ثبت شرکت واردات صادرات – راهنمای ثبت شرکت واردات و صادرات

ثبت شرکت واردات و صادرات, هدف از ثبت شرکت واردات و صادرات این می باشد که چگونگی ثبت شرکت بازرگانی صادرات و واردات را توضیح داده و به سوالاتی از این قبیل که، با ثبت شرکت بازرگانی تنها می توان به صادرات و واردات پرداخت ؟ پاسخ های قانع کننده بدهیم.

ما انسان ها جهت ادامه زندگی خود نیازمند یک سری وسایل و محصولاتی می باشیم که همه این وسایل و محصولات مورد نیاز ما در کشور محل زندگی ما موجود نمی باشند ولی در کشورهای دیگری وجود دارند که باید کالا و محصول مورد نظر را از کشوری که در آنجا وجود دارد، وارد کنند.و یا اینکه یک سری محصولات هم به دلیل شرایط مناسب در یک کشوری بیش از نیاز کشور تولید شود که در این صورت باید آن محصول را صادر کنند.

ثبت شرکت صادرات کالا

صادرات در لغت نامه به این معنی می باشد که کالایی را از محلی به محل دیگر چه از داخل به خارج و یا در شهرهای دیگر فرستاده گردد اما درصورتی که بخواهیم در مورد گمرک این تعریف را داشته باشیم به خارج شدن کالا از گمرک کشور صادرات می گویند. چنانچه خروج کالا را از کشور در نظر بگیریم صادرات به دو گروه موقت و قطعی طبقه بندی می گردد.

 ثبت شرکت واردات و صادرات

مزایای ثبت شرکت صادراتی

 • موقعیت رقابتی در بازارهای بین المللی حفظ می گردد.
 • کیفیت محصول بلا می رود.
 • مهارت کارکنان افزایش پیدا می کند.
 • هنگامی که در بازارداخلی محصولی دچار رکود شود می تواند درخارج بازار مناسبی را به دست آورد.

ثبت شرکت واردات کالا

وادات به کالاهایی می گویند که در یک کشور تولید شده و از طریق تجارت به سایر کشورها وارد می شود. واردان نیز مانند انواع صادرات به دو دسته قطعی و موقت طبقه بندی می شود.

بر اساس ماده دوم قوانین صادرات و واردات، کالاها به سه بخش کالای مجاز، مشروط و ممنوع طبقه بندی شده است. کالاهای مجاز به کالایی می گویند که نیاز به مجوز ندارد، کالاهای مشروط به کالاهایی می گویند که جهت صادر و وارد کردن آن نیاز به مجوز می باشد و کالاهای ممنوع هم به کالایی می گویند که علت قوانین اسلامی وارد یا صادر کردن آن ممنوع است.

زمانی که افراد قصد وارد کردن کالای دولتی و یا غیردولتی را داشته باشند باید جهت دریافت مجوز ورود کالا به وزارت بازرگانی مراجعه کنند هنگامی که شخصی به عنوان مسافر وارد کشور گردد به غیر از بار خود می تواند کالاهای مورد نظر خود را که جنبه تجاری نداشته باشند با پرداخت نمودن گمرک و سود بازرگانی، می توانند کالای مد نظر خود را ترخیص کنند.

هنگامی که قصد صادرات و واردات کالا را دارید باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی کنید. لازم به ذکر است که کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر می گردد.

انواع ثبت شرکت های صادرات و واردات

بر اساس قوانینی که در قانون تجارت ذکر شده است، در ایران می توان شرکت ها را به 7 صورت به ثبت رساند که این 7 صورت عبارت می باشند از:

 • شرکت سهامی (این نوع شرکت به دو دسته سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شود)
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت نسبی
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت غیر مختلط سهامی
 • شرکت تعاونی

از آنجایی که جهت ثبت شرکت صادرات و واردات اغلب از شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود استفاده می گردد ما در ادامه می خواهیم به شرح این دو نوع شرکت بپردازیم.

ثبت شرکت واردات و صادرات سهامی خاص

یک نوع شرکت بازرگانی می باشد که تمامی سرمایه شرکا مبدل به سهام شده و میزان مسئولیت هر یک از شرکاء به اندازه سهام آن ها می باشد. هنگامی که شرکت در این قالب به ثبت رسیده باشد می تواند به امور تجاری بپردازد. در این نوع شرکت مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد سهامداران نیز در مقایسه با شرکت سهامی خاص کمتر می باشد.

شرایط ثبت شرکت واردات و صادرات سهامی خاص

 • کمترین سرمایه لازم یک میلیون ریال می باشد.
 • نخست باید 35% از سرمایه پرداخت گردد.
 • فرآیند کار 20 روز طول خواهید کشید.
 • باید واژه سهامی خاص پیش و یا پس از نام شرکت به صورت واضح و خوانا قید شود.

مدارک ثبت شرکت صادرات و واردات سهامی خاص

 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برای کلیه اعضاء که مشغول فعالیت می باشند.
 • فتوکپی اقرارنامه همراه با امضاء سهامداران
 • گواهی نداشتن سوء پیشینه
 • دریافت مجوز ،هنگامی که عنوان مربوطه به دریافت مجوز نیاز داشته باشد.
 • اگر امور به وسیله وکیل انجام می شود؛ باید وکالتنامه ای راتنظیم کنند.

ثبت شرکت واردات و صادرات با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود از جمله رایج ترین شرکت ها می باشد که اغلب بین دوست، آشنایان و خانواه تشکیل می گردد در این نوع شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی گردد شرکا نسبت به مبلغ سرمایه دارای مسئولیت هستند.

شرایط ثبت شرکت واردات و صادرات مسئولیت محدود

 • این نوع شرکت حداقل از دو عضو تشکیل می گردد.
 • کمترین سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال می باشد.
 • این فرآیند 30 روز کاری زمان می برد.

مدارک ثبت شرکت صادرات و واردات مسئولیت محدود

 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برای کلیه اعضاء که مشغول فعالیت می باشند.
 • فتوکپی اقرارنامه همراه با امضاء سهامداران
 • دو نسخه فرم تقاضانامه همراه با امضاء سهامداران
 • دو نسخه فرم تقاضانامه همراه با امضاء سهامداران
 • دریافت مجوز هنگامی که عنوان مربوطه به دریافت مجوز نیاز داشته باشد.

[iphorm id=”3″ name=”فرم تاسیس شخصیت حقوقی”]