مجمع عمومی شرکت سهامی خاص و نحوه تشکیل و دستورات مجامع

در این مقاله مطالعه می کنید: مجمع عمومی شرکت سهامی چیست و همچنین مجمع عمومی عادی چیست؟ مجمع عمومی عادی سالیانه چه فرقی با مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در شرکت های سهامی دارد؟ فرق مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده در چه می باشد؟ دستور مجمع عمومی شرکت سهامی چه می باشد؟ پس این مطلب را از دست ندهید.

مجمع عمومی شرکت سهامی که عالی ترین رکن شرکت محسوب می گردد به گردهمایی سهامداران و اعضاء هیئت مدیره شرکت اطلاق می شود که به منظور تصمیم گیری درباره مسائل مهم شرکت برگزار گردیده و حداقل یک بار در سال و یا آن طور که در اساسنامه شرکت سهامی پیش بینی شده است، تشکیل شود.

این مجامع که از سوی سهامداران، مدیران و یا بازرسین شرکت دعوت می شوند موظف هستند قبل برگزاری به طور دقیق، زمان و مکان و ضوابط مجمع را به اطلاع عموم برسانند.

مجمع عمومی شرکت سهامی

انواع مجامع عمومی شرکت سهامی

مجامع عمومی شرکت سهامی به دسته بندی زیر تقسیم می شود:

 • مجمع عمومی موسسین
 • مجمع عمومی فوق العاده
 • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 • مجمع عمومی عادی سالیانه

دعوت مجامع عمومی شرکت سهامی

اطلاع رسانی مجامع شرکت سهامی خاص از طریق روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده در اساسنامه شرکت و یا همچنین پایگاه الکترونیکی شرکت و یا دعوتنامه برای سهامداران و یا هر طریقی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد, انجام می گردد و می بایست تمامی اطلاعات مربوط به جلسه اعم از زمان و مکان و دستور جلسه و مقام دعوت کننده قید شود.

مرجع دعوت سهامدارن در مجامع شرکت سهامی

مرجع دعوت کننده مجامع شرکت سهامی یکی از موارد زیر می باشد:

 • هیات مدیره
 • بازرسین
 • سهامداران

مرجع دعوت مجامع به دستور هیات مدیره شرکت سهامی

درصورتی که هیات مدیره دستور دعوت سهامداران را ابلاغ کند, می بایست حتماً رئیس هیات مدیره این دعوتنامه را عملی و در آگهی دعوت یا دعوتنامه یا به هر شیوه ای که در اساسنامه پیش بینی شده است, مهر و امضاء کنند. (طبق ماده ۹۵ و ۱۲۰ قانون تجارت)

مرجع دعوت مجامع به دستور بازرسین شرکت سهامی

با توجه به درخواست سهامدارن به تشکیل جلسه مجمع عادی به هیات مدیره, درصورتی که هیات مدیره از انجام این مهم کوتاهی کند, سهامداران می بایست درخواست خود را از بازرسین خواستار شوند و بازرسین می بایست ظرف مدت ۱۰ روز دعوت مجمع عمومی را انجام دهند.

مرجع دعوت مجامع به دستور سهامداران شرکت سهامی

درصورتی که هیات مدیره و بازرسین شرکت از دعوت سهامداران جهت جلسه سرباز زنند, سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک هستند می توانند مستقیماً دعوت مجامع را تصریح نمایند.

نکته: زمانی که دعوت به درخواست سهامداران باشد, نامه درخواست از هیات مدیره و بازرسین که در شرکت شماره شده باشد و به چاپ رسیده باشد, الزامی می باشد.

نکته مهم: درصورتی که کلیه سهامداران در جلسه حضور داشته باشند نیازی به نشر آگهی دعوت و مرجع دعوت خاصی نمی باشد (طبق اساسنامه شرکت).

زمان بندی دعوت مجامع عمومی شرکت سهامی

دعوت سهامداران در مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی

در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسسین الزامی نمی باشد و با توجه به نظر کارشناس در خصوص آورده غیرنقدی سهامداران ضروری می باشد و مبلغ سرمایه غیرنقدی بیشتر از نظر کارشناسی نمی تواند باشد.

دعوت سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی

بابت دعوت سهامداران جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده می بایست طبق اساسنامه و قانون پیش رفت و خارج از آن مشروعیت ندارد. با این توضیح می توان گفت فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل جلسه حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

دعوت سهامداران در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سهامی

بابت دعوت سهامداران جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می بایست طبق اساسنامه و قانون پیش رفت و خارج از آن مشروعیت ندارد. با این توضیح می توان گفت فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و تاریخ تشکیل جلسه حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

دعوت سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی

بابت دعوت سهامداران جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که فقط در ۴ ماه اول سال برگزار می شود, می بایست طبق اساسنامه و قانون پیش رفت و خارج از آن مشروعیت ندارد. با این توضیح می توان گفت فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه و تاریخ تشکیل جلسه حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

نحوه حضور صاحبان سهام در مجامع شرکت سهامی

صاحبان سهم درصورت تمایل به حضور در مجامع عمومی، باید پیش از تشکیل مجمع ورقه سهم یا تصدیق موقت خود را به شرکت ارائه داده و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. در کلیه مجامع حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و حضور نمایندگان شخصیت حقوقی با ارئه مدرک وکالت و یا نمایندگی به منزله حضور صاحب سهم می باشد. (طبق اساسنامه و قانون)

مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی و زمان برگزاری آن

در مجمع عمومی موسسین فقط در زمان تاسیس شرکت سهامی برگزار می گردد و حضور کلیه سهامداران یا نماینده قانونی آن ها الزامی می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی و زمان برگزاری آن

مجمع عمومی فوق العاده شرکت در هر زمان از سال می تواند برگزار شود و هیچ محدودیتی بابت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت وجود ندارد. در مجمع عمومی فوق العاده شرکت تمامی مواردی که در اساسنامه ذکر شده است قابل تغییر می باشد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی و زمان برگزاری آن

مجمع عمومی عادی سالیانه فقط یک بار در سال برگزار می گردد. مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی سالیانه مطابق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت (عموماً ۴ ماه اول سال) می باشد. سال مالی اکثر شرکت های سهامی پایان اسفند ماه است و چون شرکت موظف است که این مجمع را حداکثر پس از ۴ ماه از این مدت برگزار کند، بنابراین اکثر مجامع تا آخر تیر قابلیت برگزار را دارند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سهامی و زمان برگزاری آن

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تمام طول سال مالی شرکت و هر چند باری که صلاح باشد, می تواند تشکیل گردد و هیچ محدودیتی جهت تشکیل ندارد.

مدارک ثبت صورتجلسه مجمع عادی شرکت سهامی

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات شرکت سهامی به شرح زیر می باشد:

 • مدارک هویتی مدیران و سهامداران شرکت مورد نظر.
 • مدارک هویتی شرکت سهامی خاص (اساسنامه شرکت سهامی – اظهارنامه – آخرین تعیین سمت انجام شده به همراه روزنامه رسمی)
 • با هماهنگی موسسه ذهن ناب تعیین جلسه و حضور تمامی سهامداران و یا اکثر سهامداران در جلسه تعیین شده.
 • تعیین محلی جدید برای انجام فعالیت شرکت سهامی که دارای کد پستی معتبر باشد.
 • درصورتی که یکی از سهامداران حقوقی باشد نامه نمایندگی و معرفی شخص نماینده (تنظیم شده توسط موسسه)
 • درصورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده باشد.

هزینه ثبت صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی

 هزینه ثبت مجمع عمومی در شرکت سهامی شامل موارد زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل و حق الثبت صورتجلسه مورد نظر شرکت سهامی.
 • تنظیم صورتجلسه مورد نظر شرکت سهامی.
 • ورود سیستمی صورتجلسات تنظیم شده شرکت سهامی.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسات شرکت سهامی.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیرایرانی.
 • تغییرات در شرکت سهامی در شهرستان ها و شهر هایی به جز تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر سهامداران.

نکته: درصورت مجوزی بود موضوع اساسنامه اخذ مجوز با موکل می باشد ولی در این روند موسسه همراه شما خواهد بود.

دستور جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی

مجمع عمومی موسسین که در بدو تاسیس شرکت سهامی تشکیل می گردد شامل موارد زیر می باشد:

 • تصویب کلیت اساسنامه
 • تصویب تقاضانامه شرکت
 • انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و تعیین وضعیت حق امضاء
 • انتخاب و تعیین سمت بازرسین شرکت
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت
 • تعیین اشخاص سهامدار و تعداد سهام آنان
 • اقرارنامه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسین
 • قبولی سمت اعضاء هیات مدیره و بازرسین شرکت
 • وکالت به احدی از سهامداران جهت پیگیری امور

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی

در صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه مجمع عمومی موسسین که با حضور کلیه سهامداران برگزار می گردد در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید و بعد می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

دستورات جلسه که به تصویب رسیده است را مشخص کنید. سپس به تمام مواردی که در دستور جلسه می باشد را تشریح و توضیح دهید.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی

به طور کلی می توان گفت تمامی مواد اساسنامه را فقط می توان در مجمع عمومی فوق العاده تغییر داد و در بعضی از موارد اساسنامه جهت تغییرات, قابلیت تفویض اختیار به هیات مدیره را دارد مانند تغییر آدرس شرکت.

دستورات مهم مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

 • تغییر نام شرکت
 • تغییر سال مالی شرکت
 • الحاق به موضوع شرکت
 • تصویب اساسنامه جدید
 • انحلال شرکت
 • تغییر محل شرکت
 • تغییر در تعداد اعضاء هیات مدیره
 • تاسیس شعبه
 • تبدیل سهام بانام به بی نام و یا سهام بی نام به بانام
 • پرداخت سرمایه تعهدی
 • افزایش سرمایه
 • کاهش سرمایه اختیاری
 • نقل و انتقال سهام
 • تغییر موضوع فعالیت
 • کاهش سرمایه اجباری

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی

در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. سپس می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی

دستور صورتجلسه را مورد نظر را که در پیشتر توضیح دادیم را مشخص کنید. سپس متن مربوطه را در خصوص تصمیمات جلسه بنویسید.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی

مجمع عمومی عادی سالیانه که فقط در ۴ ماه اول سال مالی برگزار می گردد و سالی یکبار فقط قابلیت برگزاری دارد دستورات زیر را می تواند اجرائی کند:

 • انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره
 • انتخاب مدیران
 • تصویب ترازنامه و صورت های مالی
 • انتخاب بازرسین
 • تعیین وضعیت حق امضاء
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی

در صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. سپس می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی

دستور صورتجلسه را مورد نظر را که در پیشتر توضیح دادیم را مشخص کنید. سپس متن مربوطه را در خصوص تصمیمات جلسه بنویسید.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سهامی

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که فقط در تمامی زمان های سال مالی برگزار می گردد دستورات زیر را می تواند اجرائی کند:

 • انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره
 • انتخاب مدیران
 • تعیین سمت مدیران
 • انتخاب روزنامه کثیر النتشار
 • تصویب ترازنامه و صورت های مالی
 • انتخاب بازرسین
 • تعیین وضعیت حق امضاء

صورتجلسه مجمع عمومی فوق عادی به طور فوق العاده شرکت سهامی

در صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سهامی می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. سپس می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سهامی

دستور صورتجلسه را مورد نظر را که در پیشتر توضیح دادیم را مشخص کنید. سپس متن مربوطه را در خصوص تصمیمات جلسه بنویسید.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

تفاوت مجمع عمومی سالیانه و عادی شرکت سهامی

فرق بین این دومجمع به شرح زیر می باشد:

 • مجمع عمومی عادی سالیانه فقط سالی یک مرتبه برگزار می گردد, ولی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هر چند باری که لازم باشد تشکیل می گردد.
 • مجمع عموی عادی سالیانه دستورات کمتری را نسبت به مجمع عموی عادی به طور فوق العاده می تواند عملی کند.
 • مجمع عمومی عادی سالیانه ۴ ماه اول سال مالی برگزار می گردد ولی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در هر زمان از سال قابلیت برگزاری را داد.

سخن آخر در زمینه تنظیم و ثبت انواع صورتجلسات مجمع عمومی شرکت سهامی

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسات مجامع شرکت سهامی بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم تغییرات مجامع شرکت سهامی

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه و چه تعداد سهامدار داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه مجمع شرکت سهامی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

[iphorm id=”4″ name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]