نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص – نمونه صورتجلسه نقل و انتقال

در این مقاله مطالعه می کنید: نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص یا انتقال سهام شرکت, مدارک نقل و انتقال سهام, هزینه نقل و انتقال شرکت های سهامی و نحوه تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام.

نقل و انتقال مربوط به سهام شرکت سهامی خاص از مواردی است که ممکن است در طول حیات یک شرکت سهامی خاص بارها اتفاق بیفتد و به دلیل حساسیت های خاصی که دارد، دارای اهمیت بسزایی است.

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص از موارد داخلی شرکت می باشد که در اداره ثبت شرکت ها منجر به ثبت آگهی ثبتی نمی شود و باید در دفاتر ثبت سهام و دفتر نقل و انتقال شرکت دفتر نویسی شود.

با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام منجر به آگهی ثبتی نمی شود در نتیجه دارای روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نمی باشد و فقط در سامانه ارجاع داده می شود به تاریخ صورتجلسه مربوط به نقل و انتقال.

برای استعلام نقل و انتقال صورت گرفته تنها راه حل آن تنظیم صورتجلسه با سهام جدید می باشد که در صورت تائید آن صحت نقل و انتقال تائید میگردد.

بابت تعریف سهام و انواع سهام و تبدیل سهام به این صفحه کنید.

انواع نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی صورت می پذیرد که می توان حالت های زیر را برای آن متصور بود :

 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به سهامداران دیگر شرکت.
 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به شخص جدید در شرکت.
 • خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و سهامداران قبلی شرکت.
 • خروج کلیه سهامداران شرکت و واگذاری سهام خود به اشخاص کاملاً جدید که در واقع این کار واگذاری شرکت و امتیازات شرکت می باشد.

الزامات نقل و انتقال سهام

برای نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده سهام و دریافت کننده سهام می بایست مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند. با این اوصاف، مراحل نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص عبارت است از:

 • تنظیم صورتجلسه که توسط موسسه تنظیم می شود.
 • مراجعه واگذار کنندگان سهام و دریافت کننده سهام (خریدار و فروشنده سهام) به اداره مالیاتی که به ممیز مالیاتی شرکت مربوط می شود.
 • پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام  و اخذ گواهی پرداخت مالیات
 • دریافت گواهی نقل و انتقال از اداره مالیات

بعد از اخذ گواهی نقل و انتقال توسط اداره مالیات مدارک زیر جهت امور ثبتی نقل و انتقال لازم می باشد.

مدارک نقل و انتقال سهام شرکت

مدارک نقل و انتقال سهام جهت ثبت صورتجلسه نقل و انتقال به شرح زیر می باشد:

 • کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت سهامی خاص
 • مدارک هویتی کلیه سهامداران جدید و قدیم و بازرسین و مدیر عامل شرکت (شناسنامه و کارت هوشمند)
 • اصل گواهی نقل و انتقال اخذ شده از اداره مالیات
 • وجود دفتر نقل و انتقال سهام در شرکت و دفتر نویسی نقل و انتقال.
 • اعلام آخرین تغییرات شرکت (سمت و امضاء) به همراه اعلام ریز سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت.
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء.
 • اصل صورتجلسه ای که در آن نقل و انتقال سهام مورد موافقت و تصویب قرار گرفته است و کلیه افراد حقیقی و حقوقی آن را امضاء و مهر کرده اند.
 • اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که نقل و انتقال شرکت با وکیل صورت پذیرد.

هزینه ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام

هزینه ثبت صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص, شامل موارد زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص.
 • تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال مربوط به شرکت سهامی خاص.
 • ورود سیستمی صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
 • نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء.

آگهی ثبتی نقل و انتقال سهام

باید توجه داشت به دلیل اینکه نقل و انتقال از موارد داخلی شرکت می باشد آگهی ثبتی به شرکت داده نمی شود و فقط در سامانه ثبت میگردد.

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت

در صورتجلسه نقل و انتقال شرکت می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه (مجمع عمومی فوق العاده – هیات مدیره) که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. شرکت های سهامی می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

دستور جلسه نقل و انتقال سهام

دستور صورتجلسه را مورد نظر نقل و انتقال سهام می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

دستور جلسه: نقل و انتقال سهام.

پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی، مجمع وارد بحث و بررسی گردید و نسبت به موارد فوق اخذ تصمیم بعمل آمد:

۱. آقای/خانم …………. با واگذاری کلیه ……. سهم بانام خود به آقای/خانم …….. با شماره ملی ………. فرزند ……… از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد.

۲. آقای/خانم …………. با واگذاری کلیه ……. سهم بانام خود به آقای/خانم …….. با شماره ملی ………. فرزند ………و همچنین با واگذاری …….. سهم بانام دیگر خود به آقای/خانم ……. با کد ملی ……… فرزند ……. از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی ندارد . 

لیست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید در صورتجلسه ذکر شود و به امضاء کلیه حاضرین برسد.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

سخن آخر در زمینه نقل و انتقال شرکت های سهامی

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم نقل و انتقال سهام شرکت

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده و گواهی نقل و انتفال سهام اخذ شده از اداره مالیات به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره تنظیم و ثبت صورتجلسه نقل و انتقال با ما تماس بگیرید.

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه نقل و انتقال شرکت های سهامی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.