دریافت کارت بازرگانی هوشمند و تشریح کامل مراحل اخذ و صدور

کارت بازرگانی هوشمند یا دریافت کارت بازرگانی هوشمند یا اخذ کارت بازرگانی هوشمند به موجب قوانین گمرکی کشور، عبارت می باشد از جوازی که افراد حقیقی و حقوقی که دارای آن باشند می تواند با دارا بودن آن، به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام کنند. در کشور ما ایران فقط آن عده از بازرگانانی که دارای کارت بازرگانی باشند می توانند در واردات و صادرات فعالیت داشته باشند. در این مقاله مطالعه می کنید: مزایای کارت بازرگانی جدید و مدارک کارت بازرگانی جدید و هزینه کارت بازرگانی هوشمند

درواقع باید گفت که کارت بازرگانی برای تجارت خارجی ضروری می باشد. بر اساس آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات در مورد چگونگی صدور کارت بازرگانی “کارت بازرگانی به وسیله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا دیگر شهرستان ها، به نام متقاضی که شرایط لازم را داشته باشد، جهت مدت یک سال با رشته فعالیت خاص بر اساس درخواست متقاضی صادر می شود که بعد از تایید وزارت بازرگانی دارای اعتبار خواهد بود”

کارت بازرگانی هوشمند

زمان اعتبار کارت بازرگانی جدید

کارت های بازرگانی از یک تا پنج سال دارای اعتبار می باشند درصورت ارائه دادن مدارک مورد نیاز جهت مدت بیان شده می توان آن را تمدید کرد.

امروزه کارت های بازرگانی به صورت هوشمند بوده و غالب قسمت فرآیند صدور آن ها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی جدید هوشمند صورت می گیرد و این جزء مزایای کارت بازرگانی جدید می باشد.

مزایای اینترنتی شدن ثبت نام برای دریافت کارت بازرگانی

مزایای کارت بازرگانی جدید و اینترنتی شدن ثبت نام برای دریافت کارت بازرگانی جدید به شرح زیر می باشد:

 • افزیش سرعت پروسه صدور کارت.
 • کاهش پیدا کردن میزان خطاها و اشتباهات در صدور کارت.
 • اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به آن.
 • برطرف شدن مشکلاتی مانند دادن اطلاعات نادرست به وسیله متقاضیان دریافت کارت به اتاق بازرگانی در مورد اطلاعات شخصی یا مسائل مالیاتی و گمرکی.
 • ممانعت از ورود افرادی که صلاحیت های مندرج در آیین نامه برای دریافت کارت بازرگانی را دارا نمی باشند.
 • عدم سوء استفاده افراد سودجو.

مدارک دریافت کارت بازرگانی هوشمند

مدارک کارت بازرگانی جدید به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم بندی می شود که به شرح زیر می باشد:

مدارک دریافت کارت بازرگانی هوشمند اشخاص حقیقی

مدارک کارت بازرگانی جدید اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:

 • دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و تحویل اصل آن.
 • دارا بودن حداقل 23 سال تمام.
 • دارا بودن شماره تماس موبایل به نام متقاضی و آدرس ایمیل فعال.
 • دارا بودن محل کار جهت رویت ماموران اتاق بازرگانی و اداره مالیات.
 • دارا بودن حساب بانکی روشن و بدون مشکل بانکی از گذشته تا زمان حال حاضر با موجودی حسابی که در زمان قرارداد اعلام می شود.
 • اخذ دفاتر پلمپ تجاری
 • اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری اخذ شده
 • ثبت نام طرح جامع مالیاتی ماده ۴۵
 • اخذ کد اقتصادی شخصیت حقیقی
 • اصل سند مالکیت یا اجاره نامه هلوگرام دار دارای اعتبار به نام متقاضی
 • تکمیل فرم های اتاق بازرگانی که توسط موسسه به شما اعلام می گردد.
 • پرداخت های قانونی بازدید از محل, تشکیل پرونده و صدور کارت بازرگانی.

مدارک دریافت کارت بازرگانی هوشمند شرکت ها

مدارک کارت بازرگانی جدید اشخاص حقیقی یا شرکت ها به شرح زیر می باشد:

 • مدارک هویتی شرکت از جمله اساسنامه شرکت که موضوع واردات و صادرات در آن درج شده باشد.
 • آخرین تعییرات انجام شده که دارای اعتبار و روزنامه رسمی باشد.
 • گذشت حداقل یک سال از زمان ثبت شرکت.
 • دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم مدیر عامل و تحویل اصل آن.
 • دارا بودن حداقل 23 سال تمام شخص مدیر عامل.
 • دارا بودن شماره تماس موبایل به نام مدیر عامل و آدرس ایمیل فعال.
 • دارا بودن محل کار جهت رویت ماموران اتاق بازرگانی و اداره مالیات.
 • دارا بودن حساب بانکی روشن و بدون مشکل بانکی از گذشته تا زمان حال حاضر و با موجودی که در زمان قرارداد اعلام می گردد.
 • دفاتر پلمپ تجاری سال جاری شرکت.
 • اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری اخذ شده.
 • ثبت نام طرح جامع مالیاتی ماده ۴۵
 • اخذ کد اقتصادی شخصیت حقیقی
 • اصل سند مالکیت یا اجاره نامه هلوگرام دار دارای اعتبار به نام شرکت و امضاء مدیر عامل شرکت
 • تکمیل فرم های اتاق بازرگانی که توسط موسسه به شما اعلام می گردد.
 • پرداخت های قانونی بازدید از محل, تشکیل پرونده و صدور کارت بازرگانی.

مراحل ثبت نام کارت بازرگانی هوشمند

مراحل ثبت نام کارت بازرگانی جدید هوشمند به شرح زیر می باشد:

 • اخذ پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری.
 • اخذ اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری.
 • دریافت طرح جامع مالتی (ماده ۴۵) شخص حقیقی و یا حقوقی
 • اخذ کد اقتصادی شخص حقیقی و یا حقوقی
 • ثبت نام در سامانه صمت و تکمیل مدارک و بارگذاری آن ها.
 • ثبت نام در سامانه اتاق بازرگانی محل درخواست کارت بازرگانی
 • پرداخت مبلغ بازدید محل اعلام شده جهت فعالیت شخص حقیقی و یا حقوقی
 • بازدید از محل توسط بازرس اتاق بازرگانی
 • گذراندن کلاس های اتاق بازرگانی به صورت حضوری یا غیرحضوری و قبولی امتحان برگزار شده.
 • تکمیل مجدد سامانه اتاق بازرگانی
 • تائید اوراق و پرداخت مبلغ صدور کارت بازرگانی
 • تحویل فیزیکی اوراق توسط متقاضی یا وکیل مربوطه
 • ارسال کارت بازرگانی هوشمند توسط اتاق بازرگانی برای متقاضی حقیقی و یا حقوقی کارت هوشمند

استعلام مدارک اتاق بازرگانی هوشمند

استعلام اوراق اعلام شده از اتاق بازرگانی به شرح زیر می باشد:

 • دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس + ۱۰ جهت ارائه به اتاق بازرگانی.
 • گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی حوزه مالیاتی محل کار و برای اشخاص حقوقی دفتر مرکزی حوزه مالیاتی مراجعه شود.
 • فرم حساب و حسن اعتبار بانکی یا همان فرم الف که جهت استعلام می بایست به بانکی که حساب جاری شما در آن می باشد مراجعه و تائید گردد.
 • فرم تعهد و گواهی امضاء متقاضی یا همان فرم د که می بایست در یکی از دفاتر رسمی تائید گردد.
 • فرم مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی با مراجعه به بیمه محل کار اشخاص حقیقی و دفتر مرکز بیمه تامین اجتماعی برای اشخاص حقوقی مراجعه شود.

ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در مورد کارت بازرگانی جدید

متقاضیان اخذ و تمدید کارت بازرگانی، لازم نیست که گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را به صورت فیزیکی به به استان تهران ارائه دهند و این گواهی به شکل سیستمی از سازمان امور مالیاتی به سامانه صمت و اتاق بازرگانی تهران ارسال می گردد.

قبل از این، درخواست کننده گان کارت بازرگانی با مراجعه به سامانه کارت هوشمند بازرگانی و درج مشخصات اولیه خود، بایست معرفی نامه جهت صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را از روی سامانه اخذ کرده و به شکل فیزیکی به سازمان امور مالیاتی تحویل می داد. از سوی دیگر جهت محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق تهران، متقاضی باید برگه های قطعی مالیاتی سال هایی که به اتاق تهران بدهکار بود را هم ارائه نماید.

در برابر آن سازمان امور مالیاتی هم در پاسخ به استعلام اتاق تهران، گواهی مذکور را صادر و جهت بارگذاری روی سامانه کارت هوشمند بازرگانی به متقاضی تحویل می داد.

ولی اینک بر اساس دستورالعمل جدید، لازم به طی رویه طولانی مدت نمی باشد. با اتصال سامانه کارت هوشمند بازرگانی اتاق تهران به سازمان امور مالیاتی پس از اینکه متقاضی دریافت کارت، مشخصات اولیه خود مانند کد ملی را وارد سامانه کارت بازرگانی هوشمند نماید، تقاضای آن از طریق این سامانه به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد و درصورتی که متقاضی در سازمان امور مالیاتی پرونده تکمیل شده داشته به لحاظ کد اقتصادی بوده و هم بدهی به حوزه مالیاتی نداشته باشد، گواهی موضوع ماده 186 از سوی سازمان امور مالیاتی به شکل الکترونیکی به اتاق بازرگانی تهران ارسال می گردد.

هزینه دریافت کارت بازرگانی هوشمند

هزینه صدور کارت بازرگانی هوشمند از هزینه عضویت در اتاق بازرگانی کمتر می باشد که برای اطلاع دقیق از قیمت ها شما باید از موسسه ها کمک بگیرید. توجه کنید که اگر برای دریافت کارت بازرگانی هوشمند از موسسه ها کمک بگیرید مطمئناً هزینه شما بیشتر خواهد بود.

 • وکالت پرونده و پرداخت حق التمبر وکیل جهت اجرای قسمتی از روند پرونده
 • پرداخت هزینه اخذ پلمپ دفاتر تجاری
 • پرداخت هزینه اظهارنامه پلمپ دفاتر
 • هزینه اخذ طرح جامع مالیاتی (حقیقی و حقوقی)
 • هزینه اخذ کد اقتصادی و پرداخت های قانونی
 • هزینه بازدید از محل کد اقتصادی و اتاق بازرگانی
 • پرداخت هزینه صدور کارت بازرگانی هوشمند سالیانه یا دو ساله یا ۵ ساله که برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد.

سخن آخر در زمینه اخذ کارت بازرگانی جدید

برای کسب اطلاع از هزینه صدور کارت هوشمند بازرگانی شخص حقیقی و حقوقی بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم کارت بازرگانی هوشمند

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای صدور کارت هوشمند بازرگانی بستگی به سرعت تکمیل مدارک متقاضی دارد و زمانی بین ۲۰ الی ۴۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و تعهدنامه های مورد درخواست به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره در زمینه اخذ کارت بازرگانی هوشمند با ما تماس بگیرید.

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت صدور کارت بازرگانی هوشمند اشخاص یا اخذ کارت بازرگانی هوشمند حقیقی و حقوقی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

آیا کارت بازرگانی هوشمند برای ثبت برند لاتین کفایت می کند؟

جواب: بله, یکی از مجوز های ثبت برند کارت بازرگانی هوشند می باشد که شما را به قصد ثبت برند لاتین می رساند و لازم به ذکر می باشد که مزایای کارت بازرگانی جدید بسیار می باشد.