ثبت شرکت مهندسی – شرایط ثبت شرکت مهندسی و مجوز های لازم

ثبت شرکت مهندسی٬ در تعریف مهندسی باید گفت که، مهندسی علمی می باشد که با توجه به قوانین فیزیکی و طبیعی، در پی ساخت مواد، طراحی ماشین ها، ابزارسازی یا سیستم سازی است؛ و با پردازش اصول علمی و کاربردی خلاقانه، دارای نقش مهمی در فراهم آوردن زیر ساخت های رشد و توسعه یک کشور می باشد.

ثبت شرکت مهندسی

تاسیس شرکت فنی مهندسی و مشاور

در واقع شرکت های مهندسی به شرکت های گفته می شود که امور فنی، مهارتی و مهندسی را انجام می دهند، این نوع از شرکت ها موضوع و نامی فنی و مهندسی را دارا هستند، که باید به آن توجه داشته باشند. مهندسان جهت انجام پروژه های بزرگ فنی – مهندسی، شرکت خود را به صورت قانونی و رسمی به ثبت می رسانند.

تعیین نام انواع شرکت مهندسی

لذا مسئله ای که در زمان ثبت شرکت های مهندسی حائز اهمیت می باشد؛ نام شرکت می باشد که باید از کلمات خاصی پیش از عنوان شرکت استفاده شود ؛ کلماتی مانند، مهندسی، فنی مهندسی، مهندسین یا گروه مهندسان.

ارکان تعیین نام شرکت مهندسی

یک نکته مهم دیگری هم که وجود دارد این می باش که هریک از این کلمات معنا و مفهوم خاصی را دارا می باشند که با توجه به آن، می توان آن واژه را کلمه را برای شرکت انتخاب نمود.

مدرک تحصیلی ثبت شرکت مهندسی

به عنوان مثال در صورتی که شرکت متقاضی با نام مهندسی ثبت شده است؛ باید متقاضی مدرک مهندسی خود را در هنگام ارائه مدارک تحویل دهد. در ثبت شرکت با عنوان فنی – مهندسی، متقاضی در زمان ارائه مدارک، باید مدرک مهندسی یا فنی مهارتی خود را ارائه نماید.

درصورتی که متقاضی خواهان ثبت شرکت با عنوان مهندسین باشد، در زمان ارائه مدارک، بیش از یک نفر باید مدرک مهندسی خود را ارائه دهند و این درصورتی است که، هنگامی که متقاضی می خواهد شرکت خود را با عنوان گروه مهندسان یا گروه مهندسین به ثبت رساند، بایست به تعداد اعضاء شرکت، مدرک مهندسی وجود داشته باشد و زمان ارائه مدارک، هر کدام از اعضاء شرکت مدرک مهندسی خود را به صورت جداگانه به اداره ثبت تحویل دهند.

انواع شرکت های مهندسی

غالب شرکت های مهندسی شخصیت مستقلی را دارا می باشند که خود شخصاً با رعایت ضوابط و آئین نامه های ثبت شرکت ها، شرکت مهندسی خود را تاسیس و ثبت می کنند.

ما در این مقاله سعی داریم تا نخست شرایط ثبت شرکت های مهندسی را توضیح دهیم و سپس مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز فعالیت شرکت های مهندسی را بیان کنیم.

ثبت تخصصی شرکت مهندسی

همچنان که می توان از نام این شرکت ها نیز دریافت، این نوع شرکت ها به دنبال امور اجرایی، مهندسی، فنی و مشاوره ای می باشند و فعالیت های آن ها در حیطه های عملیات طراحی، ساخت، نظارت، نقشه کشی، اجرا و مشاوره می باشد.

برای ثبت شرکت مهندسین مشاور می توان به دو روش زیر عمل نمود:

 1. ثبت شرکت های مهندسی سهامی خاص
 2. ثبت شرکت های مهندسی با مسئولیت محدود.

ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص

 • جهت ثبت شرکت های مهندسی در قالب سهامی خاص حداقل باید 5 عضو داشته باشند که از این تعداد دو نفر آن ها بازرس می باشند.
 • سرمایه اولیه حداق شرکت یک میلیون ریال می باشد.
 • میزان سرمایه پرداختی، باید 35% به شکل نقدی (سرمایه تعهدی) باشد.

مدارک ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص

 • ارائه اقرارنامه امضا شده شرکت مهندسی
 • ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت مهندسی که همه اوراق آن به امضای سهامداران شرکت رسیده باشد.
 • ارائه دو نسخه از اظهارنامه شرکت مهندسی که همه اوراق آن توسط سهامداران امضا شده باشد.
 • ارائه دو نسخه صورت جلسه موسسین که توسط سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
 • ارائه نمودن اصل گواهی عدم سوء پیشینه و محکومیت افراد و اعضای شرکت مهندسی.
 • ارائه کپی هر کدام از مدارک شناسایی اعضای شرکت که شامل شناسنامه و کارت ملی است.
 • چنانچه موضوع فعالیت شرکت نیازمند دریافت مجوز باشد؛ باید مجوز آن را هم ارائه کنند.

ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود فنی و مهندسی شامل موارد زیر می شود:

 • شرکت مهندسی، باید حداقل سرمایه لازمه 100 هزار تومان را فراهم نماید.
 • این نوع شرکت مهندسی حداقل باید دو عضو داشته باشد.
 • شرکت مهندسی تعهد نامه پرداخهت کل سرمایه را ارائه کند.

مدارک شرکت مهندسی با مسئولیت محدود

 • کپی مدارک هویتی تمامی اعضای شرکت مانند کارت ملی و شناسنامه
 • مدارک عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
 • اقرارنامه شرکت مهندسی که به امضای هریک از اعضا شرکت رسیده باشد.
 • دو نسخه از اساسنامه شرکت مهندسی که کلیه اوراق آن به وسیله  سهامداران شرکت امضا شده باشد.
 • دو نسخه از اظهارنامه شرکت مهندسی که کلیه اوراق آن را سهامداران امضا کرده باشند.
 • دو نسخه صورت جلسه موسسین که به وسیله سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
 • تایید هیئت مدیره شرکت مهندسی مبنی بر غیر دولتی بودن فعالیت
 • شرکت نامه در دو نسخه که سهامداران آن را امضا کرده باشند.

مدارک اخذ جواز تاسیس شرکت های مهندسی

برای تاسیس شرکت های مهندسی، متقاضی باید اقدام به دریافت جواز نماید. برای این دو کار می توان از طریق دو روش زیر عمل نمود:

مدارک اخذ جواز مهندسی اشخاص حقیقی

 • ارائه نمودن کارن ملی و شناسنامه متقاضی
 • ارائه کپی مدرک تحصیلی متقاضی
 • ارائه نمودن سابقه کاری شرکت مهندسی در پروژه های مرتبط ( طراحی ، مشاوره ، اجرا ،امور صنعتی و مهندسی)
 • پر نمودن فرم درخواست صدور جواز تاسیس شرکت مهندسی
 • پر نمودن فرم پرسشنامه صدور جواز تاسیس شرکت مهندسی
 • ارائه نمودن گواهی دوره های آموزشی مربوط به تخصص و مهارت مهندسی ، چه به صورت کوتاه و چه به صورت بلند مدت.
 • ارائه نمودن گواهی عضویت متقاضی در انجمن های علمی ، فنی مهندسی.
 • ارائه نمودن مدرک عضویت متقاضی در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل زندگی.
 • ارائه نمودن فیش واریزی ببه میزان 10000تومان به حساب خزانه کل در بانک ملی.

مدارک اخذ جواز مهندسی اشخاص حقوقی

 • پر نمودن فرم درخواست صدور مجوز تأسیس شرکت مهندسی
 • پر نمودن پرسشنامه صدور مجوز تأسیس شرکت مهندسی
 • ارائه نمودن اساسنامه شرکت مهندسی
 • ارائه نمودن آگهی تاسیس شرکت مهندسی در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار
 • درج آخرین تغییرات شرکت مهندسی در روزنامه های رسمی
 • ارائه اظهارنامه ثبت شرکت مهندسی
 • ارائه نمودن کپی مدارک شناسنامه اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی
 • ارانه نمودن مدرک کارت ملی اعضای اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی
 • ارائه نمودن مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی
 • ارائه نمودن گواهی دوره های آموزش مربوط به هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی
 • ارائه نمودن گواهی عضویت در انجمن های علمی ، مهندسی و فنی
 • ارائه نمودن سابقه های کاری و اجرایی شرکت مهندسی در بخش های گوناگون پروژه های صنعتی ، مهندسی ، معدنی ، طراحی ، شماره و اجرا
 • ارائه نمودن مدارک عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل زندگی متقاضی شرکت مهندسی
 • ارائه نمودن فیش واریزی به مبلغ 10000تومان به حساب خزانه کل در بانک ملی.

هزینه ثبت شرکت مهندسی

باید گفت که تقریبا ثبت شرکت در قالب مسئولیت محدود و سهامی خاص دارای میزان هزینه یکسانی می باشد که درصورتی که فردی می خواهد از میزان آن آگاه شود، می تواند به قسمت استعلام هزینه ثبت شرکت مراجعه کرده و سپس فرم را تکمیل کرده و به شکل آنلاین از میزان هزینه اطلاع پیدا کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ریز هزینه ها و روند کار برای ثبت شرکت مهندسین مشاور می توانید با متخصصین ما در موسسه ثبت شرکت ذهن ناب تماس بگیرد .

[iphorm id=”3″ name=”فرم تاسیس شخصیت حقوقی”]