ثبت شرکت هلدینگ – تاسیس شرکت هلدینگ و میزان سرمایه آن

در این مقاله مطالعه می کنید: ثبت شرکت هلدینگ یا تاسیس شرکت های مادر, نحوه ثبت شرکت هلدینگ, شرایط ثبت شرکت هلدینگ, قوانین ثبت شرکت هلدینگ, مزایای ثبت شرکت هلدینگ. پس از تصمیم برای ثبت شرکت و انتخاب نوع ثبت شرکت هلدینگ یا تاسیس شرکت های مادر برای …

ثبت شرکت نسبی – مراحل و شرایط تاسیس شرکت نسبی در ایران

پس از تصمیم برای ثبت شرکت و انتخاب نوع ثبت شرکت نسبی و یا تاسیس شرکت نسبی برای شرکت خود به نکاتی در مورد شرکت های نسبی می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت شرکت نسبی بگیرید. در این مقاله مواردی از جمله نحوه ثبت شرکت نسبی و مراحل ثبت شر…

ثبت شرکت تضامنی – نحوه تاسیس و شریط شرکت تضامنی

در این مقاله مطالعه میکنید: ثبت شرکت تضامنی یا تاسیس شرکت تضامنی به چه صورت است؟ مراحل ثبت شرکت تضامنی را تشریح و همچنین مدارک ثبت شرکت تضامنی و هزینه ثبت شرکت تضامنی و نحوه ثبت شرکت تضامنی به صورت کامل توضیح می دهیم. ثبت شرکت تضامنی شرکتی است …

ثبت شرکت تعاونی – انواع شرکت های تعاونی در ایران و مجوز لازم

ثبت شرکت تعاونی یا تاسیس شرکت تعاونی و مزایای ثبت شرکت تعاونی و شرایط ثبت شرکت تعاونی و هزینه ثبت شرکت تعاونی و مدارک ثبت شرکت تعاونی به اختصار توضیح داده می شود. شرکت تعاونی شرکتی است که سرمایه ثابت ندارد و با توجه به امکان خروج, ورود و اخراج اعضا…

ثبت شرکت سهامی عام – شرایط تاسیس شرکت سهامی عام در ایران

در این مقاله مطالعه می کنید: ثبت شرکت سهامی عام یا تاسیس شرکت سهامی عام, مدارک ثبت شرکت سهامی عام, مراحل ثبت شرکت سهامی عام, نحوه ثبت شرکت سهامی عام, شرایط ثبت شرکت سهامی عام  به صورت کامل تشریح می شود. ثبت شرکت سهامی عام, شرکتی بازرگانی (هر چند …

اخذ کارت بازرگانی فوری و تشریح هزینه و شرایط جدید و مدارک

در این مقاله مطاله می کنید: شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی فوری چیست؟ هزینه دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی چقدر است؟ اخذ کارت بازرگانی چه مدت طول می کشد؟ هزینه اخذ کارت بازرگانی چقدر می باشد؟ مدارک کارت بازرگانی چه می…