هزینه ثبت تغییرات شرکت | هزینه انواع تغییرات شرکت در سال 1400 چقدر است ؟

هزینه ثبت تغییرات شرکت چقدر است؟ آیا هزینه هر نوع تغییری در شکل مثل آدرس, نام, موضوع و دیگر موارد با هم فرق دارند؟ مدت زمان انجام تغییرات شرکت و تنظیم صورتجلسه تغییرات چقدر است؟ پاسخ سوالات زیادی که در رابطه با هزینه تغییرات اکثر متقاضیان از ما می پرسند را در این بخش به صورت کامل توضیح می دهیم.

ما در این بخش قصد داریم تا شما عزیزان را از هزینه ثبت تغییرات شرکت ها با توجه به نوع تغییرات آگاه سازیم. شما می توانید براساس اطلاعاتی که در این مقاله در اختیار شما قرار داده می شود میزان هزینه تغییرات شرکت خود را تخمین بزنید. این امکان نیز برای شما عزیزان فراهم می باشد که با برقراری یک تماس با شرکت ما از میزان دقیق هزینه ثبت شرکت یا هزینه ثبت صورتجلسات اطلاع پیدا کنید.

هزینه ثبت تغییرات سرکت

 

میزان هزینه ثبت تغییرات شرکت بستگی به دو عامل دارد

نوع ثبت تغییرات شرکت که تعداد صورتجلسات را مشخص می کند

نوع تغییرات هر شرکت مشخص کننده تعداد صورتجلسات و هزینه تغییرات است. باید اشاره کنیم که تنظیم صورتجلسه و ثبت نمودن آن در سامانه و پیگیری تا به دست آوردن پیش نویس آگهی تغییرات، اغلب دارای هزینه ای از ۴۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می باشد که دلیل این نوسان تفاوت در سیاست قیمت گذاری موسسات ثبتی است ولی میانگین آن ۵۵۰ هزار تومان برای هر صورتجلسه است.

ولی تشخیص تعداد صورتجلسات مقداری تخصصی می باشد ولی با بیان چند مثال شما می توانید بخش اعظمی از تغییرات و نوع صورتجلسات را متوجه شوید.

روزنامه رسمی که تغییرات شرکت در آن ثبت می گردد

تقریباً می توان گفت که هزینه روزنامه رسمی تغییرات شرکت مبلغی برابر با 80 هزار تومان است.

ما در ادامه این مقاله برخی از موارد را با بیان هزینه ثبت تغییرات شرکت برای شما توضیح خواهیم داد ولی شما می توانید با برقراری یک تماس با ما از هزینه ثبت شرکت و تغییرات آن اطلاع پیدا کنید.

میزان هزینه تغییر آدرس انواع شخصیت های حقوقی

جهت ثبت تغییرات آدرس یک شرکت فقط یک «صورتجلسه مجمع عمومی به صورت فوق العاده» می تواند کافی باشد که 300 هزار تومان هزینه دارد و پس از این تغییرات، در روزنامه رسمی این تغییرات باید با اطلاع عموم مردم برسد، یعنی این تغییرات باید در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر شده و به اطلاع مردم برسد که این هم دو هزینه ۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی خواهد داشت. به غیر از این دو مورد هیچ هزینه دیگری وجود ندارد. لذا بر اساس محاسبات ساده جهت ثبت تغییر آدرس شرکت هزینه ای ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومانی در بر دارد.

باید اشاره داشته باشیم که منظور از ثبت صورتجلسات تغییرات در سامانه، وارد شدن به سامانه ثبت شرکت ها و سپس منوی صورتجلسه تغییرات است.

میزان هزینه ثبت تغییرات اعضاء هیئت مدیره

جهت ثبت نمودن تغییرات هیئت مدیره شرکت بر اساس اینکه چه شخص و یا اشخاصی از شرکت خارج می گردند، نخست یک صورتجلسه مجمع عمومی به صورت فوق العاده بایست تنظیم گردد که در آن شخص و یا اشخاصی از هیئت مدیره خارج می گردند.

چنانچه سهامدار باشند سهام خود را واگذار می کنند معنای آن، این می باشد که صورتجلسه، نقل و انتقال سهام خواهد بود و به جای آن ها افراد دیگری وارد شرکت می گردند. پس از این جلسه تغییرات شرکت بایست صورتجلسه ثبت تغییرات جدید تنظیم گردد که در طی آن اشخاص جدید و قدیمی برای یک مدت معینی عضو هیئت مدیره گردند. بنابراین تا اینجا دو صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت تنظیم گشت.

در پایان نیز باید یک صورت جلسه هیئت مدیره تنظیم گردد که در آن مدیران و سمت آن ها معین شده و دارندگان حق امضاء و  روزنامه رسمی برای منتشر شدن آگهی تغییرات در آن، مشخص گردد.

بعد درباره این مورد بایست سه صورتجلسه تنظیم گردد که همچنان که در فوق نیز اشاره داشتیم سه صورتجلسه ۵۰۰ هزار تومانی هزینه خواهد داشت. این سه صورتجلسه یا تمامی باهم و یا به تنهایی در روزنامه منتشر خواهند شد. بنابراین در نهایت سه صورتجلسه با یک هزینه درج آگهی در روزنامه برای شما هزینه در بر خواهد داشت.

میزان هزینه جهت تمدید مدیران و بازرسین شرکت

برای ثبت این نوع از تغییرات بی آنکه توجهی به نوع شرکت شود، فقط یک صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه می تواند کافی باشد. بنابراین نیاز به یک صورتجلسه و یکبار درج در روزنامه رسمی می باشد که تقریباً نیاز به ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

میزان هزینه آگهی ثبت تغییرات انواع شرکتها

در حقیقت هزینه آگهی ثبت تغییرات شرکت، همان هزینه ای می باشد که برای درج تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، پرداخت می گردد که اغلب بر اساس نوع تغییرات شرکت، از ۹۰ هزار تومان تا ۳۵۰ هزار تومان می باشد.

[iphorm id=”4″ name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]