در این مقاله ما قصد داریم تا شما را با قوانین مالیاتی شرکت ها در ایران آشنا کنیم و توضیح دهیم که چه افرادی مکلف به پرداخت مالیاتی می باشد و درصورت پرداخت نکردن مالیات جرائم آن به چه صورتی می باشد و مسائلی این قبیل.

پیش از هر چیزی باید بدانید که تمامی افرادی که در ایران مشغول کسب و کار و فعالیت می باشند اعم از ایرانی و خارجی باید مالیات های زیر را پرداخت نمایند:

 • مالیات بر حقوق
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات بر عملکرد (همان مالیات مستقیم)

قوانین مالیاتی شرکت ها

مشمولین مالیات مستقیم در قوانین مالیاتی شرکت ها

مطابق ماده یک افراد زیر مشمول پرداخت مربوط به قانون مالیات های مستقیم می گردند و باید براساس فعالیت و یا درآمدی که دارا می باشند, اقدام به پرداخت مالیات نمایند:

 • تمامی مالکین چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی نسبت به اموال و یا املاک خود واقع در ایران براساس مقررات باب دوم.
 • هر فردی حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران به دست می آورد.
 • هر فرد حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران به دست می آورد.
 • هر فرد حقوقی ایرانی نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران به دست می آورد.
 • هر فرد غیر ایرانی چه حقیقی و چه حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران به دست می آورد و همین طور نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا دیگر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر به دست می آورند.

وظایف مودیان ارزش افزوده در قوانین مالیاتی شرکت ها

مشمولین مالیات بر ارزش افزوده باید موارد زیر را انجام دهند:

به موجب ماده 18 ارزش افزوده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف می باشند اقدام به ثبت نام ارزش افزوده کرده و گواهی مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند.

به موجب ماده 19 مؤدیان موظف می باشند در برابر عرضه کالا یا خدمات مشمول مالیات، صورتحساب هایی بر اساس ضوابط تعریف شده به وسیله سازمان مالیات بر ارزش افزوده تنظیم کنند، در یک سری از موارد که از ماشین های فروش استفاده می گردد؛ نوار ماشین را جایگزین صورتحساب می نمایند.

به موجب ماده 20، مؤدیان مالیات وظیفه دارند که مالیات بر ارزش افزوده خود را، در تاریخ معین شده طی اظهارنامه اعلام کنند و مالیات متعلق گرفته را پرداخت کنند.

چون نظام مالیات را از مودیان دریافت نمی کند؛ مالیات پرداختی به وسیله مودیان طلب آن ها از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد، همین طور مودیان وظیفه دارند مالیات بر ارزش افزوده متعلقه را از خریداران خود دریافت نمایند و آن را به عنوان طلب دولت پیش خود نگهداری کنند.

مودیان وظیفه دارند از پلمپ دفاتر، صورتحساب ها و فرم های مربوطه ارائه شده به وسیله سازمان، ماشین های فروش – صندوق و یا دیگر وسایل و روش های نگهداری حساب که از سوی سازمان مالیاتی مشخص می شود، استفاده نموده و مدارک مد نظر را به مدت ده سال پس از سال مالی مربوطه نگهداری کنند.

تسویه حساب مالیاتی از راه ارائه اظهارنامه فصلی می باشد. به موجب ماده 21 – مودیان مالیاتی وظیفه دارند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر تا 15 روز از تاریخ انقضا هر دوره مالیاتی سه ماهه، به ترتیب مقرر اظهار و مالیات متعلق مانده را با سازمان امور مالیاتی تسویه و مبلغ مالیات را واریز کنند.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده شیوه اظهارنامه مالیاتی صرفاً به شکل الکترونیکی و از راه سایت معرفی شده به وسیله سازمان امورمالیاتی کشور است.

ماده 21 تبصره یک – در صورتی که مدت فعالیت مودیان، کمتر از یک دوره مالیاتی باشد؛ تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده هم جاری می باشد.

ماده 21 تبصره دو: اشخاص حقیقی و حقوقی که در بیشتر از یک محل مشغول فعالیت بوده و شغل دارند، ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل به صورت جداگانه الزامی می باشد.

ماده 20 تبصره یک: گمرک ایران، مالیات بر ارزش افزوده را پیش از ترخیص کالا از وارد کنندگان (اخذ کارت بازرگانی) دریافت و در پروانه های گمرکی و یا فرم های ویژه درج می کند. همینطور اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را به شکل ماهانه به سازمان مالیاتی کشور ارائه می کند.

تبصره 3-کارگاه ها، واحد های تولیدی (شرکت تولیدی)، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آن ها به شکلی می باشد که باید دفتر، فروشگاه یا شعبه داخلی در یک یا چند محل دیگر دارا باشند، ارائه اظهارنامه واحد بر اساس دستور العملی می باشد که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود.

تبصره 4- مودیانی که دارای مکان ثابتی برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آن ها، برای ارائه اظهارنامه و دیگر امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

چه افرادی مشمول قانون مالیاتی نمی شوند؟

مطابق ماده 2 و تبصره های آن افراد زیر مشمول پرداخت های مربوط به قانون مالیات مستقیم نمی شوند و تکلیفی نسبت به انجام این قانون ندارند:

 • وزارت خانه ها و موسسات دولتی
 • دستگاه هایی که بودجه آن ها توسط دولت تامین می گردد
 • شهرداری ها

تبصره 1: شرکت هایی که کلیه یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای بالا باشد، سهم درآمد و یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد شد. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون حسب مورد نیست.

تبصره 2: درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی مانند فعالیت های صنعتی، معدنی, تجاری، خدماتی و دیگر فعالیت های تولیدی جهت اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز به دست می آید، در هر مورد به صورت جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور موظف به انجام تکالیف مزبور بر اساس مقررات این قانون خواهند بود. در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3: معافیت مالیاتی این ماده جهت مواردی که از سوی حضرت امام خمینی یا مقام معظم رهبری مجوز داشته باشد مطابق نظر مقام معظم رهبری می باشد.

انواع مختلف جرائم مالیاتی شرکت ها

مطابق ماده 274 و 279 که در بند 60 اصلاحیه قانون مالیات بیان شده است، موارد زیر جرم مالیاتی به حساب می آیند و مرتکب و یا مرتکبان بر حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می شوند.

جرائم بیان شده در ماده 274 قوانین مالیاتی شرکت ها

 • تنظیم نمودن دفاتر، اسناد و مدارک برخلاف واقعیت و استناد به آن ها
 • اختفاء فعالیت اقتصادی  و کتمان درآمد به دست آمده از آن
 • جلوگیری از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و خوداری از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد ساختن زیان به دولت با این اقدام
 • انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات سایر مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی مشخص شده
 • تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام سایرین، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
 • پرهیز از انجام تکالیف قانونی در مورد تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه ای در طی سه سال متوالی
 • استفاده کردن از کارت بازرگانی افراد دیگر با هدف فرار مالیاتی

تبصره یک: اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام ادراری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی باشد.

تبصره دو: اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم ذکر شده نزد مراجع قانونی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و دیگر مراجع قانونی صورت می گیرد.

به موجب ماده 279 این اصلاحیه هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در مورد مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمد های مالیاتی یا افشای مزبور جرم می باشد.

مجازات افراد یا شرکت های مرتبط با جرائم مالیاتی

الف) درصورتی که مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، به مدت شش ماه تا دو سال به یکسال مجازات های زیر محکوم می گردد:

 • ممنوعیت از یک ید چند فعالیت شغلی
 • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره: مسئولیت کیفری شخص حقوقی از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرکتب جرم، جلوگیری نمی کند.

ب) درصورتی که هرکدام از حسابداران، حسابرسان و همینطور موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی شرکت نمایند و یا اینکه تخلف انجام شده را گزارش نکنند به حداقل مباشر جرم محکوم می گردند. مجازات معاونت دیگر اشخاص بر اساس قانون مجازات اسلامی مشخص می گردد.

مطابق ماده 277 مرکتب یا مرتکبات جرائم مالیاتی به غیر از مجازات های مقرر در مواد 274 و 276 این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هی متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و هیمنطور ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی است.

مجازات اشخاصی که مرتبط جرائم می باشند

فرد مرتکب به غیر از انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد. دیگر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی به وسیله ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح مشخص می گردد.

اشخاصی باید شماره اقتصادی دریافت کنند؟

تمامی اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و همینطور کارهای خدماتی اشتغال دارند.

تمامی اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و همینطور کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذی ربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری هستند.

تمامی اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 و 4 و ماده 2 قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفند ماه 1366

تبصره یک: شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای الف-3 و الف-1 این دستور العمل در تهران و دیگر شهرستان ها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه، نهاد ها، موسسات و غیره متبوع مرکزی برحسب مورد هستند.

تبصره دو: منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذی ربط، تمامی پروانه های کسب و کار صادره از اتحادیه های امور صنفی، اتاق صنایع و معادن و بازرگان، وزارتخانه ها و دیگر مراجع ذی صلاح هستند.

اظهارنامه مالیاتی شخصیت حقوقی چیست؟

در واقع اظهارنامه مالیاتی، گزارش یک سال مالی شرکت یا شخص حقیقی به دارایی برای محاسبه و بعد پرداخت مالیات است.

بنابراین افراد بعد از ثبت شرکت و آغاز فعالیت باید حتماً نسبت به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.

باید اشاره کنیم که مالیات عملکرد به دو صورت خود اظهاری و علی الراس محاسبه می گردد.

در اظهارنامه ای که به صورت خود اظهاری ارائه می شود، اشخاص “حقیقی و حقوقی” خود میزان مالیات را که باید پرداخت کنند، محاسبه و اظهار می کنند و در نهایت بعد از ارائه اظهارنامه، اظهارنامه های ارائه شده به وسیله ممیزی بررسی و برگه تشخیص مالیات صادر می گردد. میزان مالیات بر اساس اسناد و دفاتر ارائه شده به وسیله مودی اعلام می گردد.

پرداخت مالیات به شکل علی الراس برای افرادی می باشد که یا از ارائه اظهارنامه خودداری می کنند و یا اظهارنامه ارائه شده صحیح نبوده و مورد پذیرش دارای واقع نگردیده است. در این شرایط دارایی میزان مالیات متعلقخ را به شکل علی الراس (مقایسه با افراد که دارای فعالیت مشابه می باشند) محاسبه نموده و به مودی اعلام می کند.

مودیان مالیاتی تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند که به عنوان ارباب رجوع در سازمان مالیاتی شناخته می گردند.

 • تمامی اشخاص حقیقی موظف می باشند دو ماه بعد از ثبت شرکت نسبت به تشکیل پرونده و دریافت کد اقتصادی «قدیم و جدید» اقدام کنند.
 • تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وظیفه دارند نسبت به ارائه اظهارنامه عملکرد، حساب سود و زیان و ترازنامه خود حداکثر تا 4 ماه بعد از پایان سال مالی به دارایی اقدام کنند و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
 • تمامی اشخاص وظیفه دارند, نسبت به تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند و اظهارنامه های مربوط به ارزش افزوده را هر 3 ماه یک بار (کارکردهای فصلی) را به سازمان مربوطه گزارش کنند.

مدارک لازم برای ارائه اظهارنامه عملکرد

 • ارائه اطلاعات مندرج در کد اقتصادی قدیم ( شماره اقتصادی – شماره واحد و غیره )
 • ارائه اطلاعات کاربری ثبت نام کد اقتصادی جدید با درج اطلاعات درست (اطلاعات شناسایی اعضاء – اطلاعات ثبتی و غیره)
 • ارائه نمودن اطلاعات اولیه بیانگر فعالیت شرکت (فاکتور و قردادهای خرید و فروش – برگ سبز گمرکی مربوط به صادرات و واردات – شرایط قرارداد فعالیت های پیمانکاری و غیره)
 • ارائه کردن اطلاعات مکان مورد اجاره اقامتگاه قانونی
 • ارائه نمودن دفاتر “کل و روزنامه” و تحریر دفاتر به صورت صحیح و بر اساس دستورالعمل پذیرش دفاتر از طرف سازمان امور مالیاتی
 • ارائه اطلاعات مرتبط با حسابدار رسمی شرکت
 • ارائه شماره فیش واریز حق تمبر افزایش سرمایه شرکت (چنانچه در طی دوره مالیاتی افزایش سرمایه انجام شده باشد)
 • ارائه اطلاعات حساب بانکی

بعد از ارائه اظهارنامه، اسناد و مدارک به اداره دارایی و رسیدگی در آن اداره بررسی و برگ تشخیص به وسیله ممیز صادر می گردد.

نکته: چنانچه مودی تمکین به برگ قطعی دهد و مالیات مربوط را پرداخت کند از 40 درصد معافیت جرایم برخوردار خواهد شد.

درصورتی که مودی اعتراضی به مالیات اعلام شده داشته باشد در طی مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، اعتراض وارد قابل انجام می باشد و بعد از صدور برگ قطعی دیگر اعتراضی قابل انجام نخواهد بود.

شرایط اعتراض به برگه پرداخت مالیات

چنانچه مودی به برگ مالیاتی که برای او صادر شده است، اعتراضی داشته باشد؛ باید به هیات حل اختلاف اعلام کرده و اگر که اعتراض حل نگردد و مودی باز معترض باشد برای پیگیری می تواند به دادسرای انتظامی مالیاتی مراجعه کند.

به عبارت ساده تری می توان گفت که اظهارنامه مالیاتی، اظهارات یکی فرد حقیقی و یا حقوقی در خصوص خرید، فروش، هزینه و درآمد و … طی یک سال است که افراد تا چهار ماه بعد از سال مالی فرصت ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکی، بعد از اخذ کد اقتصادی قدیم را دارا می باشند.

اداره داریی بر اساس اظهارات انجام شده به وسیله مودی و بعد از بررسی نمودن اسناد و مدارک، دفاتر تمدید شده و یا تحویل داده شده به شکل خالی و یا سفید، مالیات متعلقه را به شکل قطعی اعلام می نماید.

در مورد افراد ایرانی که در خارج از ایران اقامت دارند و افراد حقوقی که در خارج از کشور می باشند و در ایران نمایندگی دارند، نماینده وظیفه دارد اظهارنامه را ارائه کند. افراد حقیقی که با ارائه مستندات اثبات کنند در سال مالی در ایران فعالیت داشته و مالیات متعلقه را در یکی از کشورهای خارح از ایران پرداخت نموده اند؛ در آن سال مقیم خارج از ایران شناخته می گردند و به جز در یکی از موارد ذیل، که باید در ایران مالیات پرداخت کنند.

 • در سال مالیاتی ذکر شده در ایران شغل داشته باشند.
 • در سال مالیاتی ذکر شده حداقل شش ماه درایران اقامت داشته باشند.
 • قانونی در خارج از ایران برای انجام ماموریت: موارد پزشکی و …

بندهای الف – ب – ج در خصوص صاحبان مشاغل

مودیان مالیاتی را در دو دسته تقسیم بندی می کنند: اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.

اشخاص حقوقی عبارت از شرکت ها هستند و اشخاص حقیقی، کسانی می باشند که به صورت شخصی فعالیت می نمایند، به این افراد صاحبات مشاغل می گویند.

به موجب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ، صاحبان مشاغل از لحاظ مالیات به سه گروه تقسیم می گردند؛ صاحبان مشاغل بند الف ، بند ب و بند ج

بند الف: مشمولان این بند وظیفه دارند تا فعالیت های خود را در دفاتر روزنامه و کل ثبت کنند و باید کیه فعالیت های خود را در این دفاتر ثبت و درج کنند.

بند ب: مشمولان این بند باید فعالیت های خود را در دفاتر درآمد و هزینه ثبت کنند. باید دفاتر را از اداره دارایی دریافت کرد.

بند ج: صاحبان مشاغلی می باشند که در بند های الف و ب نمی باشند؛ در این بند قرار می گیرند و باید بر اساس ضوابط تعریف شده در این بند اقدام گردد. دفاتر مشمولان این بند هم به وسیله اداره دارایی و در حوزه مربوطه صادر می گردد.

 • صاحبان متلها و هتل های سه ستاره و بالتر از سه ستاره.
 • موسسات حمل و نقل موتوری، دریای، زمینی و هوایی چه مسافری و یا باربری.
 • موسسات تبلیغاتی و بازاریابی
 • آسایشگاه ها، درمانگاه ها، بیمارستان ها، زایشگاه ها و خانه های سالمندان.
 • مهندسین و مهندس های مشاور
 • مدارس غیرانتفاعی، مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 • فروشگاه های بزرگ، بنکداران، واسطه های مالی، عمده فروش ها، صاحبان انبارها و نمایندگان توزیع محصولات داخلی و وارداتی
 • نمایندگان موسسات تجاری و صنعتی، چه داخلی و چه خارجی
 • تمامی بازرگانان (واردکنندگان و صادرکنندگان) و دارندگان کارت بازرگانی
 • واحد های تولیدی که جواز تاسیس و پروانه بهره برداری دارند و صاحبان کارخانه ها
 • موسسه های ارائه دهنده خدمات مالی، خدمات مدیریتی، حسابرسی، حسابداری، دفترداری، ارائه دهندگان مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای چه سخت افزاری و نرافزاری و طراحی سیستم.
 • بهره برداران معادن
 • حق العمل کاران، کارگزاران و محققان
 • میهمان پذیرها، مسافرخانه ها و میهمان سراها
 • فروشگاه های اتومبیل، بنگاه های معاملات املاک، نمایشگاه ها و تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها
 • عاملان فروش و فروشندگام آهن آلات
 • مهدکودک ها و پیش دبستانی
 • کارگاه های صنعتی
 • مصالح فروشی ها
 • دفاتر گردشگری و مسافرتی
 • فیزیوتراپی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی، مشاوره ژنتیک، موسسه های ترمیم و کاشت مو، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، مراکز خدمات آمبولانس، رادیولوژی ها، مراکز ترک اعتیاد، صاحبان آزمایشگاه ها، سونوگرافی ها، داروخانه ها، لابراتوار دندانسازی، مراکز بینایی و شنوایی سنجی، دفاتر خدمات پرستاری و مامایی، سی تی اسکن ها، سازندگان اعضای مصنوعی
 • تماشاخانه ها، مکان های تفریحی و ورزشی، صاحبان سینماها
 • دفاتر اسناد رسمی کشور
 • آژانس های اجاره اتومبیل
 • جایگاه های فرآورده های نفتی و گاز (پمپ گاز و پمپ بنزین)
 • خدمات پیک موتوری
 • سازندگان و فروشندگان طلا و جواهردفاتر خدمات ارتباطی (دفترهای خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی)
 • دفاتر خدمات دولت الکترونیک و دفاتر خدمات الترونیک شهر
 • تهیه کنندگان غذاهای آماده، اجاره دهندگان ظروف، رستوران ها، تالارهای پذیرایی و ارائه دهندگان خدمات پذیرایی
 • کارگاه های تولید نان های حجیم – فانتزی و صنعتی
 • شیرنی فروش ها و قنادی هایی که دارای کارگاه می باشند.
 • دندانپزشکان، پزشکانی که مطب دارند و دامپزشکان
 • ناشران و صاحبان موسسات انتشاراتی
 • فرهنگ سرا ها، انجمن های صنفی و تخصصی، کانون های حرفه ای و مراکز فرهنگی هنری
 • پژوهشگران، کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی مشغول می باشند و محققان
 • مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی، وکلا، کارشناسان و اعضاء سازمان های نظام مهندسی
 • مراکز ارتباط رایانه ای
 • دوبلاژ؛ مونتاژ، فیلم برداری و دیگرخدمات سینمایی
 • مشغولان در حوزه مشاغل تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری؛ محاسبات فنی و نظارت و ساختمانی
 • مترجمان رسمی دادگستری، صحاف ها، چاپخانه داران، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها و لیتوگراف ها
 • حق العمل کاران، کارگزاران و محققان

کلیه صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای الف و ب ذکر نشده باشند، مشمول بند ج می گردند. سازمان امور مالیات کشور مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم قادر می باشد در برخی از منابع در هر سال در نقاطی که لازم بداند درآمد مشمول مالیات کلیه و یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده 95 قانون مالیات ها را با نظر اتحادیه مربوطه مشخص و مالیات متعلقه را که قطعی هم می باشد را؛ دریافت کند.

کارشناسان ما در موسسه ثبت شرکت حقوقی ذهن ناب مهیای ارائه مشاوره به شما عزیزان در مورد سوالات مالیاتی و موارد دیگر می باشند.

موسسه ثبتی ذهن ناب پیشرو در امور ثبتی

اولین در بهترین ها هستیم.

در زمینه امور مالیاتی شرکت ها از ما مشاوره بگیرید.

فاصله ما تا شما یک کلیک می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید