افزایش سرمایه نقدی سهامدار – افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی

افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص هر شرکت هنگام ثبت در اداره ثبت شرکت های کشور مبلغی را به عنوان سرمایه خود, ثبت می کند. این مبلغ توسط سهامداران و موسسین اولیه شرکت تامین (افزایش سرمایه نقدی سهامدار) می شود و در طول فعالیت شرکت ثابت می ماند و با افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص می توان آن را افزایش داد. در این مقاله مطالعه می کنید: مدارک افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی, هزینه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و صورتجلسه افزایش سرمایه نقدی.

هرگاه شرکت جهت تامین مالی پروژه ها، توسعه و بهبود ساختار مالی خود یا هر دلیل دیگری به منابع مالی جدید نیاز دشته باشد، می تواند با پیشنهاد هیئت مدیره و سهامداران شرکت، افزایش سرمایه را مورد بررسی قرار دهد تا سرمایه شرکت به مقدار مورد نظر افزایش یابد. در افزایش سرمایه نقدی شرکتهای سهامی خاص مهمترین بخش مدارک افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی می باشد.

افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی سهامداران شرکت سهامی خاص

هنگامی که شرکت سهامی خاص سود انباشته چشمگیری نداشته باشد و یا بخواهد منابع مالی جدید به شرکت وارد کند، می تواند از محل آورده نقدی سهامداران اقدام به افزایش سرمایه کند. این روش افزایش سرمایه به دلیل این که نیازمند منابع جدید از سوی سهامداران فعلی می باشد، شرکت حق استفاده و حضور در آن را به کلیه سهامداران شرکت می دهد.

فرض کنید شرکتی برای افتتاح یک واحد جدید نیازمند سرمایه است. اما سود انباشته کافی برای انجام این کار را ندارد. یکی از اعضاء هیئت مدیره پیشنهاد می دهد برای تامین این مبلغ سرمایه گذار جدید وارد کنند. در این حالت چون میزان مالکیت سهامداران اصلی کاهش می یابد، آن ها رضایت نمی دهند و تصمیم می گیرند سرمایه اضافی را خودشان تامین نمایند. در این حالت ما افزایش سرمایه از محل آورده نقدی خواهیم داشت.

این نوع افزایش سرمایه در کل برای رشد و توسعه شرکت بسیار جذاب است چرا که در زمان کمی، مبلغی چشمگیر در اختیار شرکت قرار می گیرد و باعث رشد و پیشرفت شرکت در زمینه های مورد نیاز می گردد.

شرایط افزایش سرمایه نقدی سهامداران

 • درصورتی که سهامداران, سرمایه قبلی خود را به طور کامل پرداخت نکرده باشند، امکان افزایش سرمایه وجود ندارد (پرداخت سرمایه تعهدی).
 • از دیگر ملزومات افزایش سرمایه این است که اموال شرکت باید به طور کلی تایید شود.
 • در این زمینه محدودیت سقف مبلغ از لحاظ قانونی وجود دارد، بنابراین مجمع نمی تواند بیشتر از میزان تعیین شده در قانون مبلغ اسمی سهام را افزایش دهد.
 • افزایش سرمایه از این طریق درصورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
 • اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد (طبق قانون تجارت).

مراحل افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه دارای فرآیند مخصوص به خود است و پس از تصمیم گیری بابت انجام کار، باید این فرآیند را طی کند.

 • تادیه سرمایه قبلی شرکت

همانطور که قبل تر ذکر شد، تا زمانی که سهامداران سرمایه قبلی خود را تماماً پرداخت نکرده باشند، نمی توان افزایش سرمایه (پرداخت سرمایه تعهدی) را پیش برد. بنابراین اولین مرحله برای افزایش سرمایه، تادیه سرمایه قبلی شرکت می باشد.

 • پیشنهاد افزایش سرمایه توسط اعضاء هیئت مدیره

پیشنهاد هیئت مدیره می بایست متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه افزایش سرمایه، همچنین شامل گزارشی درباره وضع شرکت از بدو سال مالی (اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت حساب های سال قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل)، سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است، تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است, باشد.

 • اعلام نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت

گزارش بازرسین باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است.

 • برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرسین شرکت در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند. در این مجمع شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین و یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.

پس از تصمیم گیری و موافقت مجمع عمومی، هیئت مدیره اجازه دارد ظرف مدت 5 سال (طبق قانون) سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی افزایش دهد. در هر حال هیئت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند.

 • نشر آگهی دعوت و حق تقدم در صورت لزوم

پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی باید اطلاعات صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.

 • پذیره نویسی سهام جدید

پس از تصمیم گیری های لازم، صدور سهام جدید انجام می شود. شرکت اوراقی را تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران قرار داده و به آنان اعلام می دارد در مدت زمان تعیین شده که معمولاً ۲ ماه می باشد و به آن مهلت پذیره نویسی گفته می شود نسبت به پرداخت مبلغ اسمی سهام خود و یا فروش حق تقدم اقدام نمایند.

نکته: در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند.

حق تقدم سهام شرکت سهامی

سهامداران می توانند با این حق تقدم سه کار انجام دهند:

 1. حق تقدم را بفروشند: اگر سهامدار نخواهد در افزایش سرمایه شرکت کند، می تواند این حق تقدم را بفروشد.
 2. حق تقدم را به سهام اصلی تبدیل کند: شرکت در این مواقع یک اطلاعیه پذیره نویسی صادر می کند و از سهامداران و هرکسی که این حق تقدم را دارد می خواهد با واریز کردن مبلغی به ازای هر حق تقدم به حساب اعلامی شرکت، آن را به سهام اصلی تبدیل کند که ممکن است این پروسه تا ۶ ماه هم طول بکشد.
 3. با حق تقدم هیچ کاری نکنید: اگر هم هیچ کاری با حق تقدمی که به شما رسیده است نکنید، شرکت پس از این دوره پذیره نویسی، حق تقدم شما را فروخته و به حساب شما واریز می کند.

نکته: درصورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب گردیده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند، برحسب مورد تمام یا باقی مانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

 • تادیه مبلغ اسمی سهام جدید

درهنگام افزایش سرمایه چیزی به نام تعهد پرداخت همانند تاسیس شرکت وجود ندارد و باید 100 درصد مبلغ افزایش یافته شرکت به حساب بانکی شرکت واریز شود و فیش واریزی و گواهی بانکی را دریافت نموده و به همراه باقی مدارک برای شرکت ارسال نمایید و رسید تحویل آن را از شرکت دریافت کنند.

وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود، باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت تا پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت ممکن نیست.

تنها در شرکت های سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقدی نیز مجاز است.

 • ثبت افزایش سرمایه نقدی سهامدار در سامانه و درج در روزنامه

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص تسلیم مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها الزامی می باشد:

 1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در اینصورت, صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است یا عملی کرده است الزامی می باشد.
 2. یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در آن نشر گردیده است و از تاریخ آن به مدت قانونی گذشته باشد.
 3. دو نسخه اظهارنامه افزایش سرمایه که به امضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده باشد.
 4. درصورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.
 5. فیش واریز مبلغ تعهدی و گواهی بانکی
 6. رسید پذیرش و تغییرات صورتجلسات

پس از ثبت شدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها با اخذ پیش آگهی از اداره ثبت، می توان برای پرداخت حق الثبت و هزینه های روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اقدام نمود.

پس از تحویل گرفتن روزنامه های مذکور افزایش سرمایه شما به صورت کامل انجام گردیده است.

نمونه آگهی حق تقدم افزایش سرمایه نقدی سهامدار

نمونه آگهی چاپ شده در روزنامه رسمی و یا کثیرالانتشار به شرح زیر می باشد:

آگهی حق تقدم شرکت …. سهامی خاص ثبت شده به شماره …. تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ …. ریال به مبلغ …. ریال از طریق انتشار سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمی …. ریال افزایش می یابد. هر صاحب سهم به نسبت سهامی که مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت. مهلت استفاده از حق تقدم وفق ماده ۱۶۶ قانون تجارت ۶۰ روز و ابتدای آن از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود. لذا سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف …. روز از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه به محل شرکت واقع در …. نسبت به پذیره نویسی و تعهد خرید سهام اقدام نموده و بهای آن به حساب شماره …. بانک …. شعبه …. حداکثر ظرف مدت شصت روز واریز کنند و رسید پرداخت آن را به دفتر هیات مدیره تحویل دهند.

آگهی دعوت مجمع جهت افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص

نمونه آگهی دعوت سهامداران برای افزایش سرمایه نقدی به شرح زیر می باشد:

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت … سهامی خاص ثبت شده به شماره … بدینوسبله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ/روز/ساعت … در محل شرکت واقع در … تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع : اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
مرجع دعوت هیات مدیره شرکت

مالیات افزایش سرمایه نقدی سهامدار

شرکت به هر میزانی که سرمایه خود را افزایش دهد، باید به اندازه نیم در هزار آن را مالیات پرداخت نماید. برای مثال اگر سرمایه شرکت از ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۰ میلیارد ریال افزایش یابد، مبلغ افزایش یافته ۹۹۰۰ میلیون ریال می باشد که باید نیم در هزار آن را که معادل ۴۹۵۰ هزار ریال می باشد، به عنوان تمبر سرمایه پرداخت کند. (مربوط به اداره مالیات)

مدارک افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص

مدارک لازم جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد:

 • مدارک هویتی شرکت ازجمله اساسنامه شرکت سهامی خاص و آخرین تغییرات شرکت و میزان سهام سهامداران.
 • مدارک هویتی سهامداران و بازرسین و اعضاء هیات مدیره.
 • میزان حق تقدم افزایش سرمایه نقدی سهامداران (تنظیم شده توسط موسسه)
 • سه نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (تنظیم شده توسط موسسه)
 • سه نسخه صورتجلسه هیئت مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده (تنظیم شده توسط موسسه اختیاری)
 • چهار نسخه اظهارنامه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت
 • نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران (درصورت لزوم)
 • نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران (در صورت لزوم)
 • ارائه برگه نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند (تنظیم شده توسط موسسه) 
 • درصورتی که مجمع مذکور دو نوبتی باشد، ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی است. (در رعایت حدنصاب جلسه)

توجه داشته باشید خیلی از موارد ذکر شده در مدارک افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی به صورت الزامی و خیلی از مدارک افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی در صورت نیاز باید تکمیل گردد.

هزینه افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص

هزینه افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص شامل موارد زیر می شود:

 • تنظیم آگهی دعوت افزایش سرمایه (در صورت لزوم)
 • تنظیم آگهی حق تقدم افزایش سرمایه (درصورت لزوم)
 • تنظیم و ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه
 • تنظیم اظهارنامه افزایش سرمایه
 • ورود سیستمی صورتجلسه افزایش سرمایه
 • هزینه حق الوکاله وکیل
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی (تنظیم شده توسط موسسه)
 • ارسال اوراق به پست
 • پرداخت حق الثبت اداره ثبت شرکت ها جهت افزایش سرمایه شرکت
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی و کثیرالانتشار صورتجلسه افزایش سرمایه
 • پرداخت حق الثبت اداره مالیات جهت افزایش سرمایه شرکت

توجه داشته باشید که هزینه افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی به مبلغ افزایش سرمایه شما بستگی ندارد.

تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص

در صورتجلسه افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شرکت سهامی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه (مجمع عمومی فوق العاده) که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد در محل قانونی شخصیت حقوقی یا محل اعلام شده را مشخص کنید و در رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیات رئیسه جلسه را تعیین کنید.

دستور جلسه افزایش سرمایه نقدی سهامی خاص

دستور صورتجلسه را مورد نظر افزایش سرمایه نقدی – افزایش تعداد سهام یا ارزش سهام می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

۱- پس از بحث و بررسی در خصوص گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت که همگی موید ضرورت افزایش سرمایه شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آرا و با عنایت به مواد ۱۶۵ و ۱۵۸ و ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون تجارت تصویب نمود که سرمایه ثبتی شرکت از مبلغ … ريال به مبلغ … ریال از محل آورده نقدی سهامداران (واریز مبلغ) و کارشناسی شده سهامداران از طریق صدور سهام جدید یا افزایش ارزش هر سهم, افزایش یافت لذا پس از افزایش تعداد سهام یا ارزش سهم ماده قانونی اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: (قابلیت تفویض اختیار به هیات مدیره دارد)

۲- ماده قانونی اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ … ریال منقسم به … سهم … ريالی بانام که تماماً پرداخت شده می باشد. (تعداد سهم از … سهم به … سهم افزایش یافته است یا ارزش سهام از مبلغ … ریال به مبلغ … ریال)

پیوست های صورتجلسه افزایش سرمایه نقدی سهامی خاص

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

در صورتجلسه افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص می بایست میزان سهام سهامداران قبل از افزایش سرمایه و بعد از افزایش سرمایه مشخص شود. حتماً‌ ارزش سهام را درست بنویسید. گزارش هیات مدیره و بازرسین پیوست صورتجلسه شود و میزان افزایش سرمایه سهامداران و بدهکاران در یک برگه نوشته شود و به تائید بازرسین, هیات مدیره و هیات رئیسه برسد.

اظهارنامه افزایش سرمایه

توجه داشته باشید اظهارنامه افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص را پیوست صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید.

سخن آخر در زمینه افزایش سرمایه نقدی سهامدار

برای ثبت تغییرات سرمایه شرکت سهامی خاص و تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامدار و سایر موارد مربوط به آن، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور ثبتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

ما با ارائه مشاوره رایگان و ارایه خدمات بهینه همیشه همراه شما خواهیم بود. هزینه کمتر خود را با مشاوره های دقیق ما حس کنید.

درصورتی که تمایل به ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص از جمله افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص خود دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید, فرم زیر را پرینت گرفته و تکمیل مدارک افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی انجام دهید.

به همراه مدارک افزایش سرمایه نقدی مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییرات که در مطالب فوق ذکر شده است برای موسسه ثبتی ذهن ناب توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت تغییرات شرکت سهامی خاص شما به ثبت برسد.

افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ثبت افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص یا افزایش سرمایه نقدی سهامدار و تنظیم صورتجلسات تغییر سرمایه شما از هرکجا آمادگی اعلام هزینه افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی و همراهی را دارد.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره در زمینه افزایش سرمایه نقدی سهامدار شرکت سهامی خاص یا اعلام هزینه افزایش سرمایه نقدی از هرکجای ایران با ما تماس بگیرید تا در زمینه مدارک افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی شما را یاری دهیم.

[iphorm id=”4″ name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]