد دارای شخصیت حقوقی برای انجام معامله و دارد و ستد شود.

موسسه ثبت شرکت ذهن ناب آماده ثبت شرکت در غرب تهران می باشد. شما عزیزان می توانید برای کسب هرگونه اطلاعاتی در زمینه ثبت شرکت در غرب تهران با کارشناسان ما در موسسه ثبتی ذهن ناب تماس برقرار کنید.

پوشش تمامی تهران جهت ثبت شرکت و برند

موسسه ثبتی ذهن ناب تمامی مناطق شهر تهران را جهت ثبت انواع شرکت و  ثبت برند شرکت تحت پوشش خود دارد و جهت انجام امور ثبتی کارشناسان حرفه ای را آموزش داده است.