تغییر حق امضاء شرکت در اختیار کدام مجامع شرکت می باشد ؟ | مسئولیت حق امضاء

باید بگوییم که نحوه تغییر حق امضاء شرکت و یا تعیین حق امضاء شرکت به این شکل (صورتجلسه تغییر حق امضاء) می باشد که صاحبان حق امضاء، مجاز به امضاء کردن اوراق تعهدآور شرکت مثل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری می باشند. می توان حق امضاء را در هر دو بخش (امضاء اوراق تعهدآور و امضاء اوراق عادی و اداری) تنها به یک فرد و یا دو فرد مستقل داد. در ضمن می توان در هریک از بخش ها، این حق را به شکل مشترک به دو شخص اعطاء نمود تا اوراق را به شکل متفقاً امضاء نمایند.

مرجع تصویب کننده حق امضاء شرکت

لازم به ذکر می باشد که، افراد دارای حق امضاء، توسط هیئت مدیره و از میان اعضاء هیئت مدیره، سهامداران، سهامدارنی که عضو هیئت مدیره می باشند، برگزیده می شوند. اغلب حق امضاء اوراق عادی به مدیر عامل و حق امضای تعهدآور به مدیر عامل و افراد مجاز دیگر اعطاء می گردد.

در حالت کلی باید بگوییم که شرکت ها بعد از ثبت نیازمند ایجاد یک سری تغییرات می شوند. از جمله یکی از این تغییرات مجاز، تغییر حق امضاء مجاز شرکت می باشد. اعمال تغییر گفته شده در حیطه اختیارات هم هیئت مدیره و هم مجمع عمومی فوق العاده می باشد. هیئت مدیره و مجمع عمومی قادر می باشد که حق امضاء را از شخصی سلب و به شخص دیگری اعطا کند (طبق اساسنامه تنظیم شده).

تغییر حق امضا شرکت

ثبت تغییرات شرکت خود را به ما بسپارید

09122938218 – 02188660581

مدارک تعیین حق امضاء شرکت

 • مدارک هویتی کلیه سهامداران یا شرکاء و اعضاء هیات مدیره انتخاب شده
 • تصویر آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
 • تصویر آگهی آخرین تغییرات (در صورت موجود بودن)
 • مشخص نمودن میزان سهام و یا سهم االشرکه سهامداران یا شرکاء

مراحل تعیین حق امضاء شرکت

 1. تنظیم نمودن صورتجلسه مبنی بر تغییر حق امضاء مجاز
 2. تکمیل نمودن فرم های اداری مربوطه
 3. ارائه نمودن مدارک و فرم ها به اداره ثبت شرکت ها
 4. برطرف کردن ایرادهای وارد شده
 5. تایید نهایی
 6. صادر کردن پیش آگهی تغییر حق امضاء مجاز شرکت
 7. منتشر کردن آگهی مذکور در روزنامه رسمی

هزینه تغییر حق امضاء شرکت

لازم به ذکر می باشد که در واقع میزان هزینه تعیین حق امضاء شرکت، برابر هزینه ثبت یک صورت جلسه است که برای آگاهی از هزینه ثبت تغییرات شرکت، شما می توانید فرم استعلام هزینه را تکمیل کرده و آن را ارسال کنید تا در طی یک پیامک جواب خود را دریافت نمایید.

تفاوت تعیین حق امضاء و تغییر حق امضاء

اصولاً تعیین حق امضاء به اشخاص و مشخص نمودن نام شخصیت در صورت جلسه انجام می پذیرد ولی تغییر حق امضاء به سمت شخص در شخصیت حقوقی باز می گردد.

با توجه به این موضوع اگر شما تعیین حق امضاء را انجام دهید و نام شخص را ذکر کنید با تغییر سمت شخص در هیات مدیره شرکت حق امضاء برای شخص باقی می ماند.

ولی اگر تغییر حق امضاء باشد با جابه جا شدن شخصی سمت دارای امضاء دارای حق امضاء باقی می ماند و این موضوع به سمت شخص دارای حق امضاء ارجاع می خورد.

صورتجلسه تغییر حق امضاء شرکت

در صورتجلسه تغییر حق امضاء شرکت می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه (مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده – مجمع عمومی عادی سالیانه – هیات مدیره) که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. شرکت های سهامی می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند. (به استثناء جلسه هیات مدیره)

دستور جلسه تغییر حق امضاء شرکت

دستور صورتجلسه را مورد نظر تغییر حق امضاء شرکت می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

تعیین حق امضاء:

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و افتتاح حساب و برداشت از حساب ها و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ……………. همراه با مهر شرکت متفقاً/منفرداً و نامه های اداری و عادی با امضاء ………. همراه با مهر شرکت متفقاً/منفرداً معتبر است.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

سخن آخر در زمینه تعیین حق امضاء شرکت

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییر حق امضاء شرکت بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم تغییر حق امضاء شرکت

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسه تغییر حق امضاء شرکت زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه تغییر حق امضاء شرکت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

[iphorm id=”4″ name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]